İletişim (Birimler)

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ Tel (1): 0352 207 66 66/46505  ve 46506   Tel (2):437 93 19

 e-posta: ogrenciisleri.sbe@erciyes.edu.tr

 

Birimde Sunulan Hizmetler:

 • Lisansüstü öğrencilerinin mezuniyet işlemleri
 • Mezuniyet için CD, tez veri giriş formu, ilişik kesme belgesi teslim alınması
 • 2016 yılı öncesi kayıtlı ve/veya kaydı silinen öğrencilerin dosya ve tez arşivleri
 • Mezun olan öğrencilerin tezlerinin Ulusal Tez Merkezi’ne yüklenmesi
 • Öğrencilerin dosya ve tez arşivleri ile ilgili bilgilendirilmesi  

Sorumlu Personel

Adı Soyadı

Sorumlu Olduğu

Anabilim Dalları

Anabilim Dallarının

Yerleşik Olduğu Birim

İlkay ÖZKAN

(Bilgisayar İşletmeni)

 

Asya Çalışmaları

Edebiyat Fakültesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Avrasya Araştırmaları

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Felsefe

Güney Asya Çalışmaları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Kadın Çalışmaları

Kültürel Çalışmalar

Rus Dili ve Edebiyatı

Sanat Tarihi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Nalan BAHAR

(Memur)

Temel İslam Bilimleri

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Tarihi ve Sanatları

Kamu Hukuku

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Sağlık Hukuku

Hidayet ŞAHİN

(Memur)

İktisat

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Radyo Sinema ve TV

İletişim Bilimleri

Havacılık Yönetimi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

 

YAZI İŞLERİ BİRİMİ Tel: 0352 207 66 66/46508 e-posta: yaziisleri.sbe@erciyes.edu.tr

 

Birimde Sunulan Hizmetler:

 

Yönetim Kurulu’na girecek evraklar/dilekçeler ve Yönetim Kurulu Kararları ile ilgili olmak üzere;

 • Tez savunma sınavı ve jürilerin oluşturulması
 • Doktora Yeterlik
 • Tez Önerisi
 • Kayıt Silme
 • Ek süre kararı, TİK kararları, Mezuniyet kararı
 • CİMER/BİMER yazıları
 • Disiplin/Soruşturma yazıları

Sorumlu Personel

Adı Soyadı: Hacer SAVAŞ/Sultan KAYABAŞI/Gamze ÖCALAN

 

 

MUTEMETLİK BİRİMİ Tel: 0352 207 66 66/46507 e-posta: mutemetlik.sbe@erciyes.edu.tr

 

Birimde Sunulan Hizmetler:

 

Yönetim Kurulu’na girecek evraklar/dilekçeler ve Yönetim Kurulu Kararları ile ilgili olmak üzere;

 • Jüri yolluk-yevmiye işlemleri ve ödemesi
 • Ek ders işlemleri
 • Personel maaş ödemeleri
 • Satın alma

Sorumlu Personel

Adı Soyadı: Abdülkadir YILDIZ/Kemal ERDOĞAN

 

 

Enstitü Özel Kalem:  Emine MARAŞLI   Tel: (0352) 437 52 74       Tel(Dahili):46500