Kayıt Silme ve Af Başvurusu
Kayıt Silme ve Af Başvurusu

Enstitümüz lisansüstü programlarına 20 Nisan 2016 yılı öncesinde kayıt yaptıran ve şu an Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS)’nde okuyan öğrenci statüsünde olanların durumlarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 26.10.2022 tarih ve 77554 sayılı ve 07.11.2022 tarih ve 81237 sayılı yazılarına istinaden aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna;

1- Şu an okuyan doktora ve yüksek lisans programı öğrencilerinden kayıt tarihi 20 Nisan 2016 ve öncesi olanların, azami öğrenim süresini doldurdukları için 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle öğrenci kayıtlarının silinmesine, bu durumda olan öğrencilerden 7417 sayılı Kanunu’nun 35. Maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83. maddeden (öğrenci af yasasından) faydalanmak isteyenlerin 05 Aralık 2022 tarihine kadar başvuru yapabilmelerine,                             (Kaydı Silinen Öğrenci Listesi)

2- Bu kapsamdaki doktora tez dönemi öğrencilerden, pandemi nedeniyle ek süre talep edenlerin, kayıt donduranların azami öğrenim sürelerini doldurana kadar öğrenci kayıtla- rının silinmemesine,

3- 05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken, bu tarihten sonra kayıtları silinenlerin, 7417 sayılı Kanunu’nun 35. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83. maddeden (öğrenci af yasasından) faydalanmak isteyenlerin 05 Aralık 2022 tarihine kadar başvuru yapabilmelerine, karar verilmiştir.

Af Başvurusundan bulunmak isteyenlerin; Başvuru Formu ile birlikte belgelerini, 05.12.2022 tarihine kadar şahsen veya resmi vekil aracılığıyla Enstitü Öğrenci Birimine teslim etmeleri yada “basvuru.sbe@erciyes.edu.tr” e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Not: Başvuruda Eksik evrakı olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.