Kadın Çalışmaları

(Hakkında)

Kadın Çalışmaları

Anabilim Dalı Adı:

Kadın Çalışmaları

Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:

22.07.2008 tarihinde Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başlanmasına karar verilmiştir. 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren tezli yüksek lisans bölümüne öğrenci alımı başlamıştır.

 

Anabilim Dalımızın temel amacı, kadın çalışmaları konusunda analitik düşünme ve araştırma yeteneklerinin geliştirip uzmanlaşma sağlayarak, özgün bilimsel çalışma yapabilecek, cinsiyet kaynaklı sorunlara teorik ve pratik anlamda çözüm üretebilecek ve/veya edinmiş oldukları bilgi ve becerileri istihdam edildiği farklı alanlarda uygulayabilecek profesyoneller yetiştirmektir. Program çeşitli sosyal bilimlerden gelen öğrencilerin oluşturduğu sinerji ile güçlü bir bilgi birikimi sağlama imkânı ve ortama sağlamaktadır. Disiplinler arası olması dolayısıyla Programda, kadın kavramı; işletme, ekonomi, politika, sosyoloji, hukuk, kültür, edebiyat, sanat, medya, siyaset bilimi, tarih ve diğer disiplinlerle ilişkileri bağlamında ele alınmaktadır.

 

Anabilim Dalı bünyesinde Tezli Yüksek Lisans derecesi verilmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. Kumru UYAR

Telefon: 352 207 66 66/30009

E-Posta:kumruuyar@erciyes.edu.tr

Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri:

Anabilim Dalı Sekreteri: Yok

Kurum Telefonu

E-Posta:

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Disiplinler arası ABD

 

Doç. Dr. Kumru UYAR

Telefon: 352 207 66 66/30009

E-Posta: kumruuyar@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. Asuman Göllgeli

Telefon: 352 207 66 66

E-Posta: aogolgeli@gmail.com

 

Prof. Dr. Hülya Argunşah

Telefon: 352 207 66 66/ 33558

E-Posta: hulyargunsah@gmail.com

 

Prof. Dr. Hava Selçuk

Telefon: 352 207 66 66/ 33613

E-Posta: hselcuk@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. İlkay Şahin

Telefon: 352 207 66 66/ 33678

E-Posta: isahin@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Elif Gazioğlu Terzi

Telefon: 352 207 66 66/30902

E-Posta: elifgazioglu@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan Şahan

Telefon: 352 207 66 66/ 38211

E-Posta: gsahan@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Esra Kahya Özyirmidokuz

Telefon: 352 207 66 66/30158

E-Posta: esrakahya@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Recep Ulucak

Telefon: 352 207 66 66/30452

E-Posta: r.ulucak@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Şimşek Özkan

Telefon: 352 207 66 66/ 36836

E-Posta: elifsimsek@erciyes.edu.tr