AMAÇLARIMIZ
AMAÇLAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün misyon ve vizyonu temel alınarak yürütülen Programların öğretim ile ilgili amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 • Disiplinlerarası  akademik paylaşımı ve etkileşimi sağlamak.
 • Öğrenim kalitesini  geliştirmek ve uzmanlığa yönelik olmak üzere, ders planlarını yeniden düzenleyerek seçimlik ders sayısını arttırmak.
 • Eğitim programlarında uygulama ve uygulamacılardan destek almak.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrencinin kabulü ve öğrenciliğinin sonlandırılmasına kadar süren sürecin tam ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Öğrenci danışmanlık sistemini daha fonksiyonel hale getirmek.
 • Ulusal ve uluslararası akademik etkinliklerinin arttırılması (konferans, panel, sempozyum, workshop vb.)
 • Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumları ile etkili iletişim ve işbirliğini sağlanması
 • Uluslararası üniversitelerle, araştırma kurumları ile etkili iletişim ve işbirliğini sağlanması
 • Öğretim üyeleri ve öğrencilere her türlü teknik donanım imkanı sunabilecek düzeye ulaşmak
 • Öğrencilere yurt dışı değişim programları ile öğrenim fırsatları sağlamak ve ulusal ve uluslararası  öğrenci değişim programlarına katılımın arttırılması
 • Öğretim üyelerine yurt dışı akademik çalışma imkanlarını sağlamak
 • Uluslararası üniversitelerle  işbirliği ile ortak programlar yürütmek.
 • Online eğitim için gerekli altyapı çalışmalarını hazırlamak
 • SBE WEB sayfasını sürekli güncel tutmak ve donanımlı hale getirmek.
 • Yüksek Lisans  ve Doktora tezlerini uygulama ve uygulamacıların ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanması için desteklemek.
 • Sosyoekonomik ve kültürel sermaye ile etkili bir iletişim ve işbirliği gerçekleştirmek
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Anabilim Dalları  ilişkisindeki süreçlerin tam olarak saptanması ve yürütülmesini sağlamak
 • Enstitü ve anabilim dalları arası  iletişim ve ilişkilerde teknolojiden yararlanmak.
 • Öğrencilere yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlanmasında bilimsel ve etik kurallara uygun akademik çalışma öğretisini geliştirmek.
 • Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı sosyal bilimciler ve sanatçılar yetiştirmek.
 • Mezunlarına mesleki etik anlayışını kazandırmak.
 • Mesleki çağdaş yaklaşımları izleme ve mesleki araç, yöntem ve yaklaşımları kullanabilme yeteneğini kazandırmak
 • Küreselleşmenin gereklerine yönelik eğitim ve öğretim süreçlerini uygulamak
 • Sivil toplum örgütleri ile ilişkileri geliştirmek ve Sosyal Sorumluluk projelerinde yer almak
 • Mezunların toplumda ve meslekte çevreleriyle etkin iletişim kurabilmelerini ve ekip çalışması içerisinde uyumlu çalışmalarını sağlayacak donanımlar kazandırmak.
 • Enstitü kültürünü oluşturmak ve paylaşmak üzere etkin bir iletişim sistemini destekleyen bir organizasyon yapılandırmak ve sürdürmek.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü  yüksek lisans ve doktora mezun öğrencilerine ulaşmak ve öğrencilerinin mezuniyet sonrası süreçlerinin takibini sağlamak.
Adres : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : 0 352 437 52 74
Faks : +90 352 437 52 74
Öğrenci İşleri : 0 352 207 66 66/10500 (Merkezi Öğrenci İşleri) Öğrenci İşleri Birimimiz Merkezi Öğrenci İşlerine taşınmıştır.
E-Posta : sosbilerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu