Asya Çalışmaları

(Hakkında)

Asya Çalışmaları

Anabilim Dalı Adı

Disiplinlerarası Asya Çalışmaları

Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi

Disiplinlerarası Asya Çalışmaları Doktora Programı; Uzakdoğu Asya, Güneydoğu Asya, Orta Asya, Kuzey Asya, Ortadoğu ve Yakındoğu olarak nitelendirilen coğrafi ve kültürel alanlarla ilgili sosyal beşerî bilimlerin alt disiplinlerinde uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Korece, Japonca, Çince, Ermenice, Rusça, Çerkezce Hint dilleri ve çeşitli Türk lehçeleri gibi kaynak dillerde pek çok uzmana sahip olan Erciyes Üniversitesi, Disiplinlerarası Asya Çalışmaları için çok uygun bir ortam teşkil etmektedir. Ayrıca kaynak dillerde pek çok eserle zenginleştirilmiş kütüphanelerle de Erciyes Üniversitesi, Asya çalışmaları alanında uzmanlaşmak isteyen doktora adayları için büyük imkânlar sunmaktadır. Sosyal ve beşerî bilimler alanlarının her disiplininden doktora adaylarına açık olan bu program, alanlarında yetkin akademisyenlerin doktora adaylarına sunduğu vizyonla Türkiye’de Asya’nın çeşitli bölgelerine odaklanmış bilim adamları yetiştirmeye devam etmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER

Telefon: +90 352 207 66 66 / 33961

E-posta: gokcepeler@erciyes.edu.tr

Anabilim Dalı İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Sekreteryası: Levent Sevindik

Telefon: +90 352 207 66 66 / 33845

E-posta: lsevindik@erciyes.edu.tr

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev

Telefon: +90 352 207 66 66 /

E-posta: gmehdiyev@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. Ali SELÇUK

Telefon: +90 352 207 66 66 / 33952

E-posta: aliselcuk33@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER

Telefon: +90 352 207 66 66 / 33961

E-posta: gokcepeler@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Aida BABUTCU

Telefon: +90 352 437 93 42 /

E-posta: aidababutcu@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA

Telefon: +90 352 207 66 66 / 33954

E-posta: znilufernahya@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Ali KÜÇÜKLER

Telefon: +90 352 207 66 66 / 33916

E-posta: akucukler@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Aylin Yonca GENÇOĞLU

Telefon: +90 352 207 66 66 / 33677

E-posta: gencoglu@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK

Telefon: +90 352 207 66 66 / 33963

E-posta: fatihcelik007@gmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp POLAT

Telefon: +90 352 207 66 66 / 33655

E-mail: epolat@eriyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Nabi AZEROĞLU

Telefon: +90 352 207 66 66 /

E-posta: nabiazeroglu@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Nail TANRIÖVEN

Telefon: +90 352 207 66 66 / 30855

E-posta: nail@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Didem YILMAZ

Telefon: +90 352 207 66 66 / 33882

E-posta: didem@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Feyza GÖREZ

Telefon: +90 352 207 66 66 / 33878

E-posta: fgorez@erciyes.edu.tr