Hakkımızda
KURULUŞU
 
Enstitümüz Haziran 1984 tarihinde kurulmuştur. İlk lisansüstü öğretim faaliyetleri İşletme Anabilim Dalı ile İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Anabilim dalında başlamıştır. 
Enstitümüz, hayırsever işadamı Sayın Kadir HAS tarafından rahmetli anne ve babası anısına yaptırılmış olan Nuri ve Zekiye Enstitüler Binası’nda 6000 m2' lik kapalı alanda hizmet vermektedir.
Enstitümüz “lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir kurum olarak, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak ve çağdaş gelişmeye ulusal ve evrensel ölçekte katkıda bulunmak” görevini yerine getirmek amacıyla, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 20.07.1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25. maddesinin "e" bendine göre Sosyal Bilimler Enstitüsü adıyla kurulmuştur.
 
Enstitümüz, 1997 yılından itibaren hizmetlerine hayırsever işadamı merhum Kadir HAS tarafından yaptırılmış olan Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası’nın ikinci katında devam etmektedir.  Enstitümüzde 6 sınıf, idari personel tarafından kullanılmakta olan 9 adet büro, 2 adet arşiv odası, 1 adet kütüphane ve 1 adet tez savunma odası 1 adet çay ocağı bulunmaktadır. Bu mekânların toplam alanı 1500 metrekaredir.
Enstitümüz, ilk lisansüstü öğretim faaliyetlerine Haziran 1984 tarihinde, İşletme Anabilim Dalı ile İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Anabilim dalında başlamıştır.
Bunlardan 37 anabilim dalında (Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarih ve Sanatları, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Avrasya Araştırmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Sosyoloji (Selçuk Üniversitesi Ortak Y.L.), Sanat Tarihi, Rus Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo-Sinema-Tv, İletişim Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Felsefe, Turizm İşletmeciliği, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Japon Dili ve Edebiyatı, Maliye, Muhasebe ve Finsansman,Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Kültürel Çalışmalar, Ekonomi ve Finans, Arap Dili ve Belagatı, Evlilik ve Aile Psikolojisi, Özel Hukuk (YL-TEZLİ-ÜCRETLİ), Kamu Hukuk (YL-TEZLİ-ÜCRETLİ), İşletme (YL-TEZLİ-ÜCRETLİ))  tezli yüksek lisans programı,
8 anabilim dalında İşletme Yönetimi(TEZSİZ-YL),Özel Hukuk(YL-TEZSİZ), Kamu Hukuk(YL-TEZSİZ), İşletme (TEZSİZ-YL-İ.Ö.) Kamu Hukuk(TEZSİZ-YL-İ.Ö.), Özel Hukuk(TEZSİZ-YL-İ.Ö.), Halkla İlişkiler ve Tanıtım(TEZSİZ-YL-İ.Ö.), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(TEZSİZ-YL-İ.Ö.) hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programı,
21 anabilim dalında  (Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarih ve Sanatları, İktisat, İşletme, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Rus Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Özel Hukuk, Kamu Hukuku,Halkla İlişkiler ve Tanıtım,İletişim Bilimleri,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,Felsefe,Ekonomi ve Finans,Arap Dili ve Belagatı, Kore Dili ve Edebiyatı, hem yüksek lisans hem de doktora programı;
2 anabilim dalında  da Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ve İngiliz Dili ve Edebiyatı (DR)  sadece doktora eğitimi;
 1 tezli yüksek lisans programı Selçuk Üniversitesi, 1 doktora programı Kırıkkale Üniversitesi ve 1 doktora programı Bitlis Eren Üniversitesi ile eğitim – öğretime devam etmektedir.
 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle 2708 tezli yüksek lisans, 302 tezsiz yüksek lisans ve 591 doktora programı olmak üzere toplam 3601 öğrenci eğitimine devam etmektedir. Kuruluşundan günümüze kadar 2103 tezli yüksek lisans, 1287’i tezsiz yüksek lisans ve 460  doktora programından olmak üzere toplam 3850 öğrenci lisansüstü programlarımızdan mezun olmuştur.
Ayrıca Enstitümüzde, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu devletleri soydaş ve akraba topluluklarından gelen öğrenciler de yüksek lisans ve doktora eğitimi almaktadırlar.
Kırk öğrenci kapasiteli ve her biri ellişer metrekarelik alana sahip dört sınıf ve yirmi öğrenci kapasiteli ve her biri otuz metrekare alana sahip iki sınıfımız mevcut olup dört sınıfımızda projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Ayrıca tez savunma sınavı için düzenlenmiş 1 adet oda mevcuttur. Yine bu odada da tez sunumlarında kullanılan projeksiyon cihazı bulunmaktadır.
İlk sayısı 1987 yılında yayınlanan ve yılda iki kez basılan Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi YÖK’ün hakemli dergi kriterlerine uygun olarak 2016-2017 döneminde 39. sayıya ulaşmıştır. Eylül 2009 tarihinde TUBİTAK ULAKBİM’e başvurular yapılmış ve dergi izlemeye alınmıştır.
Enstitümüz mevcut imkânlar içerisinde faaliyetlerini yürütmekte, bilimsel ürünlerinin kalitesini artırma konusunda sürekli bir arayış içindedir.
Adres : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : 0 352 437 52 74
Faks : +90 352 437 52 74
Öğrenci İşleri : 0 352 207 66 66/46506
E-Posta : sosbilerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu