İktisat

(Hakkında)

Anabilim Dalı Adı:

İktisat

Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:

İktisat Anabilim Dalında; 1989 yılında Tezli Yüksek Lisans programı açılmıştır. 1998 yılında Doktora ve 2014 yılında Doktora (İngilizce) programları öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

 

Anabilim Dalımızın temel amacı, akademik anlamda uzmanlaşmayı sağlayarak iktisat bilimi literatürüne güncel katkılar sağlamak ve başta finans sektörü olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi kalkınma süreçlerinin ihtiyaç duyacağı meslek uzmanlarını yetiştirmektir.

 

Anabilim Dalı bünyesinde; tezli yüksek lisans, doktora ve doktora (İngilizce) olmak üzere üç farklı lisansüstü program yürütülmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Cüneyt DUMRUL

Telefon: 352 207 66 66/30454

E-Posta: cdumrul@erciyes.edu.tr

Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri:

Anabilim Dalı Sekreteri: Kevser ALSOY

Kurum Telefonu: 352 207 66 66/30050

E-Posta:kevseralsoy@erciyes.edu.tr

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ekrem Erdem

Telefon: 352 207 66 66/30451

E-Posta: ekremerdem@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. Faik Bilgili

Telefon: 352 207 66 66/30502

E-Posta: fbilgili@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. Hayriye Atik

Telefon: 352 207 66 66/30556

E-Posta: atik@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. Halil Altıntaş

Telefon: 352 207 66 66/30456

E-Posta: haltintas@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. Oğuzhan TÜRKER

Telefon: 352 207 66 66/30557

E-Posta: turker@erciyes.edu.tr

 

Prof. Dr. Eyyup Ecevit

Telefon: 352 207 66 66/30500

E-Posta: eyyupecevit@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Cüneyt Dumrul

Telefon: 352 207 66 66/30454

E-Posta: cdumrul@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Emrah Koçak

Telefon: 352 207 66 66/30506

E-Posta: emrahkocak@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Recep Ulucak

Telefon: 352 207 66 66/30452

E-Posta: r.ulucak@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Fatma Ünlü

Telefon: 352 207 66 66/30559

E-Posta: funlu@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Altıparmak

Telefon: 352 207 66 66/30501

E-Posta:aparmak@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Melike Dedeoğlu

Telefon: 352 207 66 66/30455

E-Posta: mdedeoglu@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Ali Gökhan Yücel

Telefon: 352 207 66 66/30458

E-Posta: agyucel@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Salih Çağrı İlkay

Telefon: 352 207 66 66/30560

E-Posta: scilkay@erciyes.edu.tr