Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde çağdaş eğitim-öğretim sunmak ve bilimsel bilgiyi üretmek, sorumluluk sahibi, yenilikçi ve rekabetçi bilim insanını yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Evrensel düzeyde bilimsel bilgiyi üreten, geliştiren ve paylaşan; sorgulayıcı, eleştirel, işbirlikçi, aynı zamanda rekabetçi, etik değerleri gözeten, şeffaf yaklaşıma sahip, disiplinler arası çalışabilen geleceğin bilim insanını yetiştiren ve insan kaynağının niteliğini arttıran; lisansüstü çağdaş eğitim-öğretim hizmeti sunarak ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmasına katkıda bulunan bir kurum olmaktır.


Amaçlarımız - Hedeflerimiz

Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliğine önem vermek,

Nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını desteklemek, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumunu sağlamak,

Yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik etmek,

Lisansüstü öğrencilerin disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için kamu ve özel sektörler ile ortak projeleri desteklemek,

Öğretim kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirme sağlamak,

Kurumsal kapasiteyi ve kültürü geliştirmek,

Bilimsel araştırmalarda ve teknoloji geliştirmede dünyada üst sıralarda yer almak,

Toplumsal hizmet faaliyetlerinin etkinliğini artırmak,

Çevreye duyarlı yönetim-üniversite anlayışını yerleştirmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek.


Hedef Kitlemiz

Lisansüstü eğitim almak isteyen lisans mezunu adaylardır.

Bu kapsamda; Yükseköğretim Kurumlarında görev yapmakta olan akademisyenler,

Kamu ve özel sektör çalışanları,

Çalışma hayatına henüz başlamamış adaylar ilgi alanımızı oluşturmaktadırlar.


Değerlerimiz

Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına bağlılık,

Hukukun üstünlüğü ve toplumsal değerlere saygı, İfade özgürlüğü ve katılımcılık,

Etik kurallara sahip çıkma,

Bilimsel düşüncenin geliştirilmesi,

Üretilen bilgi ve hizmette kalitenin korunması,

Paydaş memnuniyetinin sağlanması,

Çevre bilincinin sağlanması,

Erciyes Üniversitesi aidiyet ve kimliğinin oluşturulması