Öğrenci İşleri Birimi Telefon Numaraları Hk.
Öğrenci İşleri Birimi Telefon Numaraları Hk.

Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimimizin iletişim bilgileri güncellenmiştir:

e-mail: ogrenciisleri.sbe@erciyes.edu.tr

Tel (Dahili): 46505   ve   46506

Tel (Dış Hat): 437 93 19