İşletme

(Hakkında)

Anabilim Dalı Adı:

İşletme

Anabilim Dalı TanıtımBilgisi:

İşletme Anabilim Dalı’nda 1988 yılından itibaren lisansüstü eğitimi verilmektedir.

 

Anabilim Dalımızın temel amacı, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerikullanabilmek, Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirmeveçözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmak, alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındakigruplarayazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamak ve alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygulayabilmesini kazandırmaktır.

 

Anabilim Dalı bünyesinde Bilimsel Hazırlık, Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora program dereceleri verilmektedir

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Ayşe CİNGÖZ

Telefon: 352 207 66 66/30204

E-Posta: aysecingoz@erciyes.edu.tr

Ana Bilim Dalı İletişimBilgileri:

Anabilim Dalı Sekreteryası: KevserAlsoy

KurumTelefonu: 352 207 66 66/30050

E-Posta: kevseralsoy@erciyes.edu.tr

Anabilim Dalı ÖğretimÜyeleri

Prof. Dr. Şaban UZAY

Telefon: 352 207 66 66/30104

E-Posta:suzay@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Filiz ÇALIŞKAN

Telefon: 352 207 66 66/30260

E-Posta:caliskan@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. A. Asuman AKDOĞAN

Telefon: 352 207 66 66/30201

E-Posta:akdogana@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Yunus DURSUN

Telefon: 352 207 66 66/30255

E-Posta:ydursun@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Azzem ÖZKAN

Telefon: 352 207 66 66/30106

E-Posta:azzem@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. M. Sıdkı İLKAY

Telefon: 352 207 66 66/30257

E-Posta:ilkay@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Levent ÇITAK

Telefon: 352 207 66 66/30109

E-Posta:lcitak@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Veli AKEL

Telefon: 352 207 66 66/30100

E-Posta:veliakel@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet HASKÖSE

Telefon: 352 207 66 66/30151

E-Posta:haskose@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe CİNGÖZ

Telefon: 352 207 66 66/30204

E-Posta:aysecingoz@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Yasemin YAVUZ

Telefon: 352 207 66 66/30262

E-Posta:yaseminy@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Ergün KÜÇÜK

Telefon: 352 207 66 66/30108

E-Posta:erg@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Leyla LEBLEBİCİ KOÇER

Telefon: 352 207 66 66/30258

E-Posta:leyla@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Banu SUNGUR

Telefon: 352 207 66 66/30155

E-Posta:bitgenb@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Esra KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ

Telefon: 352 207 66 66/30158

E-Posta:esrakahya@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Kumru UYAR

Telefon: 352 207 66 66/30009

E-Posta:kumruuyar@erciyes.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOĞAN

Telefon: 352 207 66 66/30102

E-Posta:adogan@erciyes.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat ESMERAY

Telefon: 352 207 66 66/30105

E-Posta:mesmeray@erciyes.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi M. Suat AKSOY

Telefon: 352 207 66 66/30203

E-Posta:maksoy@erciyes.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Harun KINACI

Telefon: 352 207 66 66/30157

E-Posta:hkinaci@erciyes.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

Telefon: 352 207 66 66/30205

E-Posta:ahmetcoskun@erciyes.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi H. Nur BAŞYAZICIOĞLU

Telefon: 352 207 66 66/30264

E-Posta:nur@erciyes.edu.tr