MİSYONUMUZ
Misyonumuz;
Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak uluslararası düzeyde gelişmeyi; araştırmacı, sorgulayıcı, eleştirel bir yaklaşımı; disiplinler arası çalışmayı önemseyen; hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını kazanmış; kaliteli bilimsel çalışmaları ile öncü bir kuruluş olmamızı sağlayacak görevlerimiz şu başlıklar halinde belirlenmiştir:
  • Lisansüstü öğrencilerimize bilimsel düşünme yetisi kazandırmak ve üniversitenin bilimsel, sosyal dokusunun bir parçası haline gelmesini sağlamak,
  • Karşılıklı ve disiplinlerarası öğrenme ve gelişmeyi sağlayacak bir akademik iklim yaratmak,
  • Üniversitemizin vizyon ve misyon bildirgesinin hayata geçmesine yardımcı katkılarda bulunmak,
  • Kamuoyu ve sosyal çevreyi doğrudan ilgilendiren konularda araştırma yaparak, yönlendirici olmak,
  • Araştırma ve eğitim faaliyetlerimizle iş dünyasının rekabet edilebilirliğine katkıda bulunmak,
  • YÖK, diğer üniversite ve enstitülerle yakın işbirliğine giderek, ulusal lisansüstü politikalarının geliştirilmesine destek olmak,
  • İldeki resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle ülkemizin gelişmesinde katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemek.
Adres : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : 0 352 437 52 74
Faks : +90 352 437 52 74
Öğrenci İşleri : 0 352 207 66 66/10500 (Merkezi Öğrenci İşleri) Öğrenci İşleri Birimimiz Merkezi Öğrenci İşlerine taşınmıştır.
E-Posta : sosbilerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu