Tarihçe

Enstitümüz “lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir kurum olarak, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak ve çağdaş gelişmeye ulusal ve evrensel ölçekte katkıda bulunmak” görevini yerine getirmek amacıyla, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 20.07.1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25. Maddesinin "e" bendine göre, Sosyal Bilimler Enstitüsü adıyla kurulmuştur.

Enstitümüz, ilk lisansüstü öğretim faaliyetlerine Haziran 1984 tarihinde, “İşletme Anabilim Dalı” ile “İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda başlamıştır. Enstitümüz, 1997 yılından itibaren hizmetlerine hayırsever işadamı merhum Kadir HAS tarafından yaptırılmış olan Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası’nın ikinci katında devam etmektedir.