Savunma Öncesi-Sonrası Yap

TEZ SAVUNMASI ÖNCESİ VE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER (Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler için)

1- Tez savunmasına girecek öğrenci ile ilgili

  • Öğrenci Durum Bildirim Formu (Öğrenci işleri Daire Başkanlığı tarafından, muhakkak onaylanması gerekmektedir.) Form için Tıklayınız
  • Tez savunma Jüri Teklif Formu (Doktora için Tıklayınız) (Yüksek Lisans için Tıklayınız.)
  • İntihal Raporunun

Savunma gününden 20 gün öncesinden yukarıdaki belgelerin ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden ebys ile, Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

2- Savunmaya girecek öğrenci savunma gününden önce;

 

3- Yolluk Bildiriminin ilgili öğretim üyesi tarafından imzalandıktan sonra, Enstitümüz mutemetlik birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

4- Savunma gününü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde “Savunma Tutanağı” ile “Jüri Değerlendirme Form”larının ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden ebys ile Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir. (Jüri Değerlendirme Formu için Tıklayınız.)

 

5- Tez savunması başarılı geçen öğrenci, savunma tarihinden itibaren  bir (1) ay içerisinde ciltlenmiş şekilde tezini Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir. (2 adet kabul onay sayfası ile birlikte) Yüksek Lisans öğrencisi 3 adet, Doktora öğrencisi 4 adet tez teslim etmesi gerekmektedir.    

(Tez konusu Kayseri ile ilgili ise, Yüksek Lisans öğrencisi 4 adet, Doktora öğrencisinin 5 adet tez teslim etmesi gerekmektedir.)

 

6- Tezi Yönetim Kurulundan geçen öğrencinin, Enstitüye gelerek onaylanmış “Kabul Onay Sayfası” nı alarak  2(iki) adet CD ve 2 (iki) adet Tez Veri Giriş Formunu hazırlayıp, Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.

Adres : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : 0 352 437 52 74
Faks : +90 352 437 52 74
Öğrenci İşleri : 0 352 207 66 66/46506
E-Posta : sosbilerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu