Tez Öneri ve Tez Yazım İşlemleri

Enstitümüze ait Lisansüstü Tez Önerisi Yazım Kılavuzu ve Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunda güncelleme ve geliştirme yapılmış olup, söz konusu kılavuz Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projelerinin, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin hazırlanmasında ve yazımında 01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile uygulamaya konulmuştur. Yeni kılavuzda yer alan belirgin bazı değişiklikler özetlenerek aşağıda sunulmuştur.

Yeni kılavuzdaki bazı önemli değişiklikler:

1) Jüri talep süresi değiştirilmiştir. Tez Savunma Jüri Teklif Formu ekleri ile birlikte talep edilen sınav tarihinden en az 30 gün öncesinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS sistemi üzerinden Enstitüye gönderilecektir.

2) Tez İnceleme Komisyonu oluşturulmuştur. Jüri tarafından başarılı bulunan bir Yüksek Lisans/Doktora Tezi ciltlenmiş olarak ve ekler ile birlikte sadece bir adet Enstitüsü’ne teslim edilecektir. Enstitü Müdür Yardımcısı ve iki Enstitü Araştırma Görevlisinden oluşan Tez İnceleme Komisyonu haftada bir gün (Perşembe) toplanarak ilgili tez ve eklerin “Lisansüstü Tez Yazma Kılavuzuna” uygunluğu kontrol edilecektir. İnceleme sonucu tez uygun bulunursa Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacak, uygun bulunmaz ise belirtilen düzeltmelerin yapılması için öğrenciye iade edilecektir.

3) Tez Kapaklarında ayırım ve değişiklik yapılmıştır. Dış kapak tasarımı, üzerinde Erciyes Üniversitesi Logosunun ve Erciyes Dağı figürünün yer aldığı şekilde değiştirilmiş olup Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projeleri ve Yüksek Lisans Tezleri için mavi renk, Doktora Tezleri için ise kırmızı renk (Erciyes Üniversitesi logosunda yer alan iki renk) kullanılmak üzere renk ayırımına geçilmiştir.

4) Atıf sisteminde iki yöntem benimsenmiştir. Referans sistemi olarak dipnot gösterimi sisteminde Chicago 17; metin içi atıf sisteminde APA 7 referans sistemine geçilmiştir.

5) Etik Kurul Onayı zorunluluğu getirilmiştir. Anket, gözlem, mülakata dayalı alan çalışmaları gibi katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalarda 2021 yılından itibaren Etik Kurul Onayı zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlulukta, alan çalışmasının 2021 yılı veya sonrasında yapılmış olması dikkate alınacaktır.

6) Tezden üretilmiş yayın zorunluluğu getirilmiştir. Lisansüstü Programlara 2019 yılı Güz Dönemi veya sonrasında kaydolan öğrencilerinin tez savunmasına girebilmeleri için Tezden Üretilmiş Yayın şartı getirilmiştir.

7) İntihal Raporu ile ilgili düzenleme yapılmıştır. İntihal Raporunun Savunma Sınavına girmeden önce ve Savunma Sınavına girdikten sonra olmak üzere iki defa alınması ve her defasında teze eklenmesi gerekmektedir. İntihal Raporu, dosya bilgilerini (Gönderim Tarihi, Gönderim Numarası ve Dosya Adını) içeren Kapak Sayfası, benzerlik oranını (%) gösteren İlk Sayfa ve filtre ayarlarını gösteren Son Sayfası olmak üzere üç sayfa halinde teze eklenmeli ve Kapak Sayfası öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış olmalıdır.

KILAVUZ, ŞABLON ve İLGİLİ DİĞER DOSYALARA AŞAĞIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ....

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ

Tez Önerisi Yazım Kılavuzu İndirmek için TIKLAYINIZ

Tez Önerisi Şablonu İndirmek için TIKLAYINIZ

DOKTORA TEZİ

Tez Yazım Kılavuzu İndirmek için TIKLAYINIZ

Tez Yazım Şablonunu İndirmek için TIKLAYINIZ.

Tez Dış Kapak Sayfası İndirmek için TIKLAYINIZ

Danışman Kontrol Formu İndirmek için TIKLAYINIZ

Tez Savunma ve Teslim İşlemleri İndirmek için TIKLAYINIZ


YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

Tez Önerisi Yazım Kılavuzu İndirmek için TIKLAYINIZ

Tez Önerisi Şablonu İndirmek için TIKLAYINIZ.

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Yazım Kılavuzu İndirmek için TIKLAYINIZ

Tez Yazım Şablonu İndirmek için TIKLAYINIZ

Tez Dış Kapak Sayfası İndirmek için TIKLAYINIZ

Danışman Kontrol Formu İndirmek için TIKLAYINIZ

Tez Savunma ve Teslim İşlemleri İndirmek için TIKLAYINIZ


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ

Dönem Projesi Yazım Kılavuzu İndirmek için TIKLAYINIZ

Dönem Projesi Yazım Şablonu İndirmek için TIKLAYINIZ

Dönem Projesi Dış Kapak Sayfası İndirmek için TIKLAYINIZ

Danışman Kontrol Formu İndirmek için TIKLAYINIZ

Dönem Projesi Bitirme ve Teslim İşlemleri için TIKLAYINIZ

YABANCI DİLDE YAZILAN TEZLER

Tez Yazım Esasları İndirmek için TIKLAYINIZ

Tez Yazım Formu İndirmek için TIKLAYINIZ