Amaçlar-Hedefler

Amaçlarımız

Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliğine önem vermek,

Nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını desteklemek, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumunu sağlamak,

Yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik etmek,

Lisansüstü öğrencilerin disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için kamu ve özel sektörler ile ortak projeleri desteklemek,

Öğretim kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirme sağlamak,

Kurumsal kapasiteyi ve kültürü geliştirmek,

Bilimsel araştırmalarda ve teknoloji geliştirmede dünyada üst sıralarda yer almak,

Toplumsal hizmet faaliyetlerinin etkinliğini artırmak,

Çevreye duyarlı yönetim-üniversite anlayışını yerleştirmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek.