Turizm İşletmeciliği

(Hakkında)


Anabilim Dalı Adı:

Turizm İşletmeciliği

Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda 2013 yılında Tezli Yüksek Lisans ve 2018 yılında Doktora programı açılmıştır.


Anabilim Dalımızın temel amacı, Turizm İşletmeciliği alanında analiz ve sentez yeteneğine sahip, araştırmacı kimliğini benimsemiş, uzmanlık alanında bilimsel etik kurallarını uygulayan, alanıyla ilgili problemleri tespit edip, alternatif çözümler üretebilen, çalışma alanını belirleyerek o alanla ilgili temel sorunlara hâkim, alanıyla ilgili yapılmış bir araştırmayı farklı ve uygun bir örneklem üzerinde yineleyebilen, sağlıklı iletişim kurabilen, eksikliklerinin farkında olan ve sürekli ilerlemeyi hedefleyerek bunu gerçekleştirebilen, alanıyla ilgili akademik farkındalığa ulaşabilen, alanıyla ilgili bilişim teknolojilerinden yararlanabilen ve ilgili paket programları kullanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen öğretim elemanı veya yönetici adayları yetiştirmektir.


Anabilim Dalı bünyesinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora program dereceleri verilmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. ÖMER ŞANLIOĞLU

Telefon: 0352 207 66 66/36500

E-Posta: omersanlioglu@erciyes.edu.tr

Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri:

Anabilim Dalı Sekreteryası: Güngör GÜNAY

Kurum Telefonu: 0352 207 66 66/36506

E-Posta: gunayg@erciyes.edu.tr

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Telefon: 0352 207 66 66/36550

E-Posta: karamustafa@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. Ömer ŞANLIOĞLU

Telefon: 0352 207 66 66/36500

E-Posta: omersanlioglu@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. Kenan GÜLLÜ

Telefon: 0352 207 66 66/36552

E-Posta: kgullu@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Reha KILIÇHAN

Telefon: 0352 207 66 66/36556

E-Posta: rehakilichan@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UMUR

Telefon: 0352 207 66 66/36503

E-Posta: umur@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Harun ÇALHAN

Telefon: 0352 207 66 66/36504

E-Posta: hcalhan@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Nihat ÇEŞMECİ

Telefon: 0352 207 66 66/36565

E-Posta: ncesmeci@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Halit AKIN

Telefon: 0352 207 66 66/36558

E-Posta: halitakin@erciyes.edu.tr