2244 - Sanayi Doktora Programı 2022 Yılı Çağrısı Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan yazıda; TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2244- Sanayi Doktora Programı'nın amacı sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün üniversite sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesini sağlamak ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik edildiği, ilk kez 2018 yılında Sanayi Doktora Programı çağrısına çıkılmış, 2019 yılında açılan ikinci çağrıyla birlikte 49 farklı üniversitenin 210 farklı özel sektör kuruluşuyla birlikte hazırladığı 308 projenin desteklendiği belirtilmektedir. Bu projeler kapsamında 1.162 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi karara bağlandığı, 2244-Sanayi Doktora Programı çağrısı 365 gün başvuruya açık olacak şekilde yeniden açıldığı bildirilmektedir. Doktora öğrencilerine eğitimleri süresince aylık 6.000 TL burs desteği ve doktora mezuniyeti sonrası 36 aya kadar istihdam desteği sağlayan Sanayi Doktora Programı hakkında ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK internet sayfasından (https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik2244-sanayi-doktora-programi) ulaşılabilmekte olduğu, yıl boyunca açık kalacak 2244 Programı başvurularının BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrim içi alınacağı bildirilmektedir.