İdari Personel
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adı Soyadı
: Ens. Sek. Hatice KASIMBAŞOĞLU
Görevi
: Enstitü Sekreteri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46500
E-Posta
: sosbil@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Şef Hacer SAVAŞ
Görevi
: Yazı İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46508
E-Posta
: yaziisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Sultan KAYABAŞI
Görevi
: Yazı İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46508
E-Posta
: yaziisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Gamze ÖCALAN
Görevi
: Yazı İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46508
E-Posta
: yaziisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İlkay ÖZKAN
Görevi
: Öğrenci İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 - 46506 / 0352 437 93 19
E-Posta
: ogrenciisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Nalan BAHAR
Görevi
: Öğrenci İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 - 46506 / 0352 437 93 19
E-Posta
: ogrenciisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Seher KARACA
Görevi
: Öğrenci İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 - 46506 / 0352 437 93 19
E-Posta
: ogrenciisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Hidayet ŞAHAN
Görevi
: Öğrenci İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 - 46505 / 0352 437 93 19
E-Posta
: ogrenciisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Sevgi KOÇ
Görevi
: Özel Kalem
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46500
E-Posta
: sevgikoc@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Esra ÖZSOY ŞENBAŞ
Görevi
: Mutemet
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46507
E-Posta
: mutemetlik.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Kenan ASLANTAŞ
Görevi
: Destek Personeli
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46500
E-Posta
: kenanaslantas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı