Felsefe

(Hakkında)

Anabilim Dalı Adı:

Felsefe

Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:

Felsefe Anabilim Dalı’nda 2010 yılında Tezli Yüksek Lisans, 2015 yılında Doktora programı açılmıştır.

 

Anabilim Dalımızın temel amacı çağın varoluşsal, kültürel, ekonomik ve toplumsal sorunları felsefi açıdan ele alacak ve bu sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek entelektüel uzmanlar yetiştirmektir.

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA

Telefon: 352 207 66 66/33694

E-Posta: atopakkaya@hotmail.com

Anabilim Dalı İletişim Bilgileri:

Anabilim Dalı Sekreteryası: Ayhan Koçer

Phone: 352 207 66 66/33553

E-Mail ekocer@erciyes.edu.tr

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA

Telefon: 352 207 66 66/33694

E-Posta: atopakkaya@hotmail.com

 

Prof.Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN

Telefon: 352 207 66 66/33702

E-Posta: mozgen@erciyes.edu.tr

 

Doç.Dr. Serdar SAYGILI

Telefon: 352 207 66 66/33703

E-Posta: serdarsaygili@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Vedat ÇELEBİ

Telefon: 352 207 66 66/33699

E-Posta: celebivedat@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Sinan KILIÇ

Telefon: 352 207 66 66/33696

E-Posta: sinankilic@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi: Evren Erman RUTLİ

Telefon: 352 207 66 66/33697

E-Posta: ermanrutli@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi: Haluk AŞAR

Telefon: 352 207 66 66/33700

E-Posta: hasar@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi: Sedat DOĞAN

Telefon: 352 207 66 66/33701

E-Posta: sedatdogan@erciyes.edu.tr