İngiliz Dili ve Edebiyatı

(Hakkında)

Anabilim Dalı Adı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda 1999-2000 Öğretim Yılı’nda Tezli Yüksek Lisans ve İkinci Öğretim; 2013-2014 Öğretim Yılı’nda ise Doktora programı açılmıştır.

 

Anabilim Dalımızın temel amacı edebiyat, dil eğitimi, dilbilim ve çeviri bilim alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yürütebilen, disiplinlerarası ve kültürlerarası bakış açısına sahip ve alanında yetkin araştırmacılar yetiştirmektir.

 

Anabilim Dalı bünyesinde Tezli Yüksek Lisansve Doktora program dereceleri verilmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Banu Akçeşme

Telefon: 352 2076606-33805

E-posta: banu_akcesme@hotmail.com

Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Sekreteryası: Güldane Ermiş

Kurum Telefonu: 352 207 66 66/33918

E-posta: guldane@erciyes.edu.tr

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

Prof. Dr. Eugene Steele

Telefon: 352 2076606-33811

E-posta: eugenesteele@gmail.com

 

Prof. Dr. Behzad Ghaderi Sohi

Telefon: 352 2076606-33809

E-posta: ghaderibehzad8@gmail.com

 

Prof. Dr. Hasan Baktır

Telefon: 352 2076606-33815

E-posta: hbaktir@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Melih Karakuzu

Telefon: 352 2076606-33804

E-posta: mkarakuzu@erciyes.edu.tr

 

Doç. Dr. Banu Akçeşme

Telefon: 352 2076606-33805

E-posta: banu_akcesme@hotmail.com

 

Doç. Dr. Hülya Taflı Düzgün

Telefon: 352 2076606-33808

E-posta: hulyatafli@gmail.com

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Seniye Vural

Telefon: 352 2076606-33812

E-posta: seniyevural@gmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Eşberk

Telefon: 352 2076606-33807

E-posta: hesberk@gmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Kara

Telefon: 352 2076606-33817

E-posta: karaabdurrahman@yahoo.com

 

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Koçak

Telefon: 352 2076606-33818

E-posta: kenankocak@erciyes.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Betül Ateşçi Koçak

Telefon: 352 2076606-33816

E-posta: betull08atesci@gmail.com