Yönetmelikler

Etik Kurul Onayı zorunluluğu: Anket, gözlem, mülakata dayalı alan çalışmaları gibi katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalarda 2021 yılından itibaren Etik Kurul Onayı zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlulukta, alan çalışmasının 2021 yılı veya sonrasında yapılmış olması dikkate alınacaktır.

Tezden Üretilmiş Yayın Zorunluluğu: Lisansüstü Programlara 2019 yılı Güz Dönemi veya sonrasında kaydolan öğrencilerin tez savunmasına girebilmeleri için Tezden Üretilmiş Yayın şartı getirilmiştir.

Tez İzleme Komitesi Raporu: 29.06.2020 Tarihli Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı gereği, doktora programlarında en az 4 adet başarılı Tez İzleme Kurulu raporu teslim eden öğrenciler tez savunma sınavına girebilir.

Diğer Yönetmelikler: