2014-2015 BAHAR YARIYILI BAŞVURU TARİHLERİ VE KONTENJANLARI

 T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında açılacak programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

YABANCI UYRUKLU

Yüksek Lisans

Doktora

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

Çin Dili ve Edebiyatı 3(**)  1,13

3

-

 

-

-

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 1,6

İslam Felsefesi 3, Din Felsefesi 2

-

5

-

-

İKTİSAT 2,12,14

-

-

1

-

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (**)1,4,12

_

4

-

2

KAMU HUKUKU 2,3,12

-

-

2

-

ÖZEL HUKUK 2,3,12

-

-

2

-

RUS DİLİ VE EDEBİYATI (**) 1,10

4

-

-

-

SANAT TARİHİ (*)1,8,12

-

3

-

1

TARİH(*) 1,15

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3, Genel Türk Tarihi 2, Yeniçağ 1, Yakınçağ 1

-

7

-

-

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 1,5,6,9

Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Kelam 2 , İslam Mezhepleri Tarihi 2 (*),

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Tefsir 3, Hadis 2,  Kelam 3, Arap Dili ve Belagatı 6

İslam Mezhepleri Tarihi 2 (*)

4

16

-

-

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1,11

Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Eski Türk Dili 1,  Eski Türk Edebiyatı 6(*), Yeni Türk Edebiyatı 4 (*), Türk Halk Edebiyatı 3(*)

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Türk Dili 1, Yeni Türk Edebiyatı 2(*) , Eski Türk Edebiyatı 2(*)

14

5

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

(*) Bu programda mülakat sınavı yapılacaktır.

(**) Bu programda yazılı ve mülakat sınavı yapılacaktır.

(1) Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, (ALES) sözel puanı değerlendirilecektir.

(2) Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların,  (ALES) eşit ağırlıklı puanı değerlendirilecektir.

(3) Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir Hukuk Fakültesi Mezunu olması gerekir.

(4) Doktora Programına ise Lisans ve Yüksek lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Kültürü, Mütercimlik ve Tercümanlık(İngilizce) alanlarında yapmış ve mezun olanlar ile YDS-85, TOEFL IBT-100, CAE-A, CPE-B, PTE-80 puan alanlar başvurabilir.

(5) Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına yalnız İlahiyat Fakültesi mezunları başvurabilir, (İLİTAM ve DİKAB mezunları başvuramazlar.)  Bu programda Yüksek lisans programı derslerinden başarılı olan öğrenciler YDS Arapça dilinden 40 puan almadan ya da Anabilim Dalında okutulmakta olan Mesleki Metinler I ve Mesleki Metinler II derslerini alıp başarmadan yüksek lisans tez projesi sunamazlar.

(6) Doktora programlarına tezli yüksek lisansını kendi bilim dalı alanında tamamlayanlar başvurabilirler.

(7) Rus Edebiyatı Tarihi ve Rus Dil Bilimi alanından yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

(8) Sanat Tarihi Doktora programına ise sanat tarihi alanında yüksek lisans yapmış olanlar ile Avrasya araştırmaları Anabilim Dalı Sanat Tarihi Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilir. Doktora programına başvuranlardan dil olarak sadece İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızca kabul edilecektir.

(9) Doktora programına başvuruda aynı bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Bu Anabilim Dalına başvuran adaylar YDS Arapça dil sınavından 55 puan almaları durumunda da ilgili bilim dalında doktora programına başvurabilirler. İlahiyat Fakültesi bünyesindeki Anabilim dallarında yabancı dil puanı Arapça olan öğrencilerinde yabancı dil katkısı değerlendirilecektir.

(10) Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü /Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümleri ya da dil ve edebiyat lisans mezunları başvurabilir.

(11) Eski Türk Dili bilim dalına başvuru yapacakların Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları başvurabilir. Diğer bilim dallarına başvuracak adayların ise Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmaları gerekmektedir. Doktora programlarına Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında, tamamlayanlar başvurabilirler.

12)Yabancı uyruklulardan Lisansüstü programa başvuran öğrencilerden Türkçe yeterlik belgesi ve denklik belgesi istenir.(Üniversitemiz ERSEM Türkçe Öğrenme merkezi öğrencisi olanlara öncelik tanınır.) Yabancı uyruklu olup ülkemizde okuyan öğrencilerden ALES’ e girme şartı aranır.(55 şartı aranmaz) Doktora programına başvuranlar kendi ana dili dışından herhangi bir yabancı dilden YDS ye eşdeğer puan türünden en az 55 puan almış olması gerekmektedir.

(13) Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü ya da Sinoloji Bölümü lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir. Çince YDS ya da Çince yeterlik sınavı HSK belgelerinin olmaması durumunda adaylar Çince dil (yazılı ve sözlü)  sınavına alınacaktır.

(14) İktisat Anabilim Dalına, İ.İ.B.F. İşletme Fakültesi ve İktisat Fakülteleri, mezunları; başvuracaklardır.

(15) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora programlarına tezli yüksek lisansını kendi alanında tamamlayanlar;  Diğer bilim dallarına ise Tarih alanında Tezli Yüksek Lisans yapanlar başvurabilirler.

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA

BAŞVURU ve GİRİŞ ŞARTLARI

1-Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’lük sistemde 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.

2-Doktora Programına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 veya 4’lük sistemde 2.00 (CC) olması gerekir.

3- ALES puanının anabilim dallarının istemiş olduğu puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.

4-Doktora Programına başvuracak adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen Batı Dillerinden yapılan sınavlardan bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

 

5-Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;

a) Mülakat Sınavı Yapılanların; Başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i dikkate alınarak sıralama yapılacak, yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat/yazılı sınavına alınacaktır. Diğer adaylar mülakat/yazılı sınavına alınmayacaktır. Sınava alınan adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i, mülakat/yazılı sınavı notunun % 20’si (Yazılı sınav yapılan anabilim dallarında yazılı sınavının %50’si, mülakat sınavının %50’si şeklinde hesaplanacaktır.) dikkate alınarak sıralaması yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

 b) Mülakat Sınavı Yapılmayanların; ALES puanının %50’ı, lisans mezuniyet notunun %30’si, yabancı dil notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir.

6-Tezli yüksek lisans, programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL, YDS v.b) bulunmayan adaylar, yabancı dil puan katkısından yararlanamazlar.

7-Doktora Programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;

a) Mülakat Sınavı Yapılanların; Başvuran adayların tamamı mülakat sınavına alınacaktır. ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun % 15’i, mülakat notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması gerekir. . Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

b) Mülakat Sınavı Yapılmayanların; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil notunun % 20’si dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması gerekir.

8-ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak yüksek lisans öğrenimini yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Enstitümüz lisansüstü programlara başvuranlardan, bu durumu belgeledikleri takdirde yeniden ALES’ e girme şartı aranmaz.

9-Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak erkek adayların (askerlikten tehirli) askerlik görevi açısından bir sakıncasının olmaması gerekir.

10-Mülakat sınav yapılan Anabilim Dallarında mülakata katılmak zorunludur. Mülakat sınavına katılmayan adayların ortalama puanı kaç olursa olsun başarısız sayılacaktır.

10-Lisans veya yüksek lisans Programlarını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin durumları ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

 

 1. Başvuru formu http://enstitu.erciyes.edu.tr/online/  web adresinden online olarak doldurulup vesikalık fotoğraf bilgisayardan eklenerek çıktısı alınacaktır.)
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi,
 3. Lisans not durum belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi,
 4. ALES sonuç belgesi,
 5. Doktora Programına başvuranların Yabancı Dil Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. Tezli yüksek lisans, programlarına başvuranların varsa yabancı dil belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
 6. Doktora programlarına başvuracak adayların lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
 7. Doktora programlarına başvuracak adayların lisans, yüksek lisans not durum belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
 8. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı olması gerekmektedir.)
 9. 1 adet fotoğraf,

(4’lük sisteme tabi birimlerden mezun olanlar ile transkriptlerinde hem 4’lük hem de 100 lük notu bulunan öğrencilerin not çevirisi Yükseköğretim Kurulu’nun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre yapılacaktır.)

 

NOT. “Başvuruda belgelerin asılları görülecek ancak belgelerin asılları kesinlikle alınmayacaktır.”

BAŞVURU YERİ

Başvurular  http://enstitu.erciyes.edu.tr/online/   web adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Yapılan başvurunun çıktısı alınarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Diğer evraklarla birlikte eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. (Başvuru evraklarını, asılları olmak kaydı ile üçüncü şahıslarda getirebilir.) Elektronik ortamda başvuru yapmayanların evrakları alınmayacak, elektronik ortamda başvuru yapıp ta evraklarını son başvuru tarihine kadar Enstitüye teslim etmeyen adayların başvuruları da iptal edilecektir.

EVRAK TESLİM YERİ

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. Kat / Üniversite Kampüsü Talas Yolu / KAYSERİ

Tel: 0 352 437 52 74

Fax: 0 352 4370782

BAŞVURU TARİHİ

26-27 Ocak 2015 Saat:17.00’ye kadar.

Not: Mülakat sınavına girecek adayların geçici listesi 28 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 08.30’ da ilan edilecektir.(Bu listeler mülakat olacak programlar için mülakat listeleri, mülakat olmayacak programlar için asıl ve yedek aday sıralama listeleridir.) Puanlarında hata gören adaylar, puanlarına aynı gün saat 16.30’a kadar bizzat ya da fax yolu ile puanlarının düzeltilmesini dilekçeyle talep edebileceklerdir. İtirazlar değerlendirilerek saat 17.00’ de adayların kesin puanları açıklanacaktır. Puanlarına süresi içerisinde itiraz etmeyen adaylar bu sürelerden sonra puan düzeltme talebinde bulunamazlar.

 

MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ

Tezli Yüksek Lisans Programları, Doktora Programları 29 Ocak 2015 Perşembe günü saat 10.00’da, Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binasında yapılacaktır.

                                        

KESİN KAYIT ve YEDEK ADAYLARIN İŞLEMLERİ

Enstitümüz tezli yüksek lisans, doktora programlarının asıl ve yedek aday listeleri 30 Ocak 2015 tarihinde ilan edilecektir. Asıl listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları 02-03 Şubat 2015 tarihlerinde yapılacak, süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedecektir. Kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı (Enstitümüz http://sbe.erciyes.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.) Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine 04 Şubat 2015 tarihinde yedek adayların dilekçeleri alınacak ve puanları dikkate alınarak, 05 Şubat 2015 tarihinde kesin kayıtları yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde dilekçe vermeyip kayıt yaptırmayan yedek adaylar da kayıt hakkını kaybederler.

 

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

 

    “Kesin kayıt işlemleri, belgelerin asılları ile yapılacaktır.”

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı,
 2. Transkript Belgesinin aslı,
 3. ALES sonuç belgesi,
 4. Yabancı Dil Belgesi (varsa),
 5. İki adet fotoğraf,
 6. Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)
 7. Özgeçmiş

 

YABANCI UYRUKLU KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. TÖMER’den alınan Türkçe Yeterlik Belgesi
 2. Lisans öğrenimini Türkiye de yapan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES Belgesi
 3. Doktora programına başvuruda bulunanlar için yabancı dil belgesi,
 4. Pasaportun tasdikli sureti
 5. Diploma ve Transkript (Türkçeye çevrilmiş)
 6. Denklik belgesi (Kurumca Yükseköğretim kurumundan istenecek)

 

 

“Kesin kayıt işlemleri, belgelerin asılları ile yapılacaktır.”

08 Temmuz 2020
18 Haziran 2020
05 Haziran 2020
19 Temmuz 2019
16 Temmuz 2019
18 Mart 2019
22 Şubat 2019
25 Ocak 2019
27 Aralık 2018
20 Eylül 2018
19 Haziran 2018
16 Şubat 2017
07 Eylül 2016
03 Ağustos 2016
15 Temmuz 2016
17 Mayıs 2016
02 Mayıs 2016
28 Ocak 2016
18 Ocak 2016
23 Aralık 2015
05 Kasım 2015
09 Ekim 2015
07 Ekim 2015
14 Eylül 2015
14 Eylül 2015
08 Eylül 2015
31 Ağustos 2015
26 Ağustos 2015
21 Ağustos 2015
20 Ağustos 2015
19 Ağustos 2015
18 Ağustos 2015
07 Ağustos 2015
01 Haziran 2015
20 Mayıs 2015
20 Mayıs 2015
12 Mayıs 2015
10 Nisan 2015
03 Nisan 2015
25 Mart 2015
13 Şubat 2015
12 Aralık 2014
01 Aralık 2014
Adres : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 38039 Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : 0 352 437 52 74
Faks : +90 352 437 52 74
Öğrenci İşleri : 0 352 207 66 66/10500 (Merkezi Öğrenci İşleri) Öğrenci İşleri Birimimiz Merkezi Öğrenci İşlerine taşınmıştır.
E-Posta : sosbilerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu