Sık Sorulan Sorular

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 39. maddesine göre asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami öğrenim süresi 6 yarıyıldır. 

Öğrencinin tez dönemine geçebilmesi için en fazla 2 yıl içerisinde  60 AKTS'lik dersleri (Zorunlu dersleri; Bilimsel Araştırma Yayın Etiği ve Anabilim Dalı Semineri  dahil) başarmış olması gerekmektedir.

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü eğitim Öğretim Yönetmeliği 35.maddesine göre asgari öğrenim süresi 2 yarıyıl, azami öğrenim süresi 3 yarıyıldır. Programın kapsamı 10 ders + Dönem Projesi'dir. Dönem projesi dersi 2.yarıyıldan itibaren alınabilir. 

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 28. maddesine göre ara sınavların (vize) %40'ı, yarı yıl sonu sınavların (final) %60'ı alınarak hesaplanır.

Çğrencilerinin bir dersten başarılı sayılması yüksek lisans programı için en az CC (70-74 veya 2.00); doktora programı öğrencilerinin ise en az CB (75-79 veya 2.50) notu almış olması gerekmektedir.

 Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 27. maddesine göre Anabilim Dalı Seminer dersi, Dönem Projesi ve Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen özel statülü derslerin bütünleme ve tek ders sınav hakkı yoktur.

 Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 27.maddesine göre ara sınavların (vize) mazeret sınav hakkı vardır. Ancak yarıyıl sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavlarının mazeret hakkı yoktur.  

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 23.maddeye göre son üç yıl içerisinde alınmış olma ve bir diplomada kullanılmamış olma şartıyla 30 AKTS (5 dersten) muaf olunabilir. Nihai sonuç ilgili İntibak Komisyonu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 22.maddesine göre lisansüstü program öğrencileri en fazla 45 AKTS'ye denk gelen ders alabilirler.

Enstitü Web sayfasında yer alan danışman değişikliği formunun doldurularak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.  Enstitü Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde karar kesinleşir.

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 20.maddesine göre "ders kaydı yaptırmayan öğrenci aktif öğrenci olmadığı için öğrencilik haklarından faydalanamaz". (tez önerisi-TiK raporu sunamaz, sosyal haklardan faydalanamaz)