Af Kanunu'ndan Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 7417 sayılı Kanunu'nun 35. maddesi ile eklenen Geçici 83. madde hükümlerine göre verilen haktan (öğrenci affı) yararlanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan formu doldurarak ekleri ile birlikte, Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine şahsen yada resmi vekili aracılığıyla elden teslim etmesi gerekmektedir.

Basvuru-Formu

Notlar:

1. 09 Eylül 2022 mesai saati sonuna kadar başvuranlar belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenimlerine 2022-2023 Güz Döneminde başlatılabilecektir. 12 Eylül 2022-07 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuranlar 2022-2023 Bahar Döneminde öğrenimlerine başlatılabilecektir.

2. Bu kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde başvuru yapabileceklerdir.

3. Posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.