İNTİBAK KOMİSYON ÜYELERİ
Tarih Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
Ad-Soyad
 
e-mail
Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN
 
hasahin@erciyes.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Erhan YOSKA
 
Arş. Gör. Rahman ŞAHİN
 
rahmansahin@erciyes.edu.tr
Felsefe Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
 
Ad-Soyad
 
e-mail
Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA
 
Yrd. Doç. Dr Evren Erman RUTLİ
 
Yrd. Doç. Dr. Sinan KILIÇ
 
kilicsian@gmail.com
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
Ad-Soyad
 
e-mail
Yrd. Doç. Dr. Elif ŞİMŞEK ÖZKAN
 
elifsimsek@erciyes.edu.tr 0532 462 96 15
Arş. Gör. Haris Ubeyde DÜNDAR
 
hdundar@erciyes.edu.tr 0537 394 70 70
Arş. Gör. Esra DAYI
 
ealdemir@erciyes.edu.tr 0506 717 59 86
 
 
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
Ad-Soyad
 
e-mail
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU DURKAL
 
meroglu@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. M. Hüseyin MERCAN
 
mhmercan@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Alaaddin Dayı
 
alaaddin.dayi@erciyes.edu.tr
İktisat Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
 
Ad-Soyad
 
e-mail
Yrd.Doç.Dr.Melike Dedeoğlu
 
mkum@erciyes.edu.tr
Arş.Gör.Hayriye Hilal Bağlıtaş
 
hhilalbaglıtas@erciyes.edu.tr
Arş.Gör. S. Çağrı İlkay
 
scilkay@erciyes.edu.tr
 
 
 
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
Ad-Soyad
e-mail
Arş. Gör. Sevinç Yakut YEŞİLYURT
Arş. Gör. Muhammet KAYA
mkaya0711@gmail.com
Arş. Gör. Duygu OYLUBAŞ
oylubas@hotmail.com
 
 
Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
Ad-Soyad
e-mail
Başkan Prof. Dr. Hatice ERKEKOĞLU
Üye Yrd. Doç. Dr. Neslihan DEMİREL
 
Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
Ad- Soyad
e-mail
Yrd. Doç. Dr. Leyla Leblebici Koçer (Başkan)
leyla@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. H. Nur. Başyazıcıoğlu (Üye)
nur@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Murat Ruhlusaraç (Üye)
mruhlusarac@erciyes.edu.tr
Muhasebe ve Finans Yönetimi Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
GÖREVİ UNVANI ADI SOYADI
E-POSTA ADRESİ TELEFON NO
BAŞKAN DOÇ. DR. SEMRA AKSOYLU
aksoylus@erciyes.edu.tr
ÜYE YRD. DOÇ. DR. AZİZE ESMERAY
esmeray@erciyes.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
Ad-Soyad
e-mail
Okutman Ahmet İPŞİRLİ
aipsirli@erciyes.edu.tr
Öğretim Gör. Emel Aycan ASMA
emelay@erciyes.edu.tr
Araştırma Gör. Eda Kevser ŞAHİN
edakevser@yahoo.com
 
 
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
Ad-Soyad
 
e-mail
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ali AKTAN
 
aktan@erciyes.edu.tr
Üye Dr. İbrahim BOZBIYIK
 
ibozbiyik@erciyes.edu.tr
Üye Dr. Emine GÜLDÜOĞLU
 
dalkilic@erciyes.edu.tr
Sanat Tarihi Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
Ad-Soyad
 
e-mail
Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN
 
 
Prof. Dr. Nilay ÇORAĞAN
 
Yrd. Doç. Dr. Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN
 
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
Ad-Soyad
 
e-mail
Doç. Dr. Ali Kuşat
 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ulu
 
Yrd. Doç. Dr. Cemil OSMANOĞLU
 
 
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
Ad-Soyad
e-mail
Yrd. Doç. Dr. Çilem Tuğba AKDAĞ
takdag@erciyes.edu.tr
 
 
 
 
Ad-Soyad
e-mail
 
Arş. Gör. Ali Çağlar KARABIYIK
alicaglarkarabiyik@gmail.com
 
         
 
 
 
Radyo- Sinema- Tv Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
Ad-Soyad
e-mail
Arş. Gör. Onur ÖNÜRMEN
onurmen@erciyes.edu.tr
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
Ad-Soyad
e-mail
Arş. Gör. Nilay AKGÜN AKAN
nilayakan@erciyes.edu.tr
 
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
Ad-Soyad
e-mail
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
karamustafa@erciyes.edu.tr
Doç. Dr. Ömer ŞANLIOĞLU
omersanlioglu@erciyes.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet UMUR
memetumur@hotmail.com
 
Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı İntibak Komisyon Üyeleri
 
 
Doç. Dr. Ali SELÇUK
 
2-Doç. Dr. İlkay ŞAHİN
 
3-Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA
 
 
 
 
Sosyoloji Anabilim Dalı İntibak Temsilcisi
 
 
Yrd. Doç. Dr. Oltan EVCİMEN
 
Yrd. Doç. Dr. A. Yonca GENÇOĞLU
 
Öğr. Gör. Dr. Faruk KARAARSLAN
 
Adres : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : 0 352 437 52 74
Faks : +90 352 437 07 82
Öğrenci İşleri : 0 352 207 66 66 / 46506
E-Posta : sosbilerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu