Tez İntihal Raporu Hakkında

Öğrencilerimizden, tez savunma sınavına girip başarılı bulunan ve mezuniyet işlemleri için tezlerini Enstitümüze teslim edeceklerin, "Bilmsel Etiğe Uygunluk" sayfasından sonra "Tez Özgünlük" sayfasını ve intihal oranını gösteren raporlarını da tezlerinin son sayfasına eklemeleri gerekmektedir.

Tez Özgünlük Sayfası (*.pdf)

Tez Özgünlük Sayfası (word  *.doc)

ENSTİTÜMÜZ TEZ İNTİHAL RAPORU UYGULAMA ESASLARI
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez İntihal Raporu Uygulama Esasları,
20/04/2016 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca alınmış olan “Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Çerçeve Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tez İntihal Raporu, Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından
kullanıma sunulan intihal programı (Turnitin) üzerinden tezi yöneten danışman tarafından
alınır. Öğretim elemanlarının kullanımına açık olan program için ilgili birimden şifre alınması
gerekmektedir.
Program şifresi, erişim ve kullanım kılavuzu için Üniversitemizin Kütüphane sayfasındaki
açıklamalara bakılmalıdır:
http://kutuphane.erciyes.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/Turnitin-Akademik-Intihali-Engelleme-
Yazilimi-/1158
İntihal programı üzerinden alınan rapor, öğrenci ve danışman tarafından imzalanarak tezle
birlikte enstitüye sunulacaktır.
Tez İntihal Raporu tezin yalnızca; Giriş, Ana Bölümler, Sonuç (Kapak, Önsöz, Teşekkür,
İçindekiler ve Kaynakça hariç) bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak programa
yüklenmesi ile alınır.
Programın sınırlılıklarından dolayı gerektiği takdirde tez iki parça halinde ya da bölümlere
ayrılarak rapor alınabilir.
Programa yükleme yapılırken Başlık (document title) olarak “Tez Başlığı”, Yazar Adı (author’s
first name) olarak “Öğrencinin Adı”, Yazar Soyadı (author’s last name) olarak “Öğrencinin
Soyadı” bilgisi yazılır.
İntihal raporu alınırken programın (Turnitin) filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır.
(Bu süreç, Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığının Turnitinle ilgili kullanım
kılavuzuna göre takip edilmelidir):
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/T%C3%BCrk%C3%
A7e
? Kapak, Önsöz, Özet, İçindekiler ve Kaynakça hariç (Bibliography excluded)
? Alıntılar dahil (Quotes included) (Farklı anabilim dallarına göre bu tercih değişebilir)
? 7 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 7 words)
? Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.
? Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığı ve öğrencinin ad-soyad
bilgisi ile dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek şekilde rapor PDF olarak
kaydedilerek çıktısı alınır.
? İntihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan ekran
görüntüsünde yüzdelik sayı olarak belirtilen “benzerlik oranı” belirtilerek Tez İntihal
Raporu oluşturulur (Tez İntihal Raporu Formu).
? Tez intihal raporunda benzerlik oranının alıntılar dahil %30’un altında olması
gerekmektedir.
Tez intihal raporunda benzerlik oranının alıntılar dahil %30’un altında olması, tek
başına tezde intihal olmadığı anlamına gelmez. Benzerlik oranı bu oranların altında olsa
bile bilimsel atıf ve alıntı usullerine uyulması gerekmektedir. Bu kurallara uyulmaması
halinde bundan doğacak sorumluluk öğrenciye aittir.
Tez savunmasına girecek öğrenciler, “tez intihal raporu” formunu tez savunmasından önce
teziyle birlikte Enstitüye teslim eder.
Tezin uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda intihal raporunun
yeniden oluşturularak Enstitü’ye verilmesi gerekir.

Adres : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : 0 352 437 52 74
Faks : +90 352 437 52 74
Öğrenci İşleri : 0 352 207 66 66/10500 (Merkezi Öğrenci İşleri) Öğrenci İşleri Birimimiz Merkezi Öğrenci İşlerine taşınmıştır.
E-Posta : sosbilerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu