Disiplinlerarası Sağlık Turizmi

(Hakkında)


Anabilim Dalı Adı:
Disiplinlerarası Sağlık Turizmi
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Disiplinlerarası Sağlık Turizmi Anabilim Dalı’nda 2022 yılında Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programı açılmıştır. Sağlık Turizmi (Disiplinlerarası) tezli/tezsiz yüksek lisans programı, küreselleşme ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak değişen ve gelişen turizm sektörü ile birlikte değişim ve gelişim gösteren sağlık turizmi alanındaki yenilikleri takip ederek ilgili bilgi birikimine hâkim olan, kaynak ve araştırma planlayarak gerçekleştiren, sadece turizmle ilgili ilgili değil diğer ilişkili disiplinlerle ilgili yetkinliğe sahip olan, özgün araştırmalar üretebilen sağlık turizmi bilim uzmanları yetiştirmeyi kapsamaktadır.
Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr.  Harun ÇALHAN

Telefon: 0352 207 66 66/36504-36554

E-Posta: hcalhan@erciyes.edu.tr  

Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri:

Anabilim Dalı Sekreteryası: Güngör GÜNAY

Kurum Telefonu: 0352 207 66 66/36506

E-Posta: gunayg@erciyes.edu.tr

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Kenan GÜLLÜ

Telefon: 0352 207 66 66/36500

E-Posta: kgullu@erciyes.edu.tr


Prof. Dr. Ömer ŞANLIOĞLU

Telefon: 0352 207 66 66/36551

E-Posta: omersanlioglu@erciyes.edu.tr


Prof. Dr. Selçuk MISTIK

Telefon: 0352 207 66 66/23851

E-Posta: selcukmistik@erciyes.edu.tr


Prof. Dr. Yakup ÜSTÜN

Telefon: 0352 207 66 66/29130

E-Posta: yustun@erciyes.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halit AKIN

Telefon: 0352 207 66 66/36504

E-Posta: halitakin@erciyes.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UMUR

Telefon: 0352 207 66 66/36503

E-Posta: umur@erciyes.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Nihat ÇEŞMECİ

Telefon: 0352 207 66 66/36565

E-Posta: ncesmeci@erciyes.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Mahmut EVLİ

Telefon: 0352 207 66 66/28750

E-Posta: mahmutevli@erciyes.edu.tr