İdari Personel
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adı Soyadı
: Hatice Kasımbaşoğlu
Görevi
: Enstitü Sekreteri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46500
E-Posta
: sosbil@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Şef Hacer Savaş
Görevi
: Yazı İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46508
E-Posta
: yaziisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: İlkay Özkan
Görevi
: Öğrenci İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46505 - 46506
E-Posta
: ogrenciisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Sultan Kayabaşı
Görevi
: Yazı İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46508
E-Posta
: yaziisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Nalan Bahar
Görevi
: Öğrenci İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46505 - 46506
E-Posta
: ogrenciisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Seher KARACA
Görevi
: Öğrenci İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46505 - 46506
E-Posta
: ogrenciisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Gamze Öcalan
Görevi
: Yazı İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46508
E-Posta
: yaziisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Hidayet Şahan
Görevi
: Öğrenci İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46505
E-Posta
: ogrenciisleri.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Kemal Erdoğan
Görevi
: Mutemet
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46507
E-Posta
: mutemetlik.sbe@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Sevgi Koç
Görevi
: Özel Kalem
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46500
E-Posta
: sevgikoc@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Kenan Aslantaş
Görevi
: Destek Personeli
Telefon
: 0352 207 66 66 / 46500
E-Posta
: kenanaslantas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı