Yemek Bursu (Türk ve Yabancı Uyruklu)
Yemek Bursu (Türk ve Yabancı Uyruklu)

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından fakülte ve yüksekokullarımızda öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrencilerimizden Erciyes Üniversitesi bursluluk ve sosyal yardım yönergesinin ilgili hükümleri doğrultusunda, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize "Yemek Bursu'' verilecektir. (Kontenjan    Türk:78 öğrenci,  Yabancı Uyruklu:7)

Faydalanmak isteyenlerin Başvuru Formunu doldurarak istenilen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Formu