Değerler

Değerlerimiz

Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına bağlılık,

Hukukun üstünlüğü ve toplumsal değerlere saygı,

İfade özgürlüğü ve katılımcılık, Etik kurallara sahip çıkma,

Bilimsel düşüncenin geliştirilmesi,

Üretilen bilgi ve hizmette kalitenin korunması,

Paydaş memnuniyetinin sağlanması,

Çevre bilincinin sağlanması,

Erciyes Üniversitesi aidiyet ve kimliğinin oluşturulması