Anabilim Dalı Adı Soyadı Tez Adı Tez Danışmanı Yılı Bölümü
Batı Dilleri ve Edebiyatları Sevgi EREL A Corpus-Based Comparison of Turkish ad English Descriptive Texts with A Functional Approach (İşlevsel Bir Yalkaşilma Türkçe ve İngilizce Tasvir Metinlerinin Bütüne Dayali Karşilaştirmasi) Yrd.Doç.Dr. Doğan BULUT 2002 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Hasan BAKTIR A Comaprison of Histo-Biographical and Reader- Respnoce Theories in The Evalation of Literary Texts (Edebi metinlerin Degerlendirilmesinde Tarihi- Biyografi ve Okur-Tepkisi Kuramlarinin Karşilaştirilmasi) Prof.Dr. İbrahim YILGÖR 2002 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Emel Aycan ASMA Satire in Aldous Huxley's Brave New World and Island. Prof.Dr. Tatyana KRİLLOVA 2003 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bilal GENÇ "Heart Of Darkness" Adli Romana Yeni Tarihselci Bir Yaklaşim Prof.Dr. Tatyana KRİLLOVA 2003 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Murat AYTEKİN Existential Characters in Lord of The Flies Prof.Dr. Tatyana KRİLLOVA 2003 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları İfakat Banu ÖZKAN Gramer Ögretiminde İletişimci Yaklaşimlara Alternatif Bir Model: İletişimci Dil İşleri Odakli Gramer Ögretimi Yrd.Doç.Dr. Dogan BULUT 2003 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Evrim ÖNEM F.Dostoyevsky'nin Suç ve Ceza'sindaki J. Folwles'in Büyücü'sündeki Varoluşsal Elementlerin Karşilaştirmali İncelenmesi ("A.Comparative Analysis Of The Existential Elements In F.Dostoyevsky's Crime And Punushment And J.Fowles" THe Magus) Prof.Dr.Tatyana KRİLLOVA 2003 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Hatice EMRE Tom Stoppard'in Oyunlarinda Shakespeare'in Postmodern Yansimalari Prof.Dr. Tatyana KRİLLOVA 2005 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Seniye VURAL Jane Austen'in Kirsal Toplum Eleştirisi Yrd.Doç.Dr. A.Serdar ÖZTÜRK 2005 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Nilgün KARSAN Türkiye'de Türkçe ve İngilizce Özür Dileme Sözeylemi'nin Karşilaştirmali İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. A.Serdar ÖZTÜRK 2005 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları İmran KURŞUNCU Katherine Mansfield'in Kisa Öykülerinin Feminist Açidan İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. A. Serdar ÖZTÜRK 2006 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Derya Fazile AKTAŞ Rusça ve Türkçe'de Kip ve Kiplik Kavramlarinin İşlevsel Bir Yaklaşimla İncelenmesi Doç.Dr. Ludmila GRİGORİYEVA 2001 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Esra ELMACIOGLU Boris Pasternak'in Doktor Jivago Romaninda Rus Aydinin Manevi Probemleri Dr.Sevinç ÜÇGÜL 2003 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Mustafa YAŞAR Edebi Metinlerden Alinan Türkçe Deyimlerin Rusça'ya Çeviri Sorunlari Dr. Sevinç ÜÇGÜL 2004 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Mine DEMİREL Rusça-Türkçe Çevirilerde Ortak Sesteş ve Benzeri Kelimeler Doç.Dr. Alexsandr KALYUTA 2004 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Sibel AKDENİZ Rus Dilinde Olumsuz İsimlerin Yapisal ve Anlamsal İncelenmesi Doç.Dr. Aleksandr KALYUTA 2005 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Renata AKTAŞ Bakunin'in Erast Fandorin'in Maceralari Serisinde Dedektif Romaninin Özellikleri Yrd.Doç.Dr. Sevinç ÜÇGÜL 2005 Yüksek Lisans
Batı Dilleri ve Edebiyatları Erdem ERİNÇ Mihail Bulgakov'un Sobaç ye Serdtse (Köpek Baligi) ve Dyavilade (Şeytanname) Eserlerinde Groteks Özellikleri Prof.Dr. Tatyana KRİLLOVA 2005 Yüksek Lisans
Din Egitimi ve Sosyal Bilimler ÇUHADAR, İ. Hakki Sucûdî'nin Selim-Nâme'si Prof.Dr. Ahmet UGUR 1988 Yüksek Lisans
Din Egitimi ve Sosyal Bilimler SEVERCAN, Şefaattin Keşfi ve Selim-Nâme'si. Prof.Dr. Ahmet UGUR 1988 Yüksek Lisans
Din Egitimi ve Sosyal Bilimler HAS, Kenan Romalilar Dönemi Sonuna Kadar Kayseri ve Çevresinde Dini Hayat Doç.Dr. Şaban KUZGUN 1988 Yüksek Lisans
Din Egitimi ve Sosyal Bilimler GÖKBEL, Ahmet Yahyali Çevresindeki Varsak'larin Dini Folklorunda Gelenek ve Degişmeler Doç.Dr. Şaban KUZGUN 1990 Yüksek Lisans
Din Egitimi ve Sosyal Bilimler COŞKUN, Ali Naima'nin Din ve Cemiyet Görüşü Prof.Dr.Ünver GÜNAY 1990 Yüksek Lisans
Din Egitimi ve Sosyal Bilimler BOZKUŞ, Metin Kâdî Abdulcebbâr ve Tefsiri Tenzihu'l-Kur'an Ani'l-Matâin Doç.Dr. Celal KIRCA 1990 Yüksek Lisans
Din Egitimi ve Sosyal Bilimler ATİK, Kayhan Gazavât-i Mesleme Yrd.Doç.Dr. A. Vehbi ECER 1990 Yüksek Lisans
Din Egitimi ve Sosyal Bilimler NAKİBOGLU, Sibel N. Ramazan-Zâde Mehmed'in Nişanci Tarihi Prof.Dr. Ahmet UGUR 1990 Yüksek Lisans
Din Egitimi ve Sosyal Bilimler KILIÇ, Remzi Irak ve Suriye'nin Tarihi Cografyasi Yrd.Doç.Dr.Mustafa KESKİN 1990 Yüksek Lisans
Din Egitimi ve Sosyal Bilimler ALBAYRAK, Kadir Eski Türk Dini Tarihi Açisindan Ziya Gökalp'in Eserlerinin Tetkiki Doç.Dr. Harun GÜNGÖR 1991 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Necip TOKYAY Milli Egitim Bakanligina Bagli İLkögretim Okullarindaki İdarecilerin Problem Çözme Becerileri (Kayseri Örnegi)" Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇELİKTEN 2001 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Şeref ALGUR 1997 Yilinda YÖK Tarafindan Başlatilan Egitim Fakültelerindeki Yeniden Yapilanma Uygulamasinin Degerlendirilmesi Doç.Dr. Mehmet ARSLAN 2002 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri İsmail KARAKUŞ Farkli Kaynaklardan Gelen Sinif Ögretmenlerinin Mesleki Yeterlilikleri (Kayseri Örnegi) Yrd.Doç.Dr. Niyazi CAN 2003 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Nadire DEMİR Kayseri'de İlkögretimden Ortaögretime Geçişte Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi Prof.Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ 2003 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Yilmaz DENKTAŞ Polis Meslek Yüksek Okullarinda Polis Adaylarinin Yetiştirilmesinde Kurum Kültürünün Rolü (Kayseri,Yozgat Nigde Polis MeslekYüksek Okullari Örnegi) Prof.Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ 2003 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Gülay BEDİR Türk Milli Egitimde İlkögretim Denetim Sisteminin İşleyişi ve Denetmen Yetiştirme Programlarinin Etkililigi (Kayseri İli Örnegi) Yrd.Doç.Dr. Niyazi CAN 2003 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Nilgün CANBEK Türkiye'de Kadinlari Okul Yönetimine Giriş Süreci, Kayseri'de Kadin Okul Yöneticileri ve Karşilaştiklari Sorunlar Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇELİKTEN 2003 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Tugba ERDENİZ Ögretmenlerin İlkokuma-Yazma Ögretiminde Karşilaştiklari Sorunlar ve Çözümleme Yöntemini Uygulama Becerileri (Kayseri-İli Ögneklemi) Doç.Dr. Mehmet ARSLAN 2003 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Murat YALÇIN Ortaögretim Kurumlarinda Felsefe Grubu Derslerinin Ögretimi ve Sorunlari (Kayseri Örnegi) Yrd.Doç.Dr. Adem S.TURANLI 2004 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Feride KUKUL Ögrenci Giriş Nitelikleri ile Ögretim Hizmeti Niteliginin İlkögretim 6. Sinif Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerindeki Ögrenme Düzeyini Açiklama Gücü Doç.Dr. Mehmet ARSLAN 2004 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Mustafa ATAK Genel Lise Ögrencilerinin Sinav Kaygisi İle Ailenin Sosyoekonomik Düzeyi Arasindaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri Örnegi) Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇELİKTEN 2004 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Melahat SOYKATIRCI Ergenlik Dönemindeki Ögrencilerin Okullarindaki Psikolojik Danişma ve Rehberlik Hizmetlerine Bakiş Açilari Yrd.Doç.Dr. Adem S.TURANLI 2004 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Mustafa GÜÇLÜ Ortaögretim Kurumlarinda Disiplin Cezasi Almiş Ögrencilerin Sosyo-Ekonomik Yönden İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Niyazi CAN 2004 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Şükran KENANOGLU Ortaögretimde Okul-Aile İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar (Kayseri İli Örnegi) Doç.Dr.Mehmet ARSLAN 2004 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Savaş KARAGÖZ Kayseri Zincidere Köy Muallim Mektebi (1927-1932)'nin Türkiye'De Ögretmen Yetiştirme Tarihi İçindeki Yeri Yrd.Doç.Dr. Mustafa ŞANAL 2005 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Kürşat KAYA Birleştirilmiş Siniflar İle Müstakil Siniflarda İlk Okuma Yazma Ögretiminde Karşilaşilan Sorunlarin Mukayeseli İncelemesi (Kayseri İli Örnegi) Prof.Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ 2005 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Ahmet SAPANCI İlkögretim 6. Sinif Ögrencilerinin Duyuşsal Özelliklerinin Matematik Dersindeki Ögrenme Düzeyi İle İlişkisi (Kayseri Örnegi) Prof.Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ 2005 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Savaş YARAMIŞ Nevşehir İl Merkezindeki Bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarinda ki Çalişanlarin E-Devlet Uygulamalaria İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇELİKTEN 2005 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Ayşe RENKLİER İlkögretim Denetmenlerinin, İlkögretim Okullarindaki Ögrenme-Ögretme ve Yönetim Süreçleriyle İlgili Etkilik Düzeyleri (Kayseri İli Örnegi) Yrd.Doç.Dr. Niyazi CAN 2005 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Zeynep BOZDEVECİ İlkögretim Okulu 7. Sinif Sosyal Bilgiler Dersi "Avrupa'da Yenilikler" Ünitesinde Çoklu Zeka Temelli Ögretimin Ögrenme ve Hatirlama Düzeyine Etkisi Doç.Dr. Mehmet ARSLAN 2005 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Süleyman TUZCU Türkiye'de Üniversitelerde İlkögretime Ögretmen Yetiştirme Politikasi Prof.Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ 2000 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Semra DEMİR Son On Yilda (1989-1999) Kayseri'de Genel Liseler ile Meslek Liselerinin Üniversiteye Ögrenci Yerleştirme Başarilarinin Mukayeseli Analizi Prof.Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ 2002 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Bülent SÖYLEYİCİ Lise Braş Ögretmenlerinin "İdeal Ögrenci Tipi"(Kayseri Örnegi) Doç.Dr. Mehmet ARSLAN 2002 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Mustafa ŞANAL Eşrefefendizade Şevketi'nin Egitimi Anlayişi ve Görüşleri Doç.Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ 1998 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri İŞGÜZAR, Mehmet Mehmet Şemseddin Günaltay'in Türk Düşünce Tarihindeki Yeri ve Egitimle İlgili Görüşleri Doç.Dr. Esroy TAŞDEMİRCİ 1998 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Güneş SALI Cumhuriyet Dönemi Türk Egitim Sisteminde Toplu Ögretim Uygulamasi Yrd.Doç.Dr. Mehmet ARSLAN 1999 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Hatice ŞAHİN

Erciyes Üniversitesi Ögrencilerinin Egitimsel ve Sosyo-Ekonomik Kökenleri Prof.Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ 1999 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri Seyhan EKİNCİ Ögrencinin Sinif Atmosferine İlişkin Beklenti ve Algilariyla Akademik Başari Arasindaki İlişki Yrd.Doç.Dr. Niyazi CAN 2000 Yüksek Lisans
Egitim Bilimleri ÖZTÜRK, Ahmet Üniversite Sinavini Kazanamayan Özel Dershane Ögrencilerinin Ortak Özellikleri ve Özel Dershanelerin Bu Ögrencilere ÖSS'deki Puan Getirisi(Kayseri Örnekleminde) Yrd.Doç.Dr. Mehmet ARSLAN 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri AYDIN, M. Şevki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretmenlerinin Pedagojik Formasyon Yeterlikleri Prof.Dr.Beyza BİLGİN 1992 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri KAYA, Nihat Diyanet İşleri Başkanligi Süreli Yayinlarinda Çocuklara Din Ögretimi Prof.Dr. Kerim YAVUZ 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri GÜNAYDIN, Mehmet Şefaatli'de Din Egitimi ve Ögretimi Prof.Dr. Kerim YAVUZ 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri İSLAMOGLU, Tevfik Nurettin Topçu'nun Din Egitimi Anlayişi Doç.Dr. M. Şevki AYDIN 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ÇAVUŞOGLU, Mustafa Gürün 'deUygulanan Din Egitimi ve Ögretimi Doç.Dr. M. Şevki AYDIN 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ZENGİN, Zeki Salih Tanzimat Dönemi Osmanli Örgün Egitim Kurumlarinda Din Egitimi ve Ögretimi (1839-1876) Prof.Dr. Kerim YAVUZ 1997 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri TÜRKASLAN, Ali Tomarza'da Sosyo-Kültürel Çevrenin Çocuklarin Din Egitimine Etkileri Doç.Dr. M.Şevki AYDIN 1997 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri GÖÇERİ, Nebahat Dini Dergilerde Din Egitimi Anlayişi Prof.Dr. Kerim YAVUZ(Ç.O.Ü.) 1997 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Ahmet ACEM Gazzali ve İbn Cemaa'nin Egitim Anlayişlarinin Karşilaştirilmasi Doç.Dr. M. Şevki AYDIN 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Süleyman AKYÜREK Tanzimat Döneminde İlkögretimde Usul-i Cedid Hareketi Doç.Dr. M. Şevki AYDIN 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Sare HARMANCI Allah'in Ögretmesi Doç.Dr. M.Şevki AYDIN 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Recep UÇAR Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programlarinin Uygulanmasindaki Sorunlar Doç.Dr. M. Şevki AYDIN 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Bayram ÇATALKAYA 1924-1997 Arasinda İlkokullarda Din Egitimi Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 1999 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Ahmet TOMRUK 1924'ten Günümüze İlkögretim II. Kademede Din Egitimi Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 1999 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Yusuf KURU Ögretmenlerine Göre İlkögretim I. Kademe (4. ve 5. Sinif ) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Problemleri Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Ali GÜNGÖR İlkögretim Okullari İkinci Kademe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ögretmenlerinin Ölçme ve Degerlendirme Sorunlari Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Hatice DİLER İlkögretim 4. Sinif Din Külürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarinin Degerlendirilmesi Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Süleyman AKYÜREK Din Ögretiminde Kavram Ögretimi Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 2003 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Mehmet KORKMAZ İlkögretim Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretmenligi Programinin Egitimde Program Geliştirme Açisindan İncelenmesi Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 2003 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Serpil KAHRAMAN Lise 2. Sinifta Okutulan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ders Kitaplarinin Form ve Muhteva Yönünden Degerlendirilmesi Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 2003 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Ekrem SERİN İlkögretim İkinci Kademe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Gezi-Gözlem ve İnceleme Yönteminin Uygulanma Durumu (Şanliurfa Örnegi) Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 2003 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Osman CİNGÖZ 1924'ten Günümüze (2002) Lise ve Dengi Okullarda Din Ögretimi Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 2004 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Recep UÇAR İlkögretim Okullari II. Kademedeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretmenlerinin Sinif Yönetimi Yeterlikleri Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 2004 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Elif TAŞÇIOGLU İlkögretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programinin Degerlendirilmesi Prof.Dr. M. Şevki AYDIN 2005 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri UYAR, İbrahim Davit HUME'a Nizam ve Gaye Delili Yrd.Doç.Dr. Turan KOÇ 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri USLU, Ferit John Hick'e Göre Eskatolojik Dogrulama Doç.Dr.Turan KOÇ 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri CELEPÇİ, Nuri Gazzali'ye Göre Zaman ve Yaratma Prof.Dr.Murtaza KORLAELÇİ 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Ali BÜYÜKÇAPAR Necip Fazil Kisakürek'e Göre Felsefi Düşünce ve Tasavvufun Mahiyeti Doç.Dr.Turan KOÇ 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Riza BAKIŞ "Muhammed İkbal'e göre Dini Tecrübe ve Bilgi Açisindan Degeri Doç.Dr.Turan KOÇ 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Yaşar TÜRKBEN Richard Swinburne'e Göre Vahiy Prof.Dr.Turan KOÇ 2002 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Fatih TAŞTAN George Berkeley'in Tanri Anlayişi Prof.Dr.Turan KOÇ 2002 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Fatma SOMUNCUOGLU ERKAN Hilmi Ziya ÜLken'in Tarihi Maddecilige Eleştirisi Prof.Dr.Turan KOÇ 2003 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Cenan KUVANCI Richard Swinburne'e Göre Kişisel Açiklama Açisindan Teizm'in Tutarliligi Prof.Dr. Turan KOÇ 2003 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Tahsin ÖLMEZ John Hick'e Göre İman ve Bilgi Yrd.Doç.Dr. Ramazan ERTÜRK 2004 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Ali YILDIRIM M. Akif Ersoy'a Göre Tanri ve Özgürlük Prof.Dr. Turan KOÇ 2005 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Münteha BEKİ Alfred North Whitehead'e Göre Açik Gelecek Düşüncesi ve Özgürlük Yrd.Doç.Dr. Ramazan ERTÜRK 2005 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Şeyda BAYRAK John Majquarrie'nin Egzistansiyalist Teolojisinde İnsan Doç.Dr. Ramazan ERTÜRK 2006 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ALPEREN, Ahmet İsmail Fennî Ertugrul'un Din Anlayişi Prof.Dr.Murtaza KORLAELÇİ 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri KAYACIK, Ahmet Ebheri'nin İSOGOCİ'sinin İlk Şerhleri(14. ve 16.Yüzyil) Prof.Dr. Murtaza KORLAELÇİ 1996 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri KAYIKLIK, Hasan Kur'an'in Işiginda İnanan İnsanin Duasina Psikolojik Yaklaşimlar Prof.Dr. Kerim YAVUZ 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri SELÇUK, Ali Peyami Safa'da İnancin Psikolojisi Prof.Dr. Kerim YAVUZ 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ÖZATA, Erdal Kur'an'da İnsanin Korkutulmasi Prof.Dr. Kerim YAVUZ 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri APICI, Asim Dini Yaşayişta Tövbeye Din Psikolojik Bir Yaklaşim Prof.Dr. Kerim YAVUZ 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri TAŞTAN, A. Vahap Göç ve Din Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1993 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri YAVUZER, Hasan Hacibektaş Yöresi Bektaşi İnançlarinin Din Sosyolojisi Yönünden İncelenmesi Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1993 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri KORKMAZ, Hüseyin Said Halim Paşa'nin Dini ve İçtimai Görüşü Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri YILMAZKAN, Kadir Prens Sebahaddin'in Din ve Toplum Görüşü Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri KARAMAN, Kasim Göçmen Uygurlarin Dini Yaşayişlari Üzerine Sosyolojik Bir Araştirma(Kayseri Örnegi) Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri TATLILIOGLU, Durmuş Dini Cemaatlerin Yapisal-Fonksiyonel Analizi, Kayseri ve Ankara İlleri Rufai Cemaati Örnegi Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1995 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri ÇİÇEK, Dursun Postmodernizmin İslamcilar Üzerindeki Etkisi (Türkiye Örnegi) Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ALTINTAŞ, İsmail İstanbul Müftülügüne Sorulan Sorular ve Verilen Fetvalar Işiginda 12 Eylül 1980'den Bu Yana Türkiye'de Dini Hayatin Sosyolojik Analizi (İst.Ör.) Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1997 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri EFE, Fikret Geleneksel Toplum, Sanayileşme, Sosyal Degişme ve Din İlişkileri Bayburt ve Kocaeli Örnekleri Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1997 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri DÜZ, Durmuş Türkiye'de İç Göç ve Dini Hayat: Bengü Köyü (Samsun) Örnegi Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1997 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri TOGAYHAN, Abdurrahman Toplumsal Degişme ve Dini Örgütlenme: Kayseri Örnegi. Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1998 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Mustafa SERİN Şerif Mardin ve Din Sosyolojisi Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Hakki KARAŞAHİN Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin Tasavvufi Görüşleri ve Halidî Cemaati Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Abdullah ALPEREN Çagimiz İslam Dünyasinda Modernleşme Hareketleri ve Türkiye'deki Etkileri Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1998 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Necip Fazil KURU Menzil Nakşiligi Merkez Cemaati Üzerine Sosyolojik Bir Araştirma Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1999 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Mustafa KARAMAN Afyon Salar Kasabasinda Toplumsal Hareketlilik, Degişim ve Dini Hayat Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2000 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri EKER, Ahmet Kayseri ve Çevresinde Nazar İnanç ve Uygulamalari Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2000 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Celâleddin ÇELİK Şehirleşme ve Din -Konya Örnegi- Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2000 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Hasan COŞKUN Sivas İli Altinyayla İlçesi Yassipinar Serinyayla Köylerinde Alevilik Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Şaban ERDİÇ Sosyo-Kültürel Degişme ve Din İlişkileri-Yuva Kasabasi Örnegi- Doç.Dr. A. Vahap TAŞTAN 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Köksal YILDIZ Ordu İli Perşembe İlçesine Bagli Doganköy'de Toplumsal Degişme ve Din Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Köksal YILDIZ Doganköy'de Toplumsal Degişme ve Din Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri İlkay ŞAHİN Gelenek ve Degişim Açisindan Kadinlarin Dini Yaşantilari, Tutum ve Davranişlari- Bogazliyan Örnegi Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2002 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Mehmet Kasim AYATA Ardiç(Talas) Köyünde Sosyo-Kültürel Hayat Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2002 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Asim YAPICI Gençlerde Dinî Kalip Yargilar (Sosyal Psikolojik Bir Araştirma) Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2002 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Mustafa ARSLAN Türk Popüler, Dindarligi Üzerine Sosyolojik Bir Araştirma -Çorum Örnegi- Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2002 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Ümit Harun AKKAYA Büyü ve Büyüsel Uygulamalar Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştirmasi: Kayseri Örnegi Doç.Dr.A. Vahap TAŞTAN 2003 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri İsmail GÜLLÜ Almanya'daki Türk Gençlerinin DiniTutum ve Davranişlari -Köln Örnegi- Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2003 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Ayşe KARAKÖSE Kültür Degişmeleri Açisindan Kayseri'de Dogum ve Çocukla İlgili İnaniş ve Adetler Prof.Dr. A. Vahap TAŞTAN 2003 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri İsmail ALTINTAŞ Diş Göç, Sosyo-Kültürel Degişme ve Din: Almanya'da Köln Bölgesinde Dini Yetkililerce Verilen Fetvalar Baglanimda Türk İşçilerin Dini Yaşayişlari Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştirmasi Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2004 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Sümeyra KABAKLIOGLU Gecekondulaşma ve Din -Kayseri Örnegi Prof.Dr. A.Vahap TAŞTAN 2004 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri İbrahim YENEN Televizyonlardaki Din Programlarinin İzlerkitler Dini Tutum ve Davranişlari Üzerine Etkileri Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2005 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri İrfan KAYA Ahi Evran ve Kirşehir'de Ahilik Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştirmasi Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2005 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Aslan GEYİN Gelenek, Degişme ve Din İlişkileri (Pinarbaşi, Yahyabey Köyü Örnegi) Prof.Dr. A. Vahap TAŞTAN 2005 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Hasan YAVUZER Dini Otorite ve Teşkilatlanmanin Sosyolojik Analizi: Diyanet İşleri Başkanligi Örnegi Prof.Dr.Ünver GÜNAY 2005 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Gülreyhan NOVRUZOVA Dagistan-Derbent Bölgesi Terekeme Türklerinin Dini Hayati Yrd.Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK 2005 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Ali KALA 18-25 Yaş Grubu Gençlerin Dini Tutum ve Davranişlari (Kahramanmaraş Kürtül Kasabasi Örnegi) Prof.Dr. Ünver GÜNAY 2006 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri AÇMAZ, Halil İbrahim Muhtelif Dinlerde Tufan Doç.Dr.Şaban KUZGUN 1991 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri AKSOY, Numan Durak Türk Yaratiliş ve Türeyiş Destanlari ve Dini Motifler Doç.Dr. Şaban KUZGUN 1993 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri SAYIM, Huzeyfe Muhtelif Dinlerde Yaratiliş Olayi Doç.Dr. Harun GÜNGÖR 1993 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri IŞIK, Ramazan İslam Öncesi Türklerde Tabiatla İlgili İnanişlar Doç.Dr. Harun GÜNGÖR 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri DOGRUSÖZ, Mahmut İlk Dönem İslam Tarih ve Cografyacilarina Göre Türklerin Dini İnanişlari Doç.Dr. Harun GÜNGÖR 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri OYMAK, İskender Malatya ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri KARAOGLAN, Hamza Kahramanmaraş İlinde İnanç Cografyasi Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri GÖKBEL, Ahmet Anadolu'da Varsak Türkmenleri ve Bunlarin Dini Folklorunda ki Gelenek ve Degişmeler Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1994 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri KARAKÖSE, Ali Tevrat, İncil'ler ve Kur'an-i Kerim'e Göre Savaş ve Bariş Kavramlari Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ÜNALAN, Siddik Hz. Muhammed Döneminde İslam-Hristiyan Diyalogu Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri KALAFAT, Yaşar Kuzey Azerbaycan Dogu Anadolu ve Kuzey Irakta Eski Türk Dini İzleri Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ÖZTÜRK, Mehmet Azerbaycan'da ki Karaim Cemaati Üzerine Bir Araştirma Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri PERKTAŞ, Hasan İlahi Dinlerde Aile Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri KILIÇ, Sami Hikmet TANYU'nun Dinler Tarihi Bilimindeki Yeri Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri GÜNEŞ, Firdevs Türklerde Defin Merasimi. Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ÇİFLİKLİ, Mehtap Hristiyan Kilisesinin Teşekkül Dönemi (I Yüzyil) Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Bilal GÖK Semavi Dinlerde Sünnet Gelenegi Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri KEF, Ahmet Kayseri İli İnanç Cografyasi Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ÖZEŞSİZ, Mustafa Nevşehir İli İnanç Cografyasi Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ALBAYRAK, Ali Cengiz AYTMATOV'un Eserlerinde Eski Türk Dini İnançlarinin Tesbiti ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ALBAYRAK, Kadir Keldânî Kilisesi Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 1995 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri HAS, Kenan Tevrat, İncil ve Kur'an'in Dünyaya Bakiş Açisi Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1995 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri KESKİN, Yahya Mustafa
Trabzon İlinin İnanç Cografyasi Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri CANER, Mustafa Sarioglan Yöresi Alevi Bektaşi İnançlarinin Tesbit ve Degerlendirilmesi Prof.Dr.Harun GÜNGÖR 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ŞAHİN, Hayrettin Osmanli Arşiv Vesikalarinda Göre II Abdulhamit Dönemi Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 1996 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri ÖZEŞSİZ, Mehmet Nigde İlinin İnaç Cografyasi Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri ÖZTÜRK, Ali İhsan İçel İl Merkezinin İnanç Cografyasi Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri KURTOGLU, Nihat Tomarza ve Çevresinde Yer Adlari Toponizmi İnanç İlişkisi Üzerine Bir Araştirma Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 1997 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri AYATA, Saim Kayseri Merkezinde Meskun Abdallarin Dini İnançlari Üzerine Bir Araştirma Prof.Dr.Harun GÜNGÖR 1997 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Harun ÇELEN Bergama ve Çevresi Halk İnançlarinin Dinler Tarihi Açisindan Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Huzeyfe SAYIM 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Ahmet KALDIRIMCI Yahyali ve Çevresinde Halk İnanişlarinin Dinler Tarihi Açisindan Degerlendirilmesi Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Ahmet KARAGÖZ Özvatan(Çukur) ve Çevresinde Halk İnanişlarinin Dinler Tarihi Açisindan Degerlendirilmesi" Yrd.Doç.Dr. Huzeyfe SAYIM 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Osman BAGCI Yozgat ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri Üzerine Tipolojik, Morfolojik ve Fenomenolojik Bir Araştirma Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Metin YURTERİ Kirşehir ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri Üzerine Fenomenolojik, Morfolojik ve Tipolojik Bir Araştirma Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 1999 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri İrfan ÖZDEMİR İslam Öncesi Türklerde Agaçla İlgili İnanişlar Yrd.Doç.Dr. Huzeyfe SAYIM 1999 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Dilşad ATİK Eski Türkler'de Kurban İnanişi ve Uygulamalari Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Akif DÜNDAR Nigde ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri Yrd.Doç.Dr. Huzeyfe SAYIM 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri İlyas EREN Çayiralan ve Çevresi Halk İnançlarinin Dinler Tarihi Açisindan Degerlendirilmesi Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri A. Celalettin PİŞKİN Osmaniye ve Çevresinde Halk İnaniş ve Uygulamalari Yrd.Doç.Dr. Huzeyfe SAYIM 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Sahra ŞAHİN Sinop ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri Üzerine Fenomenolojik, Morfolojik ve Tipolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Mustafa ÜNAL 2002 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Ayhan ZEKİ Çubuk ve Çevresinde Halk İnanişlari Üzerine Bir Araştirma Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 2002 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Bayram DAGCI Hacibektaş ve Çevresi Halk İnanişlarinin Dinler Tarihi Açisindan Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Huzeyfe SAYIM 2002 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Osman Zinnuri ÖZSU Osmanlica İncil-i Şerif ile Tefsiri Adli Eserin Sadeleştirilmesi ve Dinler Tarihi Açisindan Degerlendirilmesi Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 2003 Yüksek Lisans (Tezli)
Felsefe ve Din Bilimleri Ali SELÇUK Mersin Yöresi Tahtacilarinin Dini İnaç ve Uygulamalari Hakkinda Araştirma Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 2003 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Mustafa ÖZBEK Yeşilhisar ve Çevresi Halk İnanişlarinin Dinler Tarihi Açisindan Degerlendirilmesi Doç.Dr. Mustafa ÜNAL 2003 Yüksek Lisans (Tezli)
Felsefe ve Din Bilimleri Yasin İPEK Mersin Latin-İtalyan Katolik Kilisesi İnanç ve Uygulamalari Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 2004 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Mahmut DOGRUSÖZ Kayseri ve Çevresinde Su İle İlgili İnanç ve Uygulamalari Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 2005 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Asiye AYDIN Yahudilik'te Kurban Fenomeni Yrd.Doç.Dr. Huzeyfe SAYIM 2005 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Nuray DEMİRCİ Geleneksel Türk Kültüründe Yükseliş Motifi Yrd.Doç.Dr. Huzeyfe SAYIM 2005 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Fatih ŞAHİN Budizm'de Nirvana Anlayişi Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 2005 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Abdurrahman FİLİZ Çayiralan (Yozgat) ve Çevresinde Ölümle İlgili İnanç ve Uygulamalar Prof.Dr. Harun GÜNGÖR 2006 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Akif BEGEN Ürgüp İlçesi ve Çevresi Halk İnanişlarinin Dinler Tarihi Açisindan Degerlendirilmesi Doç.Dr. Mustafa ÜNAL 203 Yüksek Lisans (Tezli)
Felsefe ve Din Bilimleri TÜRER, Celal William James (1842-1910)'in Ahlak (Etik) Anlayişi Prof.Dr. Murtaza KORLAELÇİ 1997 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri ÖZGEN, Mehmet Kasim Farabi'de Mutluluk-Ahlak İlişkisi(Tabsilul-Saa'de Kitap Esas Alinarak) Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 1994 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri DEMİR, Mesite Mevlana'ya Göre Akil ve Aşk Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri AYMAN, Mehmet Gazzali'de Şüphe'nin Rolü ve Degeri" Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 1995 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri GÜNDOGDU, Mürsel Farabi'de İyilik Kavrami (Tahsilü's-Saade Adli Kitabi Esas Alinarak) Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri KARS, Zübeyr Fârâbi'nin Temel Siyasi Görüşleri ve Günümüz Demokrasi Anlayişlari İle Karşilaştirilmasi Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 1996 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Hamdi ONAY İhvan-i Safa'nin Varlik Anlayişi Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 1997 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Nusrettin YILMAZ Eski Türk Yazit ve Destanlari Işiginda Tarihi Varlik Olarak İnsan Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 1998 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Halis COŞKUN İbn-i Sina'da Kötülük Problemi (Kitabu-n-Necat eseri esas alinarak) Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 1998 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Kubilay KOLUKIRIK İbni Sinada Müzik Düşüncesi (Kitab uş-Şifâ adli eseri esas alinarak) Yrd.Doç.Dr. A.Kamil CİHAN 1999 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Salih YALIN İbn Rüşd Felsefesinde Kategoriler (Telhîsu Kitabi'l-Mâkûlat Esas Alinarak) Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 2000 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Mustafa YILDIZ İbn-i Sina ve Gazzâlî'nin Akil Ögretilerinde Kutsal Akil (El-Aklü'l-Kudsî) Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Mustafa YILDIZ İbn-i Sina ve Gazzâlî'nin Akil Ögretilerinde Kutsal Akil (El-Aklü'l-Kudsî) Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 2001 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Metin AKBAŞ Ziya Gökalp Düşüncesinde "Töre" ve "Ahlak'in Felsefi Temelleri" Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 2002 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Sezayi DALGIÇ Türkçe Ansiklopediler ve İslam Felsefesi Tarihlerinde Farabi'nin Alem Anlayişi ve Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. A. Kamil CİHAN 2002 Yüksek Lisans (Tezli)
Felsefe ve Din Bilimleri İhsan KORKMAZ Farâbî'de Tanri-Alem İlişkisi Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 2004 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Mehmet Emin ACAT Farabi'nin İlimleri Siniflamasinda Medeni İlmi'in Yeri ve Degeri Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 2005 Yüksek Lisans (Tezli)
Felsefe ve Din Bilimleri Ömer CERAN Şehbenderzade Filibeyi Ahmet Hilmi'nin Görüşleri ve Degerlendirilmesi Doç.Dr.A. Kamil CİHAN 2005 Yüksek Lisans (Tezli)
Felsefe ve Din Bilimleri İlhami DOGAN İbn Sina'nin Doga Felsefesi Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 2005 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Mehmet Kasim ÖZGEN Farabi'nin Mutluluk Anlayişi Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 2005 Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Ramazan TURAN İbn Rüşd'ün Akil Anlayişi Doç.Dr. A. Kamil CİHAN 2006 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Zeliha ÇELİKKOL Mübahat Türker Küley'in Hayati, Eserleri ve Temel Görüşleri Üzerine Bir İnceleme Doç.Dr. A. Kamil CİHAN 2006 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Cengiz ÇALAN Türkçe Ansiklopedi ve İslam Felsefesi Tarihlerinde Farabi'nin İnsan Anlayişi ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 2006 Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilmileri ERSÖZLÜ, Mustafa Bertrand Russell'a Göre Kötülük Problemi Yrd.Doç.Dr. Turan KOÇ 1994 Yüksek Lisans
İktisat GÜRCÜ, Metin Sürdürülebilir Kalkinma Prof.Dr. Cihan DURA 1993 Yüksek Lisans
İktisat Ömer TOPÇUHASANOGLU "Gümrük Birliginin Ekonomik Etkileri" Prof.Dr. Cihan DURA 1998 Yüksek Lisans
İktisat Ferit KULA Yeni Sanayileşen Ülkelerin Teknolojik Yetenekleri ve Teknoloji İhracaati. Prof.Dr. Rifat YILDIZ 1998 Yüksek Lisans
İktisat Fatih ÇELİK Ekonomik Yönleriyle İç Göç Olgusu: Teori ve Uygulama Prof.Dr. Cihan DURA 1999 Yüksek Lisans
İktisat SEZER, Sevgi Döviz Kuru Riskine Karşi Diş Ticaret Firmalarinin Duyarliligi :Kayseri Örnegi Prof.Dr. Rifat YILDIZ 1999 Yüksek Lisans
İktisat Bayram BAYRAKÇI Siyasal Yozlaşma ve Ekonomik Gelişmeye Etkileri : Türkiye Uygulamasi (1983-1998) Prof.Dr. Cihan DURA 2000 Yüksek Lisans
İktisat Kürşat ZOROGLU Üniversite Sanayi İşbirligi; Avrupa Birligi ve Türkiye Örnegi Doç.Dr. Hayriye ATİK 2002 Yüksek Lisans
İktisat Oguzhan TÜRKER Yeni Diş Ticaret Teorileri: Teori ve Uygulama Prof.Dr. Cihan DURA 2002 Yüksek Lisans
İktisat Ferit KULA Dolaysiz Yabanci Sermaye Yatrimlarini Etkileyen Faktörler Prof.Dr. Cihan DURA 2003 Doktora
İktisat ŞİMŞEK, Mevlüdiye Türkiye-Avrupa Toplulugu Ortaklik İlişkisinin Finansal Yönü(Mukayeseli Bir İnceleme) Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN 1993 Yüksek Lisans
İktisat ERKEKOGLU, Hatice Türkiye'de İhracati Teşvik Tedbirleri ve Bu Teşviklerin İhracat Üzerindeki Etkileri Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN 1993 Yüksek Lisans
İktisat KAMAŞAK UZAY, Nisvet Kalkinmanin İç Kaynaklarla Finansmani Prof.Dr. Cihan DURA 1991 Yüksek Lisans
İktisat ATİK, Hayriye Sanayi Sonrasi Toplum Sürecinde Avrupa Birligi Prof.Dr. Cihan DURA 1996 Doktora
İktisat UZAY, Nisfet Tasarruf ve Sermaye Birikimi Teorisi ve Türkiye Uygulamasi Prof.Dr. Cihan DURA 1997 Doktora
İktisat Recep DÜZGÜN Rasyonel Beklentiler Teorisi Çerçevesinde Politika Etkinsizliginin Analizi ve Türkiye Uygulamasi Doç.Dr. Faik BİLGİLİ 2002 Yüksek Lisans(Tezli)
İktisat Zerrin KAAN IMF Programlarinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Doç.Dr. Emine BİLGİLİ 2003 Yüksek Lisans
İktisat Cüneyt DUMRUL Para Krizleri ve Bu Krizlerin Tahmin Edilebilirligi: Teori ve Uygulama Prof.Dr. Ekrem ERDEM 2003 Yüksek Lisans (Tezli)
İktisat Tolga GÜLDEREN Uluslararasi Para Fonu ile Yapilan Finansal Anlaşmalar Üzerine Etkili Olan Ekonomik Faktörler Doç.Dr. Emine BİLGİLİ 2004 Yüksek Lisans (Tezli)
İktisat Oguz ÖCAL Türkiye'nin Avrupa Birligi İle Olan Endüstri-İçi Ticareti Doç.Dr. Hayriye ATİK 2004 Yüksek Lisans
İktisat Can Tansel TUGCU İktisat Politikasinda Etkinlik Sorunu: Teori ve Türkiye Ekonomisi Üzerinde Bir Uygulama Prof.Dr. Ekrem ERDEM 2005 Yüksek Lisans
İktisat Münire CANÖZKAN Türkiye Ekonomisinde Bankacilik Krizleri ve Bu Krizlerin Öngörülebilirlik Analizleri Doç.Dr. Faik BİLGİLİ 2005 Yüksek Lisans
İktisat Sevgi YILDIRIM Beşeri Sermaye Birikimi ve Ekonomik Büyüme: Teori ve Uygulama Prof.Dr.Mustafa SAATÇİ 2005 Yüksek Lisans
İktisat İsmail DOKUR Bankacilik Krizleri ve Asimetrik Bilgi Sorunu: Teori ve Türkiye Üzerine Uygulama Prof.Dr.Ekrem ERDEM 2005 Yüksek Lisans
İktisat Gökçe ÇINAR Avrupa Birligi Ülkelerinde Bütçe Açiklari Doç.Dr. Hayriye ATİK 2005 Yüksek Lisans
İktisat İsmail Yüksel ÖZÇELİK Kamu Borç Yükü-Borçlanmanin Südrürülebilirligi İlişkisi ve Türkiye Uygulamasi Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 2005 Yüksek Lisans
İktisat Alper ASLAN Türkiye İmalat Sanayiinde Yogunlaşma ve Ölçülmesi Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 2005 Yüksek Lisans
İktisat Ümüt BOZACI Diş Ticarette Tarife Dişi Engeller: Türkiye-Avrupa Birligi Ticaretinden Örneklerle Doç.Dr. Hayriye ATİK 2005 Yüksek Lisans
İktisat Serap ÇOBAN Stokastik Gelir Beklentileri Altinda Tüketim Modellerinin Analizi: Teori ve Uygulama Doç.Dr. Faik BİLGİLİ 2005 Yüksek Lisans
İktisat Yasemin TİMUR Cari İşlemler ve Bütçe Açigi Arasindaki Nedensel İlişkisi: Teori ve Uygulama Doç.Dr. Emine BİLGİLİ 2005 Yüksek Lisans
İktisat Betül ALTAY TOPÇU Avrupa Birligi Ortak Tarim Politikalari Açisindan Türk Tarim Sektörünün Durumu Doç.Dr. Emine BİLGİLİ 2005 Yüksek Lisans
İktisat İbrahim DOGAN Bütçe Açiklarinin Enflasyon Üzerindeki Etkisinin Analizi: Teori ve Uygulama Doç.Dr. Faik BİLGİLİ 2005 Yüksek Lisans
İktisat Nejdet ÖZBERK Yoksulluk ve Eşitlik: Ekonomik Eşitligin Degeri Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 2005 Yüksek Lisans
İktisat Funda BAYSAL Optimal Vergileme Teorisi ve Politikasi: Türkiye Örnegi Prof.Dr. M. Ali BİLGİNOGLU 2005 Yüksek Lisans
İktisat Nihat DOGANALP (H.1299-1304 M.1882-1887) Kamu Borçlanma Teorisi ve Borçlanmanin Reel Kesim Üzerindeki Etkileri Yrd.Doç.Dr. Aytekin ALTIPARMAK 2005 Yüksek Lisans
İktisat Fatma KIRAÇLAR Ekonomik Büyüme Modellerinde Beşeri Sermaye: İçsel Büyüme Modelinin Analizi Doç.Dr. Faik BİLGİLİ 2005 Yüksek Lisans
İktisat Nadide Sevil HALICI Kredi Derecelendirme Şirketleri, Kredi Derecelendirmenin Belirleyicileri ve Etkileri Prof.Dr. Cihan DURA 2005 Yüksek Lisans
İktisat DEMİRHAN, Erdal Türk Bankacilik Sisteminde Tüketici Kredisi Politikasi ve Uygulamasi Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 1995 Yüksek Lisans
İktisat APAYDIN, Şükrü Türkiyede Ücretler ve Ücret Politikalari Prof.Dr.Faruk ANDAÇ
1996 Yüksek Lisans
İktisat KAYAR, Süleyman M. Türkiye'de 1980'den Sonra Uygulanan Yatirimlarin Teşvik Politikalari ve Teşvik Tedbirlerinin Maliyet- lere Etkilerinin Örnek Firma Üzerinde İncelenmesi Prof.Dr. Rifat YILDIZ 1996 Yüksek Lisans
İktisat Hakan KUM İhracatin Rekabet Gücü: Teori ve Politikasi Prof.Dr. Cihan DURA 1998 Yüksek Lisans
İktisat Aysun ÖZEN (ESER) Teori ve Gelişme Politikasi Açisindan Hizmet Sektörü Prof.Dr. Cihan DURA 1998 Yüksek Lisans
İktisat Ahmet SOMUNCU Kayit Dişi Ekonomi ve Vergilendirilmesi (Teori ve Türkiye Uygulamasi) Prof.Dr. M. Ali BİLGİNOGLU 1998 Yüksek Lisans
İktisat Nejla SANCAK BAKTIR "Finansal Serbestlik ve Finansal Serbestleşme Politikalari: Türkiye Örnegi" Prof.Dr. M. Ali BİLGİNOGLU 2001 Yüksek Lisans
İktisat Selda SERİN Küreselleşme ve Türkiye'nin Tarim Politikalari Doç.Dr. Ekrem DÖNEK 2002 Yüksek Lisans
İktisat Yalçin PAMUK Devresel Dalgalanma Teorilerinin Analizi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr. Faik BİLGİLİ 2002 Yüksek Lisans
İktisat Melike KUM Avrupa Birligi Parasal Bütünleşme Sürecinde Avrupa Merkez Bankasinin Bagimsizligi Doç.Dr. Hayriye ATİK 2002 Yüksek Lisans
İktisat Hakan KUM Kayit Dişi Ekonomi Sorunu ve Ölçülmesi: Teori ve Türkiye Uygulamasi Prof.Dr. M. Ali BİLGİNOGLU 2005 Doktora
İktisat ALTIPARMAK, Aytekin Müteşebbis Kavrami ve Tanzimattan 1932'ye Türkiye'de Müteşebbis Sinifin Gelişimi Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 1993 Yüksek Lisans
İktisat ALTINTAŞ, Halil Türkiye'de 1980 Sonrasi Özelleştirme Uygulamalari ve Ekonomik Etkileri Doç.Dr. M. Ali BİLGİNOGLU 1995 Yüksek Lisans
İktisat Orhan SOMUNCU Bölgesel Kalkinmayi Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama Prof.Dr.Mustafa SAATÇİ 1998 Yüksek Lisans
İktisat CANDAN, Vahit İstihdam, Kayseri'de İstihdamin Durumu ve Geliştirilmesi. Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 1998 Yüksek Lisans
İktisat Bülent Savaş GÜLER Anayasal İktisat Okulunun, Ekonomik İstikrarin Saglanmasina Dönük Önerilerinin Degerlendirilmesi: Türkiye Örnegi Prof.Dr. M. Ali BİLGİNOGLU 2002 Yüksek Lisans
İktisat Tuncay ÇELİK Askeri Harcamalar ve Ekonomik Etkileri, Türkiye Üzerine Bir İnceleme (1980-1995) Prof.Dr. Mansur ATALAY 1999 Yüksek Lisans
İktisat NOURIAGDYEV,Baimourad Sanayileşmenin Türkmenistan Ekonomisinin Gelişmesine Katkisi Bugünü ve Gelecegi Prof.Dr. Cihan DURA 1996 Yüksek Lisans
İslam Felsefesi ve Kelam KARAMAN, Fikret Abdullatif Harputi Tenkimu'l Kelam Fi Akaid-iEhli-l İslam"in Tercemesi Prof.Dr.Cihat TUNÇ 1990 Yüksek Lisans
İslam Felsefesi ve Kelam YILMAZ, Nusrettin Kelebâzi'nin Tasavvuf ve Akaid Alanindaki Görüşleriyle Maturudi'nin Mukayesesi Doç.Dr.Hasan ŞAHİN 1990 Yüksek Lisans
İslam Felsefesi ve Kelam CAMUZCUOGLU,Gökçen Farabi,İbni Sina Maturîdî Mutezeliye Göre, İnsan Hürriyeti Doç.Dr.Hasan ŞAHİN 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sos.Bil SAYIM, Huzeyfe "Sih Dini'nin Kurucusu Nanek'in Hayati ve Ögretileri Doç.Dr.Şaban KUZGUN 1986 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sos.Bil TAŞTAN, A.Vahap Nasturi Misyonerleri"nin Orta Asya ve Çevresindeki Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr.Harun GÜNGÖR 1986 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sos.Bil. HURÇ, Ramazan Abdullah İbn Ez-Zübeyr ve Zamani Yrd.Doç.Dr. A. Vehbi ECER 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil ZENGİN, Zeki Salih II. Meşrutiyet Döneminde Medreselerin Islahi Hareketleri ve Din Egitimi(1908-1918) Prof.Dr. Kerim YAVUZ 1993 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. KAYACIK, Ahmet Gazâli'nin "Mihakkü'n-Nazar Fi'l Mantik" Adli Eserinin Tercümesi Doç.Dr. Murtaza KORLAELÇİ 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil TÜRER, Celal Muhammed İkbalde Din Felsefesi Doç.Dr.Murtaza KORLAELÇİ 1992 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil ERTÜRK, Ramazan Molla Sadra'da Bilgi Teorisi(Eşfar-i Erbaa'si Çerçevesinde) Doç.Dr. Murtaza KORLAELÇİ 1992 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil DELİHASAN, Abdullah Katib Çelebi'nin Dinî ve İçtimaî Görüşleri Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1992 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. YAYAN, Abdurrahman Dini Gruplarin ve Hareketlerin Sosyolojisi "Yahyali Örnegi" Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1992 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. AKKAYA, Cevdet Ahmet Cevdet Paşa'nin Din ve Cemiyet Görüşü Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1992 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. ÇALIŞKAN, Zekeriya Sariz ve Çevresinde Yaşayan Avşarlarin Örf ve Adetlerinde Dini Unsurlarin Sosyojik Tetkiki Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1992 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. AVCI, Nazmi Hilmi Ziya Ülken'in Din Sosyolojisi Anlayişi Prof.Dr.Ünver GÜNAY 1993 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil İŞÇİ, Ugur Köy Gençligi ve Din -Küpeli Köyü (Özvatan-Kayseri) Örnek Olayi Üzerine Sosyolojik Bir Araştirma. Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1993 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. ÜNAL, Mustafa Süleyman Mabedinin Tahribi ve Yahudiler Üzerinde Etkisi Doç.Dr.Şaban KUZGUN 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil TUTAR, Adem Dede Korkut Kitabi'nda Dini Motifler Doç.Dr.Harun GÜNGÖR 1992 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil KILIÇ, Davut Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre XVII. Yüzyilda Anadolu'da Din Doç.Dr. Harun GÜNGÖR 1992 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil ATASOY, Şerafettin Tevrat, İncil ve Kur'an'a Göre İnsan Haklari Doç.Dr. Şaban KUZGUN 1992 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. USLU, Şükrü İslam Öncesi Türkler'de Budizm Doç.Dr.Şaban KUZGUN 1993 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil ŞAHİN, Zekeriya Tevzat, İncil ve Kur'an-i Kerim'de Irk Kavrami Prof.Dr. Şaban KUZGUN 1993 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. ASLAN, Muhammed Kuteybe B.Müslüm ve Zamani Yrd.Doç.Dr.A.Vehbi ECER 1986 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. AYDIN, M. Şevki M.Şemsettin (Günaltay)in Zulmetten Nura ve Hurafattan Hakikata adli Eserindeki Din Egitimi Anlayişi Prof.Dr.Ahmet UGUR 1986 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. SEVİM, Seyfullah Osmanli İmparatorlugu'nun Son Döneminde Arap Milliyetçiliginin Doguşu Prof.Dr.Ahmet UGUR 1986 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. YILDIRIM, Mehmet Nasr b. Seyyar ve Zamani Yrd.Doç.Dr. A. Vehbi ECER 1990 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. KUŞAT, Ali M. Şekip Tunç'un Din Psikolojisindeki Yeri Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1990 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. YÜCEL, E.Siddik Füsûl–i Hall–ü akd,Usûl–i Harc–ü Nakd(Gelibolu'lu Mustafa Ali) Prof.Dr.Ahmet UGUR 1990 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. ŞAHİN, Hayrettin Japon Budizmi Doç.Dr. Şaban KUZGUN 1990 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. MERCAN, İ. Hakki Menâkib-Nâme-i Şeyh Evhadeddin Kirmanî Yrd.Doç.Dr. Kemal GÖDE 1990 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil GÖÇERİ, Nebahat İsmail Hakki Baltacioglu'nun Din Egitimi İle İlgli Görüşleri Prof.Dr. Ünver GÜNAY 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. BÜYÜKER, Süleyman Ahmet Cevdet Paşa'nin Münazara Metodolojisi Doç.Dr. Murtaza KORLAELÇİ 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. BİLGİN, Abdulbaki Kütüb-i Sitte'de İslâmiyet Dişinda Adi Geçen Dinler Doç.Dr. Harun GÜNGÖR 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil CAMUZCUOGLU,Dürdane XlV y.y.Ortalarina Kadar Türklerde Kadinin Durumu Prof.Dr.Ahmet UGUR 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil KARAKÖSE, Hasan İslamiyette Savaşlarda Gözönünde Bulundurulan Esaslar ve Bunun Milletlerarasi Hukuka Yansimasi Yrd.Doç.Dr.Mustafa KESKİN 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. ÖZKUL, Abdurrahman Dünden Bugüne Nevşehir ve Yöresi Tarihi Yrd.Doç.Dr. Kemal GÖDE 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil AYKIN, Abdullah Fuat Köprülü'nün Türk Tarihi –Dinisi Adli Eserinin Translitarasyonu ve Degerlendirilmesi Doç.Dr.Harun GÜNGÖR 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil ÇERÇİ, Faris Hizânetü'l –İnşa Yrd.Doç.Dr.A.Vehbi ECER 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil DEMİR, Necati H.Ziya Ülken'in Ahlak Anlayişi Doç.Dr.Murtaza KORLAELÇİ 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil APAYDIN, A.Seyhan Ayn Ali Efendi'nin "Kavanin-i Al-i Osman Der Hulasa-i Mezamin-i Defter-i Divan"i Prof.Dr. Ahmet UGUR 1993 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. ÖZTÜRK, Nermin Kiz Ögrencilerin Dini Tutumlari(14-18 yaş) Prof.Dr. Kerim YAVUZ 1994 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. SAVAŞ, Hamdi İshak Çelebi ve Selim-Namesi Prof.Dr.Ahmet UGUR 1986 Doktora
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. GÜL, Ahmet Osmanli Medreselerinde Egitim-Ögretim ve Bunlar Arasinda Dâru'l-Hadîslerin Yeri Yrd.Doç.Dr. A. Vehbi ECER 1989 Doktora
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. ŞEN, Adil İbrahim Müteferrika ve Usûlü'l-Hikem Fi Nizâmi'l-Ümem(Degerlendirme ve Transkripsiyonu) Prof.Dr. Ahmet UGUR 1990 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil KORKMAZ, Seyfullah Tugrul Bey Zamaninda Selçuklu-İslam Dünyasi İlişkileri Yrd.Doç.Dr.A.Vehbi ECER 1991 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. AKTAŞ, Kudret Fatih ve II. Beyazid Döneminde Osmanli-Memlüklü Münasebetleri. Prof.Dr. Ahmet UGUR 1993 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. TEKİN, Hakki Şeyfilislam Esat Efendi ve Atrabü'l Asarfi Teskireti Urefa'il-Edvar Adli Eseri. Yrd.Doç.Dr. Nuri ÖZCAN 1993 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. ÇAKIR, Mustafa Müslaman Araplarin Anadolu'daki Fetih Haraketleri(628-750) Yrd.Doç.Dr. A. Vehbi ECER 1993 Yüksek Lisans
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bil. AKŞİT, Atif Tarihçi ve Devlet Adami Olarak Lütfi Paşa(Hayati, Eserleri, Fikirleri) Prof.Dr. Ahmet UGUR 1993 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari NART, Tahsin Black Muslim Hareketi'nin Din Literatürü'ndeki Yeri Yrd.Doç.Dr. A. Vehbi ECER 1990 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari ÇUHADAR, Mustafa Abu'l–Mahâsin Camal–al Yusûf bin Tagribirdî Hayati Eserleri ve Eserlernin İstanbul Kütüphaneleride Bulunan Yazmalarin Tasviri Prof.Dr.Ahmet UGUR 1991 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari. SEVERCAN, Şefaattin Kemal Paşazade Tevarih-i Al-i Osman Onuncu Defter Prof.Dr.Ahmet UGUR 1991 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari KOÇ, Osman Gazâ –Name–i Cezzâr Gazi El Hacî Ahmet Paşa Prof.Dr.Ahmet UGUR 1992 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari AVCI, Necati Tabib Ramazan Er-Risale El,Fethiyye Er-Radosiyye Es-Süleymaniyye Prof.Dr. Ahmet UGUR 1993 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari KILIÇ, Belgüzar Osmanli Devleti İle Türkistan Hanliklari Arasindaki İlişkiler(1500-1598) Yrd.Doç.Dr. Sebahattin SAMUR 1993 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari AKMAZ, Ahmet Rus Yayilmaciligi Karşisinda Kafkasya -Müridizm Harekatinin Doguşu- Yrd.Doç.Dr. Sebahattin SAMUR 1994 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari BAYBARA, Süleyman Abdü's Selâm Efendi Hayati Eserleri"Ümmü'l İber “inin Tercümesi ve Dil Yönünden İncelenmesi Prof.Dr. Ahmet UGUR 1994 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari KÖKOGLU, Ali Kemal Paşa-zade'nin Selim-name'si. Prof.Dr. Ahmet UGUR 1994 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari KILIÇ, Remzi Kanuni Sultan Süleyman Devri, Osmanli-İran Münasebetleri (1520-1566) Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1994 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari ATA, Ramazan Türkistan'da Basmacilar Hareketi Yrd.Doç.Dr. Sebahattin SAMUR 1995 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari ASLAN, Ahmet Urfa Tarihi(M/640-1144) Yrd.Doç.Dr. A.Vehbi ECER 1995 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari. ÇUHADAR, İbrahim Hakki Mustafa Safi'nin Zübdet'ül-Tevarihi Prof.Dr. Ahmet UGUR 1995 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari HURÇ, Ramazan 233 Nolu Şeriye Sicillerine Göre Kahramanmaraş'in Sosyo-ekonomik ve Kültürel Yapisi(1292-1295/1878-1878) Prof.Dr. Ahmet UGUR 1995 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari YÜCEL, Abubekir Siddik Mühürdar Hasan Aga'nin Cevahirü't-Tevarihi Prof.Dr.Ahmet UGUR 1996 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari MERCAN , Halil Teşrifatizade Mehmet Efendinin Defter-i Teşrifati Doç.Dr.Sebahattin SAMUR 1996 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari ŞİMŞEK (Kararmaz) Meryem Heft Destani Adli Eserin Tahkiki Transkripsyonu ve Tahlili Doç.Dr.Şefaattin SEVERCAN 1996 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari KARAKÖSE, Hasan 1976-1918 Yillarinda Halep Vilayeti (Merkez) (Tarihi, Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleriyle) Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1996 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari ATİK, Kayhan Lütfi Paşa ve Tevarih'i Al-i Osman" Prof.Dr. Ahmet UGUR 1996 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari ŞEN, Adil III. Selim ve Döneminde Islahat Hareketleri Prof.Dr. Ahmet UGUR 1996 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari MERCAN, İsmail Hakki Şeyh Alaeddin Ali b. Yahya es-Semerkandi ve Menakib-Name'sinin Transkribe, Tahlil ve Tenkidi Prof.Dr. Ahmet UGUR 1996 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari ÇERÇİ, Faris Künhül-Ahbara Göre II. Selim, III. Mehmet, III Murat Devirleri ve Mustafa Ali'nin Tahirçiligi Prof.Dr. Ahmet UGUR 1996 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari ÇAKMAK, Hamit Sealibi'nin "Tuhfetu'l-Vüzera" Adli Eserinin Tahkiki ve Degerlendirilmesi Doç.Dr. Şefaattin SEVERCAN 1997 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari YILDIRIM, Mehmet Hoca Sadettin Efendi ve Tarihçiligi Prof.Dr.Ahmet Ugur 1997 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari KORKMAZ, Seyfullah Arslanü'l-Besasirî ve Zamani" Prof.Dr. Ahmet UGUR 1997 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari Ömer AKKOYUN Kur'an Kissalari ve Tarih Felsefesi Doç.Dr. Şefaattin SEVERCAN 1997 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari AKSOY, Mehmet Şeyhülislamliktan Diyanet İşleri Başkanligi'na Geçiş. Prof.Dr. Ahmet UGUR 1997 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari BEKİ, M. Edip Osmanli Devletinin İlk Dönemlerinde İdare-Ulema İlişkisi Prof.Dr. Ahmet UGUR 1997 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari PAPATYA, Yusuf İslamin İlk Döneminde Savaş İle İlgili Uygulamalar Doç.Dr. Sebahattin SAMUR 1997 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Muhittin KAPANŞAHİN Mehmet Efendi'nin ve "İbtihacü't-Tevarih" adli eserinin transkripsiyonu ve degerlendirilmesi. Doç.Dr. Şefaattin SEVERCAN 1998 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Ahmet KAVURMACIOGLU Mehmet Efendi ve "İbtihacü't-Tevarih" Adli Eserinin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi(II.Cilt) Doç.Dr. Sebahattin SAMUR 2000 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Eryavuz YAKUT Emeviler Dönemi Hanimlarin Sosyal Durumlari ve Sukeyne Binti Hüseyin Örnegi Yrd.Doç.Dr. A. Vehbi ECER 2000 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Bekir YAN Zahir Ömer Ez-Zeydani ve Faaliyetleri Prof.Dr. Sebahattin SAMUR 2000 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Ahmet AKMAZ Osmanli-Rus İlişkileri İçinde 1829 Edirne Andlaşmasi Prof.Dr. Sebahattin SAMUR 2000 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari İsmail PIRLANTA Babür Şah ve Babürlü Devletinin Kuruluşu Prof.Dr. Sebahattin SAMUR 2001 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Funda DEMİRTAŞ Yavuz Sultan Selim (1512-1520) Döneminde Osmanli Devleti'nde Harp-Sulh ve Menziller Prof.Dr. Şefaattin SEVERCAN 2001 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Hamza KONUK Vani Muhamed Efendi'nin Münşe'ati Prof.Dr. Şefaattin SEVERCAN 2001 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Alaettin TIRPANOGLU 1177 H./1763 M. Tarihli Kastamonu Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Şefaettin SEVERCAN 2002 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari AYDOGAN, Muhittin 91/1 Numarali Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1094/M.1683) Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Ahmet UGUR 2002 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Muhammet DURU Kadi Ebu Bekr İbn-i Arabi'nin Tarihçiligi ve El-Avasim Mine'l-Kavasim'in Tahlili Degerlendirilmesi" Prof.Dr. Şefaettin SEVERCAN 2002 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Mehmet DALKILIÇ Sâmâniler Devleti Prof.Dr. Sebahattin SAMUR 2002 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Abdullah DUMAN Bîrûnî ve Tarihçiligi Prof.Dr. Şefaattin SEVERCAN 2002 Doktora
İslam Tarihi ve Sanatlari Ali KOZAN Şeyh Bedreddin : Hayati,İsyan Hadisesi ve Varidat Adli Risalesin Metin Kritigi Prof.Dr. Sebahattin SAMUR 2003 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Gülizar ARIKAN İslam Tarih Yaziciliginda Metodoloji Problemi (571-632) Prof.Dr. Sebahattin SAMUR 2003 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari İsmail Serdar DUMAN Emeviler'de Sosyal Hayat Prof.Dr. Sebahattin SAMUR 2004 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari İlyas YILDIRIM 1413/8101 No'lu ve (H.1307-1308/M.1889-1890) Tarihli Giresun Şer'iye Sicili'nin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Sebahattin SAMUR 2005 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Talip AYAR Sahhaflar Şeyhizâde Mehmed Es'ad Efendi'nin "Üss-i Zafer " Adli Eserinin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Ahmet UGUR 2005 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Muhammet OKUDAN 2032/218 Numarali Trabzon Şer'iye Sicili (H.1296-1297/M.1879-1880) Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Ahmet UGUR 2005 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Osman YİGİTOGLU Bereketzade İsmail Hakki (1851-1918) ve Anilarina Göre Son Dönem Osmanli Toplumu Prof.Dr. Sebahattin SAMUR 2005 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Mehmet Fatih KARADAG 37 Numarali Develi Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Sebahattin SAMUR 2006 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Bilgin AYDINAK 47 Numarali Develi Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi (H.1315/1317-M.1897-1899) Prof.Dr. Ahmet UGUR 2006 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari ÇELİKER, Seyit

Ortaçag Kayseri ve Çevresi Hanlari-Kervan Yollari Prof.Dr. Zafer BAYBURTLUOGLU 1998 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Ayhan KAYAPINAR Akkayunlu, Karakoyunlu Mezartaşlari Prof.Dr. Kerim TÜRKMEN 1999 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari ŞANLI, Nazim Kayserideki Mescidler Prof.Dr. Kerim TÜRKMEN 1999 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Sibel SOYER Develi Evleri Prof.Dr.Zafer BAYBURTLUOGLU 2000 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Işik Füsun ÖZKUL Geleneksel Kayseri Konutlarinda Ahşap Kullanimi Prof.Dr. Kerim TÜRKMEN 2001 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Safiyullah KOCABIYIK Sivas'ta Selçuklu Medreselerinde Yer Alan Kitabeler Prof.Dr. Kerim TÜRKMEN 2002 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari ARSLAN, Celil Ahlat Yapilarinin Mimari Süslemesi Doç.Dr. Kerim TÜRKMEN 1996 Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatlari Ömer ŞENGÜL Süslemeleri Açisindan Celaleddin Karatay Hani Prof.Dr.Zafer BAYBURTLUOGLU 1997 Yüksek Lisans
İşletme İLKAY, Sitki İstatiksel Stok Kontrolünnden Üretim Kaynaklarinin Planlanmasina Doç.Dr.Cengiz YILMAZ 1987 Yüksek Lisans
İşletme Benek ÇİÇEK İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim: Türkiye'deki Beş Yildizli Otellere Yönelik Bir Araştirma Yrd.Doç.Dr. Şaban UZAY
Yüksek Lisans
İşletme KAYA, Türksel Ücret Sistemleri İçinde Özendirici Ücretlerin Yeri ve Kayseri'deki Mevcut Uygulamalarin İncelenmesi Doç.Dr.Cengiz YILMAZ 1986 Yüksek Lisans
İşletme DOGAN, Ahmet Birleşik Üretimde Maliyet Dagitim Yöntemleri ve Kayseri'de Bazi İşletmelerde Yapilan Uygulamalar Doç.Dr. Muzaffer CİVELEK 1986 Yüksek Lisans
İşletme DURSUN, Yunus İşletmelerde Fiatlama Kararlari Prof.Dr.Mevlüt ÇAGLAR 1987 Yüksek Lisans
İşletme MUGALOGLU, Tülay Tam Sayili Programlama Problemlerinin Çözümüne Sezgisel Bir Yaklaşim Doç.DrCengiz YILMAZ 1987 Yüksek Lisans
İşletme ÇALIŞKAN, Filiz Standardizasyonun Türkiye'nin İhracati ve Avrupa Ekonomik Topluluguna Uyumu Açisindan Önemi Prof.Dr. Mevlüt ÇAGLAR 1988 Yüksek Lisans
İşletme VURAL, İlhami Serbest Bölgeler ve Türk Diş Ticaretine Muhtemel Katkilari Yrd.Doç.Dr.Şükrü AKDOGAN 1988 Yüksek Lisans
İşletme VARİNLİ, İnci Türkiye'de Perakendeciligin Gelişme Egilimleri Yrd.Doç.Dr. Şükrü AKDOGAN 1989 Yüksek Lisans
İşletme KILAVUZ, Emine Tarihi Gelişimi İçinde Türkiye'de İzlenen Kur Politikasi Prof.Dr.Mehmet ŞAHİN 1989 Yüksek Lisans
İşletme KARAHAN, Kasim Kayseri'de Halicilik ve Bölge Haliciliginin Pazarlama Probleminin Çözümüne İlişkin Bir Araştirma Yrd.Doç.Dr. M. Şükrü AKDOGAN 1990 Doktora
İşletme RIZAOGLU, Bahattin Genel Pazarlara Yönelik Ticari Yiyecek-İçecek Tesislerinde Bir Yönetim Araci Olarak Menü Planlama ve Geliştirme Yrd.Doç.Dr. M. Şükrü AKDOGAN 1990 Doktora
İşletme SEZGİN, Canan Bankacilikta Otomasyon ve Türkiye Örnegi Doç.Dr. Cengiz YILMAZ 1990 Yüksek Lisans
İşletme ALTUNEL, Sevgi Sanayi İşletmelerinin Finansman Yapisi Üzerinde Enflasyonun Etkisi Doç.Dr.Cengiz A. SEDEF 1990 Yüksek Lisans
İşletme YÜKSEL, Nebi Endüstriyel İşletmelerde Toplam Kalite Kontrol Doç.Dr.Mansur ATALAY 1990 Yüksek Lisans
İşletme VURAL, İlhami Ticari Bankalarda Pazarlama Anlayişi ve Tüketici Kredisi Uygulamalarina İlişkin Bir Araştirma Prof.Dr.Eyyüp AKTEPE 1991 Doktora
İşletme YENİÇERİ, Özcan Örgütlerde Çatişma ve Yabancilaşma Sorunlarinin Yönetiminde Etkili Bir Araç Olarak Yönetime Katilma ve Bir Uygulama Doç.Dr.Nurettin KALDIRIMCI 1991 Doktora
İşletme DURSUN, Yunus Gençlerin Tüketicilik Rolünü Kazanmalari Doç.Dr. Şükrü AKDOGAN 1993 Doktora
İşletme ÇALIŞKAN, Filiz Belediye Otobüs İşletmeciliginde Sefer Tarifesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Matematiksel Model Önerisi -Kayseri Uygulamasi- Prof.Dr. Cemal ÖZGÜVEN 1994 Doktora
İşletme VARİNLİ, İnci Üreticilerin ve Tüketicilerin Hizmet Kalitesi Beklentileri ve Algilamalari-Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama Prof.Dr. Osman UNUTULMAZ 1995 Doktora
İşletme RÜSTEMOV, Mehman Tüketicilerin Süpermarket Tercihinde Etkili Olan Faktörler ve Süpermarketlerden Beklentileri (Kayseri ve Bakü Kentlerinde Karşilaştirmali Bir Uygulama) Prof.Dr. M. Şükrü AKDOGAN 2001 Yüksek Lisans
İşletme Muhammet AGAMURADOV Ortak Yatirimlarda İnsan Kaynaklari Seçimi ve Egitimi (Türkiye ve Türkmenistan'daki Ortak Yatirimlarda İnsan Kaynaklari Seçimi ve Egitimine İlişkin Bir Uygulama) Doç.Dr. Asuman AKDOGAN 2001 Yüksek Lisans
İşletme GÖKNAR, Hülya Pazarlamada Kişilerarasi İletişim ve Kitle İletişimi (Kayseri'de Deterjan Sektörü Üzerine Bir Uygulama) Doç.Dr. Yunus DURSUN 2001 Yüksek Lisans
İşletme TORUN, Talip Kayseri'de Faaliyet Gösteren Seçilmiş Üç Tekstil Firmasinin Finansal Analizi Prof.Dr. İ. Hakki SÖNMEZ 2001 Yüksek Lisans
İşletme Nahit HASANOV Bir Egitim Kurumu Olarak Özel Üniversitelerin Yönetimi (Türkiye ve Azerbaycan'da Özel Üniversitelerin Yönetimine İlişkin Bir Uygulama) Doç.Dr. Asuman AKDOGAN 2001 Yüksek Lisans
İşletme Abdurrahman DEMİRCİ Toplam Verimli Bakim (TVB) ve 2 nci Hava İkmal Bakim Merketi Komutanligi'nda Bir Uygulama Denemesi Yrd.Doç.Dr. Sitki İLKAY 2002 Yüksek Lisans
İşletme Leylâ LEBLEBİCİ KACUR Doktorlarin İlaç Mümessillerine Yönelik Tutumlarinin İncelenmesi-Kayseri'de Bir Uygulama Doç.Dr. Yunus DURSUN 2002 Yüksek Lisans
İşletme Filiz DADAŞER Katilimci Yönetim Yaklaşimiyla Tuzla Gölü Ekonomisi İçin Çevre Yönetim Plani Doç.Dr. Asuman AKDOGAN 2002 Yüksek Lisans
İşletme Nazim ZAMUR Kayseri İhracatinin 1970-2000 Dönemi İtibariyle Analizi ve Kayseri'den Yapilan İhracati Geliştirme İmkanlari Üzerine Uygulamali Bir Çalişma Prof.Dr. M. Şükrü AKDOGAN 2003 Yüksek Lisans
İşletme Cemal CEYLAN ISO90000:1994 Kalite Sistem Belgesine Sahip Kuruluşlarin, ISO 9000:200 Kalite Yönetim Sistemine Geçişleri İçin Bir Yaklaşim Önerisi ve Uygulamasi Yrd.Doç.Dr. Sitki İLKAY 2003 Yüksek Lisans
İşletme Ergün KÜÇÜK Yeni Üretim Ortaminda Genel Üretim Maliyetleri Prof.Dr. Muzaffer CİVELEK 2003 Yüksek Lisans
İşletme Nazim ALTINAY Üretim Kaynaklari Planlamasinin Tel Çekme Prosesinde Uygulanabilmesi İçin Ürün Yapisi ve Rota Karti Bilgilerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr. Sitki İLKAY 2003 Yüksek Lisans
İşletme Ebru AYKAN Girişimcilik ve Girişimcilerin Liderlik Davranişi Prof.Dr. Asuman AKDOGAN 2003 Yüksek Lisans
İşletme Halil DİLEKOGLU Motivasyon Araçlari ve Kayseri'deki Kamu-Özel Saglik Sektöründe Çalişan Saglik Personelinin Motivasyon Araçlarina Bakişlari İle İlgili Bir Araştirma Doç.Dr. Ali KAYA 2003 Yüksek Lisans
İşletme Esra KAHYA Bulanik Uzman Sistemler Yardimi İleİş Başvuru Formlarinin Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Adem GÖLEÇ 2003 Yüksek Lisans
İşletme Onur GÖZBAŞI KOBİ'LERİN Finansman Sorunlarina Yönelik Finansal Destekler ve Finansman Teknikleri İle İlgili Bir Araştirma Prof.Dr.İ.Hakki SÖNMEZ 2003 Yüksek Lisans
İşletme Meral ÇERÇİ Saglik Kuruluşlarinda Pazarlam Faailiyetleri ve Müşteri Tatmini: Kayeri Dogum ve Çocuk Bakimevi Hastanesi'nde Bir Uygulama Doç.Dr. Yunus DURSUN 2003 Yüksek Lisans
İşletme Neşe ACAR E-Ticaret ve Kayseri'deki Firmalarin E-Ticaretten Yararlanmalarina Yönelik Bir Araştirma Doç.Dr. Yunus DURSUN 2003 Yüksek Lisans
İşletme Gülsüm VURAL Entelektüel Sermaye Yönetimi ve Kayseri'deki Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinden Bir Araştirma Yrd.Doç.Dr. Mahmut ÖZDEVECİOGLU 2003 Yüksek Lisans
İşletme Yildirim AÇIKEL Duygusal Zekanin Uçuş Egitiminin Başarisina Etkileri ve Bir Araştirma Yrd.Doç.Dr.Mahmut ÖZDEVECİOGLU 2004 Yüksek Lisans
İşletme Ali Metin ÖZER Grup Teknolojisinde Makine Hücrelerinin ve Parça Ailelerinin Oluşturulmasinda Tam Sayili Amaç Programlama Yaklaşim Prof.Dr. Cemal ÖZGÜVEN 2004 Yüksek Lisans
İşletme İbrahim ALİN Diş Ticarette İnternetin Rolü ve Kayeri'deki Firmalarin Diş Ticaret Faaliyetlerinde İnternet Kullanimi Prof.Dr.M. Şükrü AKDOGAN 2004 Yüksek Lisans
İşletme Selen OFLAZER Sanal Organizasyonlar ve Sanal Organizasyonlarda Çalişanlarin Motivasyonu ve İletişimi Üzerine Bir Uygulama Prof.Dr. Asuman AKDOGAN 2004 Yüksek Lisans
İşletme Nalan Gülten AKIN Mondaj Hatti Dengeleme ve Bir Tekstikl Fabrikasinda Uygulama Yrd.Doç.Dr. Sitki İLKAY 2004 Yüksek Lisans
İşletme Ahmet TANÇ Muhasebede Yapilan Yolsuzluklar ve Hileli Finansal Raporlama: Vak'a Analizleri Yrd.Doç.Dr.Şaban UZAY 2004 Yüksek Lisans
İşletme Tamer SOYSAL İnternet Alan Adlarinin Korunmasi Doç.Dr. İsmail KAYAR 2004 Yüksek Lisans
İşletme Nihat ÇEŞMECİ Türkiye'de Paket Turlarin Yönetiminde Turist Rehberlerinin Fonksiyonu: Yönetsel RollerinTespiti,Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yrd.Doç.Dr.Kurtuluş KARAMUSTAFA 2004 Yüksek Lisans
İşletme Yasemin KAYA Küçük ve Orta Boy İşletme Yöneticilerinin Stres Kaynaklarinin Tespit Etmeye Yönelik Kayseri İlinde Bir Araştirma Doç.Dr.Ali KAYA 2004 Yüksek Lisans
İşletme Ali BAYRAKDAROGLU Riskli Yatirim Projelerinin Degerlendirilmesi: Kayseri İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştirma Prof.Dr. İ. Hakki SÖNMEZ 2004 Yüksek Lisans
İşletme H. İbrahim AYDOGMUŞ Dönüşümcü Liderlik ve Kayseri Emniyet Müdürlügünde Dönüşümcü Liderlik Davranişlari Üzerine Bir Uygulama Prof.Dr. Asuman AKDOGAN 2004 Yüksek Lisans
İşletme Ekim Aziz BULUT İş Tatmini ve Örgütsel Baglilik: Kayseri'de Bulunan Büyük İşletmelerin Pazarlama Elemanlari Üzerine Bir Uygulama Prof.Dr. Mahir NAKİP 2004 Yüksek Lisans
İşletme Sevcan GÜLEÇ Belediyelerde Kati Atik Yönetimi (İl Belediyelerinde Bir Araştirma) Prof.Dr. Asuman AKDOGAN 2004 Yüksek Lisans
İşletme Şükrü PAZAR Atölye Tipi Üretim Yapan İşletmelerde İş ve İşlem Siralama Problemleri ve Bir Uygulama Prof.Dr. Filiz ÇALIŞKAN 2004 Yüksek Lisans
İşletme Dürnev YILMAZ Toplam Kalite Yönetimi Çalişmalari Çerçevesinde İç Müşteri Memnuniyeti (Orta Anadolu TAŞ'de Bir Uygulama) Prof.Dr. M. Şükrü AKDOGAN 2004 Yüksek Lisans
İşletme Zeki ATEŞ Organizasyonlarda Algilanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlik Davranişi Üzerine Etkileri ve Kayseri'de Bir Araştirma Yrd.Doç.Dr. Mahmut ÖZDEVECİOGLU 2004 Yüksek Lisans
İşletme Şükran GÜNGÖR Muhasebe Bilgi Sistemi ve İç Kontrol: Bir Otel İşletmesinde Uygulama Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOGAN 2005 Yüksek Lisans
İşletme Kumru YALÇINKAYA Hizmet Kalitesi ve Egitim Hizmetlerinde Bir Uygulama Doç.Dr. İnci VARİNLİ 2005 Yüksek Lisans
İşletme Mehmet ALTUNBAG SO 9000 Standartlari ve Toplum Kalite Yönetiminin Uluslararasi Pazarlama'ya Etkileri : İç Anadolu Bölgesinde Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr. İlhami VURAL 2005 Yüksek Lisans
İşletme Müge ERKAN Pazarlama Lojistigi ve Kayseri İlindeki KOBİ'LERE Yönelik Bir Araştirma Prof.Dr. M. Şükrü AKDOGAN 2005 Yüksek Lisans
İşletme Neşe YALÇIN SEÇME Klasik Dogrusal Programlama ve Bulanik Dogrusal Programlamanin Karşilaştirmali Bir Analizi: Üretim Planlama Örnegi Prof.Dr. Cemal ÖZGÜVEN 2005 Yüksek Lisans
İşletme Yasemin YAVUZ Üç Boyutlu Stok Kesme Probleminin Matematiksel Programlama Teknikleri İle Çözümünü ve Mermer Endüstrisinde Bir Uygulama Prof.Dr. Cemal ÖZGÜVEN 2005 Yüksek Lisans
İşletme Yasemin DOGAN Organizasyonlarda Pozitif ve Negatif Duygusallagin Çalişanlarin Performanslari Üzerine Etkileri: Kayseri'de Bir Araştirma Doç.Dr. Mahmut ÖZDEVECİOGLU 2005 Yüksek Lisans
İşletme Eda MURAT Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Bir Enerji Firmasinda Uygulamasi Prof.Dr. Mahir NAKİP 2005 Yüksek Lisans
İşletme Kiymet AKÇE Kriz Sürecindeki İşletmelerde Örgütsel Küçülme (Downsizing) Uygulamalari ve Kayseri İlinde Bir Araştirma Doç.Dr. Mahmut ÖZDEVECİOGLU 2005 Yüksek Lisans
İşletme Burak Emre BALANTEKİN İhracatta Kobi'lere Saglanan Devlet Destekleri ve Kayseri'de Faaliyette Bulunan Kobi'lerin İhracatta Karşilaştiklari Sorunlar Prof.Dr. Mahir NAKİP 2006 Yüksek Lisans
İşletme ÖZDEVECİOGLU, Mahmut Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Doç.Dr.Nurettin KALDIRIMCI 1992 Yüksek Lisans
İşletme ŞEN, Mehmet Finansal Kiralamanin İşletmelere Etkileri Prof.Dr. C.Aykut SEDEF 1993 Yüksek Lisans
İşletme SAVAŞ, Orhan İşçilik Unsuru Ödemeler, Yasal Kesintileri ve Maliyetlenmesi Prof.Dr. Muzaffer CİVELEK 1993 Yüksek Lisans
İşletme SUNGUROGLU, Türkân Muhasebe Teorisi ve Uygulama Açisindan Tam Açiklama Kavrami-Sorumluluk Muhasebesi Prof.Dr. A.Cengiz SEDEF 1993 Yüksek Lisans
İşletme YETGİN, Necla Enflasyon Muhasebesi ve Türkiye'de Uygulama İmkanlari Prof.Dr. Cengiz A. SEDEF 1994 Yüksek Lisans
İşletme ÖZTÜRK, Mehmet İşletme Bütçeleri ve İşletme Bütçelerinin Beşeri Yönü Prof.Dr. Muzaffer CİVELEK 1994 Yüksek Lisans
İşletme COŞKUN, Bahri İnşaat ve Onarim İşlerinin Muhasebesi, Vergilen dirilmesi ve Tek Düzen Hesap Plani Uygulanmasi Prof.Dr. Muzaffer CİVELEK 1994 Yüksek Lisans
İşletme ESMERAY, Murat Standart Maliyet Yönetimi ve Bir Firma Üzerinde Uygulanmasi Prof.Dr. Muzaffer CİVELEK 1994 Yüksek Lisans
İşletme NALBANTOGLU, Vedat Sermaye Şirketlerinde Kâr Dagitimi ve Yedek Akçelerin Kullanilmasi Prof.Dr. Cengiz SEDEF 1994 Yüksek Lisans
İşletme AKSOYLU, Semra Menkul Kiyletler Yatirim Fonlarinin Sermaye Piyasasindaki Yeri, Önemi ve Ekonomik Yararlari ve Mevcut Durumlari Prof.Dr. İ. Hakki SÖNMEZ 1994 Yüksek Lisans
İşletme YAKUT, Fuat Degerleme Yöntemleri ve Etkileri Prof.Dr. Cengiz SEDEF 1994 Yüksek Lisans
İşletme ULUSAN, Hikmet Kredili İhracatin Finansmaninda Modern Finansman Yöntemleri ve Türkiye Uygulamasi Yrd.Doç.Dr.Kemalettin CONKAR 1996 Yüksek Lisans
İşletme SÜREL, Ahmet Faiz ve Dövizin Hisse Senedi Piyasasina Etkisi Prof.Dr.İ. Hakki SÖNMEZ 1996 Yüksek Lisans
İşletme ESMERAY, Azize Bir Finansman Teknigi Olarak Risk Sermayesi ve Türkiye'de Uygulama Olanaklari Yrd.Doç.Dr. Kemalettin CONKAR 1996 Yüksek Lisans
İşletme MEMİŞOGLU, Mustafa Hisse Senedi Degerlendirilmesinde Temel veTeknik Analiz Yöntem Kararlari Prof.Dr. İ. Hakki SÖNMEZ 1997 Yüksek Lisans
İşletme Namik ÇETİN İşletmelerde Genel Olarak Performans Degerlendirme ve Sinirli Bir Uygulama Örnegi Prof.Dr. Muzaffer CİVELEK 1997 Yüksek Lisans
İşletme Azzem ÖZKAN Hastane Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi Prof.Dr. Muzaffer CİVELEK 1998 Yüksek Lisans
İşletme Nalan (ECE)DEMİRCİ Muhasebede Hata ve Hile Prof.Dr. Muzaffer CİVELEK 1998 Yüksek Lisans
İşletme Hatice Koç(BERK) Modern Finansman Yöntemleri Factoring ve Forfaiting Prof.Dr. İsmail Hakki Sönmez 1998 Yüksek Lisans
İşletme Mustafa NURÇİÇEK Türk Sermaye Piyasasinda Araci Kurumlarin Yeri, Sorunlari ve Çözüm Önerileri Yrd.Doç.Dr. Asim ÇELİK 1999 Yüksek Lisans
İşletme Erdal TAŞKIRAN Diş Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Yrd.Doç.Dr. Famil ŞAMİLOGLU(N.Ü.) 2001 Yüksek Lisans
İşletme Sema BABAYİGİT Türk ve Yabanci Orjinli Hazir Giyim Ürünlerine Yönelik Karşilaştirmali Bir İmaj Çalişmasi Yrd.Doç.Dr. İnci VARİNLİ 1999 Yüksek Lisans
İşletme KUZU, Zülfü Türk Hukukunda Karşiliksiz Çek Çekmenin Hukuki ve Cezai Sonuçlari Doç.Dr. Ö. Adil ATASOY 1992 Yüksek Lisans
İşletme KOÇAK,Cemalettin Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Kuruluş Genel Kurulu Prof.Dr.Akar ÖCAL 1992 Yüksek Lisans
İşletme ALTAN, Alparslan Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklari ve İbranin Sorumluluk Davalarina Etkisi Yrd.Doç.Dr. Yadigar İZMİRLİ 1992 Yüksek Lisans
İşletme BERBER, Ömer Kollektif Ortaklikta Ortaklarin Ortaklik Alacaklilarina Karşi Sorumlulugu Doç.Dr. Riza AYHAN 1992 Yüksek Lisans
İşletme BATIR, Sevilay Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri İle Şirket Arasindaki Menfaat İhtilaflari ve Çözüm Yollari Yrd.Doç.Dr. Yadigar İZMİRLİ 1992 Yüksek Lisans
İşletme ÇİLOGLU (KARAPAÇA), Hatice Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi Doç.Dr. Riza AYHAN 1992 Yüksek Lisans
İşletme ŞİRVANLI,Murat Halka Açik Anonim Ortakliklarda Hisse Senetlerinin Halka Arzi Doç.Dr.Ö.Adil ATASOY 1992 Yüksek Lisans
İşletme ÖZER, İ. Önder Menkul Kiymetlerin Zayii ve İptali Doç.Dr. Riza AYHAN 1993 Yüksek Lisans
İşletme ALPEREN, Seyit Ahmet Anonim Şİrketlerde Özel Denetçi Tâyini Doç.Dr. Riza AYHAN 1993 Yüksek Lisans
İşletme EKİNCİ, Yüksel Yiyecek İçecek Tesislerinin Kârliligini Artirma Araci Olarak Portföy Analizi Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 1992 Yüksek Lisans
İşletme KANTARCI, Kemal Türkiye'de Turizm Egitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi Doç.Dr. Mümin ERTÜRK 1992 Yüksek Lisans
İşletme ÖZTAŞ, Kadir Seyahat Acentalarinin Konaklama İşletmelerinin Hizmet Arzi ve Verimliligi Üzerindeki Etkileri(Bir Anket Uygulama) Doç.Dr. Ö. Adil ATASOY 1992 Yüksek Lisans
İşletme DELİBAŞ, Ömer Türkiye'de ve Kayseri'de Turizmin İstihdama Katkilari Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 1992 Yüksek Lisans
İşletme DURUKAN, Mehmet Dünya Turizmi İçerisinde Türk Turizminin Yeri, Sorunlari ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 1993 Yüksek Lisans
İşletme COŞKUN(UGUR), Fatma "Konaklama İşletmeleri Yönetiminde Yürütme Fonksiyonunun Etkinligi" Prof.Dr. Nurettin KALDIRIMCI 1993 Yüksek Lisans
İşletme BUYRUK, Lütfi Personel Seçiminde Psikoteknik Yöntem ve Nevşehir Yöresi Otel İşletmelerinde Bir Anket Uygulamasi. Doç.Dr. Mümin ERTÜRK 1993 Yüksek Lisans
İşletme DEMİRER, Halil İşletmelerde İş Degerlemenin Ücretlerin Belirlenmesindeki Etkisi ve Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama Doç.Dr. Mümin ERTÜRK 1993 Yüksek Lisans
İşletme KOYUNCU, Mustafa İşletmelerde Başari Degerlendirme ve Amaçlara Göre Başari Degerlendirme Yönteminin Bir Hizmet İşletmesinde Uygulama Örnegi Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 1993 Yüksek Lisans
İşletme KARAMUSTAFA,Kurtuluş Otel İşletmelerinde Büyüme ve İşbirligi Modeli Olarak Franshising Sistemi Uygulamasi Doç.Dr. Nurettin KALDIRIMCI 1993 Yüksek Lisans
İşletme TOSUN, Cevat Bölgesel Turizm Planlamasi Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 1993 Yüksek Lisans
İşletme TEKİN, Füsun Personel Seçiminde Kullanilan İşe Alma Görüşme Metodu ve Teknigi(Erc. Üniver. ve Turizm Otelcilik İşletmelerindeki Uygulamalara İlişkin Bir Araştirma) Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 1994 Yüksek Lisans
İşletme SULUKİ, İbrahim Turizm Sektöründe Personel Egitimi ve Verimlilige Etkisi(Turizm İşletmelerinde Bir Uygulama) Doç.Dr. Mümin ERTÜRK 1994 Yüksek Lİsans
İşletme YILDIZ, Yunus Seyahat Acentalarinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye'deki Durumu Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 1995 Yüksek Lisans
İşletme DEMİR, Celalettin Turizm İşletmelerinde Ücret Araştirma İle İş Degerleme ve Uygulamalari Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ 1996 Yüksek Lisans
İşletme OKUMUŞ, Fevzi Otel İşletmeleri Yönetiminde Motivasyon-Verimlilik İlişkisi ve Nevşehir Yöresinde Bir Anket Uygulamasi Doç.Dr. Nurettin KALDIRIMCI 1992 Yüksek Lisans
İşletme ŞEN, Neş'e İkbal Yönetimde Reklam Kararlarina Kuramsal ve Uygulamali Yaklaşimlar-Kayseri İli Uygulamasi Yrd.Doç.Dr. M. Şükrü AKDOGAN 1990 Yüksek Lisans
İşletme ATİK, Hayriye Avrupa Toplulugunda Tek Pazar Hedefi Dogrultusunda Saglanan Gelişmelerin Bugünkü Durumu Ulaştirma ve Turizm Sektörlerinden Örneklerle Prof.Dr. Cihan DURA 1990 Yüksek Lisans
İşletme ARDAHAN, Faik Gurup Teknolojisinde Üretim Hücresi Oluşturulmasina Yönelik Bir Yöntem Önerisi Doç.Dr.Mehmet ÇINAR 1992 Yüksek Lisans
İşletme ERECEK, Ahmet B.D.T/B.D.Ü Uygulamalari ve Bir Yazilim Sisteminin Tanitimi Doç.Dr. Mehmet ÇINAR 1993 Yüksek Lisans
İşletme ASLAN, Öznur Departmanli Magazalarin Yönetimi-Organizasyon Yapilari ve Kayseri'de Bir İnceleme Doç.Dr. Nurettin KALDIRIMCI 1993 Yüksek Lisans
İşletme GÜLER, Müzeyyen Büyük İmalatçi İşletmelerde Pazarlama Departmaninin Örgütlenmesi ve Pazarlama Personeli Alim Politikalari Yrd.Doç.Dr. Mahir NAKİP 1994 Yüksek Lisans
İşletme ÇAGLIERGİN, Figen Yeni Mamul Tutundurmasi ve Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr. Mahir NAKİP 1994 Yüksek Lisans
İşletme PAKSOY, Sadettin Turizm Pazarlamasi ve Kapadokya Bölgesinde(Nevşehir Yöresi) Otel İşletmelerinde Pazarlama Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Mahir NAKİP 1994 Yüksek Lisans
İşletme YÜKSEL, Ş. Gürsel Endüsrti İşletmelerinde Ögrenme Egrisi Yaklaşimi ve Bir Ortak Üretim Projesinde Uygulama Denemesi Doç.Dr. Mehmet ÇINAR 1995 Yüksek Lisans
işletme ÇİÇEK, Ayşe Hastanelerde Verimlilik Prof.Dr. Osman UNUTULMAZ 1995 Yüksek Lisans
işletme SARIYER, Nilsun Belediye Hizmetlerinin Pazarlanmasi (Kültür Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama) Doç.Dr. Şükrü AKDOGAN 1996 Yüksek Lisans
İşletme GÜLMEZ, Mustafa Enflasyon Ortaminda Pazarlama Stratejileri Doç.Dr. Şükrü AKDOGAN 1996 Yüksek Lisans
İşletme ASLAN, Sema Kâr Amaci Gütmeyen Saglik Hizmetleri Kuruluşlarinda Pazarlama- Erciyes Üniversitesi Araştirma ve Uygulama Hastanesinde Bir Uygulama Doç.Dr. Şükrü AKDOGAN 1996 Yüksek Lisans
İşletme COŞKUN, Ahmet İki Boyutlu Kesme Problemlerini İnceleyen Bir Algoritma ve Bilgisayar Uygulamasi Prof.Dr. Cemal ÖZGÜVEN 1997 Yüksek Lisans
İşletme Vesile ÖZÇİFÇİ(TÜYLÜ ) Sanayi İşletmelerinde Kalite Kontrolü ve Bir Sanayi Kuruluşundaki Uygulama Prof.Dr.Osman UNUTULMAZ 1997 Yüksek Lisans
İşletme Davut Cüneyt GEDİKLİ Hastanelerde Hizmet Kalitesi ve Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama Prof.Dr.Osman UNUTULMAZ 1998 Yüksek Lisans
İşletme YARAŞ, Eyyup Ailenin Satinalma Kararlarinda Kadinin Rolü ve Kayseri'de Bir Uygulama Doç.Dr. Mahir NAKİP 1998 Yüksek Lisans
İşletme Salih DEMİRBİLEK Endüstri İşletmelerinde Üretim Planlamasina Yönelik Model Kullanimi ve Gida Sektöründe Bir Uygulama Prof.Dr. Mehmet ÇINAR 1998 Yüksek lisans
İşletme Hatice AYDEK Amaç Programlama Yaklaşiminin Çok Ürünlü Üretim Sistemlerine Uygulanmasi Prof.Dr.Mehmet ÇINAR 1998 Yüksek Lisans
İşletme GÖRÜRYILMAZ, Leyla Kayseri'de ki İşletmelerin Reklam Faaliyetlerine Yönelik Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr. İnci VARİNLİ 1999 Yüksek Lisans
İşletme GÜLLÜ, Kenan Tüketicilerin Süpermarket Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler ve Kayseri'de Bir Uygulama Prof.Dr. M. Şükrü AKDOGAN 1999 Yüksek Lisans
İşletme Banu BİTGEN Tek Makinede Ürün Siralamasi Problemi: Teori ve Atlantik Halicilik A.Ş.'de Uygulamasi Prof.Dr. Cemal ÖZGÜVEN 1999 Yüksek Lisans
İşletme Mehmet SARIYER İmalat İşletmelerinde Kalite Güvence Sisteminin Kurulmasi ve Makina Halisi Üreten Bir İşletmede Uygulama Prof.Dr. Mehmet ÇINAR 1999 Yüksek Lisans
İşletme Ender DÜZGÜNER Ürün Geliştirme Sürecinde Önleyici Kalite Güvence? FMEA Metodu ve Bu Metodun Bir Sanayi İşletmesindeki Uygulamasi Yrd.Doç.Dr. Sitki İLKAY 2002 Yüksek Lisans
İşletme Salim YILMAZ Örgütsel Ögrenme Kavraminin Askeri Endüstriyel Organizasyonlar Açisindan Degerlendirilmesi ve Bir Askeri Ensdüstriyel Organizasyonda Araştirma Yrd.Doç.Dr. Mahmut ÖZDEVECİOGLU 2003 Yüksek Lisans
İşletme Lale ÖZBAKIR Çok Objektifli Esnek Atölye Çizelgeleme Problemlerinin Sezgisel Yöntemlerle Modellenmesi, Analizi ve Çözümü Doç.Dr. Adil BAYKASOGLU (Gaziantep Üniversitesi) 2004 Doktora
İşletme Ali İhsan ÖZDEMİR E-İş Sistemlerinin Sanayi İşletmelerinin Başarisi Üzerine Etkilerinin Karşilaştirmali Analizi Yrd.Doç.Dr. Sitki İLKAY 2004 Doktora
İşletme Kenan GÜLLÜ Türk Gida Perakendecilerinin Uluslararasilaşmasi ve Bir Uygulama Prof.Dr. M.Şükrü AKDOGAN 2005 Doktora
İşletme YALÇIN, İbrahim Örgütsel Degişimin Kaynaklari, Sonuçlari ve Yönetim Etkinligi Açisindan Alinmasi Gereken Tedbirler Prof.Dr. Nurettin KALDIRIMCI 1995 Yüksek Lisans
İşletme CEYLAN, İbrahim Teknolojik Degişime Karşi İşgören Tutumlari Yrd.Doç.Dr. Asuman AKDOGAN 1996 Yüksek Lisans
İşletme Lale ÖZBAKIR İşletmelerde Verimlilik Araştirma Teknigi Olarak İş Ölçümü ve Bir Uygulama Prof.Dr. Mümin ERTÜRK 1997 Yüksek Lisans
İşletme AKSOY, Muhibbi Suat Halkla İlişkiler ve Üniversiteler: Teori ve Uygulama Prof.Dr. Mümin ERTÜRK 1997 Yüksek Lisans
İşletme Özlem SÖYLER İşletmelerde Verimlilik Araci Olarak Metod Etüd ve Bir Uygulamasi Prof.Dr. Mümin ERTÜRK 1998 Yüksek Lisans
İşletme Mahmut AKIN İşletmelerde Çatişma Yönetiminde İletişimin Yeri ve Önemi Doç.Dr. Asuman AKDOGAN 1998 Yüksek Lisans
İşletme Mustafa ÖZ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Bilgisayar Kullaniminin Yönetim Fonksiyonlari Üzerindeki Etkileri Prof.Dr. Mümin ERTÜRK 1998 Yüksek Lisans
İşletme Alparslan KÜNİ İş Analizleri ve Türk Telekominikasyon A.Ş. Yüregir Telekom Müdürlügü'nde Bir Uygulama Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN(Ç.Ü.) 1998 Yüksek Lisans
İşletme İsmail KUZ Bankalar ve Özel Finans Kurumlarinda Kriz Yönetimi Prof.Dr. Mümin ERTÜRK 1998 Yüksek Lisans
İşletme Ahmet SEVİÇİN İşletmelerde Rekabet Stratejisi Geliştirme ve Türk Tekstil Sanayiinde Karşilaşilan Strateji Geliştirme Sorunlarinin Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştirma Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN 1999 Doktora
İşletme Ali KÖSE Bagimsiz İdari Otorite Olarak Sermaye Piyasasi Kurulu (Teşkilat Yapisi, Görev ve Yetkileri İle Sorumlulugu) Doç.Dr. İsmail KAYAR 2001 Yüksek Lisans
İşletme Kasim AKÇIL İşletmelerde Halkla İlişkilerin Fonksiyonu-Kayseri'deki Büyük Ölçekli İşetmelerde Bir Araştirma- Doç.Dr. İsmail KAYAR 2001 Yüksek Lisans
İşletme Cengiz EREN Otel İşletmelerinde Tutundurma Çabalari ve Kapadokya Bölgesinde Bir Uygulama Doç.Dr. İnci VARİNLİ 2003 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi ADIGÜZEL, Nuri Kant'a Göre Tanri Mefhumu Prof.Dr.Cihat TUNÇ 1988 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi CANLI, Mustafa Bedrettin Zerkeşi ve Hadis İlmindeki Yeri Doç.Dr.Ali TOKSARI 1992 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi SOYAK, İbrahim İmam Beyhekî Hayati, Eserleri ve Hadis İlmindeki Yeri Doç.Dr. Ahmet DEMİRCİ 1993 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi ERİŞTİ, Süleyman İslam Hukukunda Mekruh Kavrami Doç.Dr.H. Yunus APAYDIN 1992 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi DENİZ, Gülsüm İslam Hukukunda Yenileşme ve Tanzimat Sonrasi Osmanli İmparatorlugunda Aile Hukuku İle İlgili Yenilikçi Düşünceler. Doç.Dr. H. Yunus APAYDIN 1992 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi ATMACA, Mehmet Bedaysus-Sanai'nin Hanefi Usulünün Uygulanmasi açisindan incelenmesi Doç.Dr. H. Yunus APAYDIN 1993 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi KARACABEY,Ahmet Kur'ân–i Kerim‘e Göre Yüce Allah'in Fiilî Sifatlari Prof.Dr.Cihat TUNÇ 1992 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi FATİŞ, Emrullah İbnü'l Hümâm'in el–Müsâyere Adli Eserindeki Bi‘setü'l–Enbiyâ ve Sem' iyyât BahislerininGazzâli ile Mukâyesesi Doç.Dr.Muhittin BAGÇECİ 1992 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi TAŞPINAR, Halil Kemalettin İbn-i Hümam'a Göre Allah Teala'nin Sifatlari Gazali'nin Bu Husustaki Görüşleri İle Karşilaştirilmasi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1992 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi ULUDAG, Ahmet Ayet ve Hadislere Göre Şefaat Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1992 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi ERMİŞ, Ayhan Kemalüd-Din Ahmed El-Beyazinin İşaretül Meram Min İbaretil İmam Adli Eserindeki Allah'in Varligini İsbat ve Zati Sifatlar Kisminin Tercemesi Doç.Dr. Muhittin BAGÇECİ 1993 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi YALÇINKAYA, Mustafa İbn-i Hüman'in Musayere adli eserindeki İman ve İslam ile İlgili Konularin İmam-i Gazali ile Karşilaştirilmasi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1993 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi AKPINAR, Hüseyin Celaleddin Konevî'nin Enamilu'r-Resail adli eserinin tercüme tahlil ve degerlendirilmesi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1993 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi PAZARBAŞI, Erdogan Vânî Mehmet Efendi ve "Arâîsü'l-Kur'an" Adli Eserinin Tahlili Yrd.Doç.Dr.Celal KIRCA 1987 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi CİHAN, Ahmet Matûridî'nin Hikmet ve Rizik Anlayişi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1987 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi. NAMLI, Tuncer Tanzimat ve Sonrasi Dönem Kanunlaştirmalir Karşisinda İslam Alimlerinin Aldigi Tavir ve Bunun Neticeleri Yrd.Doç.Dr. Ali BARDAKOGLU 1988 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi YAZICI, Tahsin Ahlah'in İlim Sifati(Hicri Yedinci Asra Kadar Yaşayan İslam Alimlerine Göre) Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1990 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi ONAY, Hamdi İslâm Filazoflarinda Felsefi Terimlerin Tercümesi ve Degerlendirilmesi(Kindî,Harzemi,İbni Sina ve Gazalî] Doç.Dr.Hasan ŞAHİN
1991 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi CİHAN, Ahmet Kamil İbni Sina ve Gazzali'de Bilgi Problemi Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 1995 Doktora
Kelam ve İslam Felsefesi CİHAN, Ahmet Kamil Abdulgani Nabulusî'nin Hayati ve Kelâmi Görüşleri Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1988 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi YÜCEL, Yavuz Tasavvuf ve Tarikatlarda Rabita Doç.Dr. Hasan ŞAHİN 1993 Yüksek Lisans
Kelam ve İslam Felsefesi SEVİM, Seyfullah İbn-Arabi'nin Tasavvufi Düşüncesinde Ma'rifet (Bilgi) Problemi Prof.Dr. Hasan ŞAHİN 1995 Doktora
Musiki Tarihi KUMANDAŞ, Sevda Trabzon ve Ordu Yöresi Türkülerinin Melodik Yapisi Yrd.Doç.Dr. Göktan AY 1993 Yüksek Lisans
Musiki Tarihi CAN, Neşe Osmanli Dönemi Türk Şiirinde Musiki Mefhumu Yrd.Doç.Dr. Gökten AY 1993 Yüksek Lisans
Musiki Tarihi CAN, M. Cihat Türk Müziginde Makam Kavrami Üzerine Bir İnceleme Yrd.Doç.Dr. Gökten AY 1993 Yüksek Lisans
Musiki Tarihi KARAMAN, Şafizer Erciyes Üniversitesi'nin Müzik Egitimine Bakiş Açisi Yrd.Doç.Dr. Gökten AY 1993 Yüksek Lisans
Musiki Tarihi DOGAN, İsmet Türk Halk Çalgilari Konusunda Bir İnceleme Yrd.Doç.Dr. Gökten AY 1994 Yüksek Lisans
Müzik Anasanat Dali Nihâl ŞENGÜN Selahattin Pinar Eserlerinin Bilgisayar Destekli İstatistiksel Degerlendirmesi ve Makamsal Analizi Yrd.Doç.Dr. Oya LEVENDOGLU 2005 Yüksek Lisans
Radyo-Sinema-Televizyon Vahit İLHAN Teknolojide İnsani Boyut: Yeni İletişim Teknolojilerinin Gündelik Hayattaki Yeri (Kayseri Örnegi) Doç.Dr. Hamza ÇAKIR 2005 Yüksek Lisans
Radyo-Sinema-Televizyon Ebru AKBABA Show TV, Kanal D, Kanal 7 ve Atv Örnekleri Baglaminda Kültürel Emperyalizm Görünümleri Üzerine Bir Çalişma Yrd.Doç.Dr. Metin IŞIK 2005 Yüksek Lisans
Radyo-Sinema-Televizyon Ahmet ÖZTEKİN Küreselleşme ve Enformasyonun Serbest Dolaşimi Baglaminda Kitle İletişim Sistemlerinde Diş Yönlendirmeler Yrd.Doç.Dr. Metin IŞIK 2005 Yüksek Lisans
Radyo-Sinema-Televizyon Zühal GÖKTAŞ Televizyon Haberlerinde Duygusallaştirma Yada Duygu-Ötesi Toplum Yaratma (Kanal D, Show TV, Atv Örnegi) Doç.Dr. Hamza ÇAKIR 2006 Yüksek Lisans
Sanat Tarihi Selma ÜNLÜDİL Geleneksel Divrigi Evlerinden Apşap Süslemeli Tavanlar Doç.Dr. Mustafa DENKTAŞ 2005 Yüksek Lisans
Sanat Tarihi Sultan TOPÇU Develi'deki Türk Eserleri Doç.Dr. Mustafa DENKTAŞ 2005 Yüksek Lisans
Sanat Tarihi Ayşegül CANVERDİ Kapadokya Bölgesi Güzelöz (Mavrucan) ve Ortaköy Mevkiindeki Kiliselerin Duvar Resimlerindeki Sahnelerin İkonografisi Yrd.Doç.Dr.Nilay KARAKAYA 2005 Yüksek Lisans
Sanat Tarihi Methiye Gül ÇÖTELİ Bayburt Kent Dokusunun Gelişimi Yrd.Doç.Dr. Celil ARSLAN 2005 Yüksek Lisans
Sanat Tarihi Ayşe Nur KAYA DEMİR II. Abdülhamit Dönemi Kayseri Yapilari Prof.Dr. Kerim TÜRKMEN 2006 Yüksek Lisans
Sanat Tarihi Savaş MARAŞLI Amasya II Beyazid İl Halk Kütüphenesindeki XV-XVI.Yüzyil Ciltleri Prof.Dr. Kerim TÜRKMEN 2006 Yüksek Lisans
Sanat Tarihi ABD Zahide ŞAHİN Sariz Yöresi Düz Dokumalari Doç.Dr. Mustafa DENKTAŞ 2002 Yüksek Lisans
Sanat Tarihi ABD Asli SAGIROGLU Kayseri ve Zamanti Irmagi Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşlari Doç.Dr. Mustafa DENKTAŞ 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD Hayrettin KALDIRIMCI 1921 Anayasasi ve Meclis Hükümeti Dönemi (Hukuki Açidan) Prof.Dr. Mustafa KESKİN 1997 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÜNAL, Ayhan Afşin 92. Numarali Kayseri Şer'iye Sicili H.1095/M.1683-1684 (Transkiripsiyon ve Degerlendirme) Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1995 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÖZBEK, Mehmet 88 Numarali Kayseri Şer'iyye Sicil Defterinin Günümüz Türkçesine Çevirisi ve Degerlendirilmesi Doç.Dr. Ali AKTAN 1995 Yüksek Lisans
Tarih ABD SÖYLEMEZ, Faruk Anonim Tevarih-i Al-i Osman (1481-1512) Doç.Dr. Ali AKTAN 1995 Doktora
Tarih ABD TURGUT, Bekir II Abdulhamit Dönemi Osmanli Devleti Asya Politikasi Prof.Dr. Aydin TANERİ(Ank.Ü.) 1995 Doktora
Tarih ABD ÖZSOY, Hasan Kayseri'de Amerikan Misyoner Faaliyetleri ve Talas Amerikan Koleji Doç.Dr. Abdulkadir YUVALI 1995 Doktora
Tarih ABD AKŞİT, Ahmet Türkiye Selçuklulari Devrinde Kayseri Şehri Prof.Dr.Abdulkadir YUVALI
1996 Doktora
Tarih ABD KARAKAŞ, Muhammed XVIII. Yüzyilin İkinci Yarisinda Kayseri Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1997 Doktora
Tarih ABD TEMÜR, İlhami Kayseri 138 no'lu Ser'iyye Sicili Defterinin Transkribi ve Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 1997 Yüksek Lisans
Tarih ABD TAN, Murat 66/2 Numarali Kayseri Şer'iye Sicili (H. 1067-68/M. 1656-57) Transkripsiyon ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Abdulkadir YUVALI 1998 Yüksek Lisans
Tarih ABD Bahattin KELEŞ Bahri Memlükler'de İktisadi ve Ticari Hayat(1250-1382) Prof.Dr. Münir ATALAR(G.O.Paşa.Ü.) 1998 Doktora
Tarih ABD Selahattin DÖGÜŞ Osmanli Devletinin Doguşunda Sosyal Kuruluşlar Prof.Dr. Mustafa KESKİN 1999 Doktora
Tarih ABD ŞEKEROGLU, Erdal 183 No'lu Kayseri Şer'iye Sicil Defterinin Transkript ve Degerlendirilmesi (H.1224-1225/M.1809-1810) Prof.Dr. Abdulkadir YUVALI 1999 Yüksek Lisans
Tarih ABD Mahmut BOLAT 18 Numarali Antakya Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi (H.1239-1242/M.1823-1827) Prof.Dr. Ali AKTAN 2000 Yüksek Lisans
Tarih ABD DOGAN, Mesude 60/1 Numarali Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1065-M.1655) Prof.Dr. Ali AKTAN 2001 Yüksek Lisans
Tarih ABD Erdinç DEMİR 61/2 Numarali Kayseri Şer'iyye Sicilinin Trankripsiyonu ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Mustafa KESKİN 2002 Yüksek Lisans
Tarih ABD Fazli KONUŞ "Selçuklular Bibliyografyasi" Prof.Dr.Mustafa KESKİN 2002 Yüksek Lisans
Tarih ABD Ayhan Afşin ÜNAL Osmanli Arşiv Kaynaklarina Göre 16. Yüzyilda Cezair-i Bahr-i Sefîd Eyaleti Midilli Sancagi Prof.Dr. Mustafa KESKİN 2002 Doktora
Tarih ABD Şakir BATMAZ II. Abdulhamid Devri Osmanli Donanmasi ve Yenileşme Hareketleri Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 2002 Doktora
Tarih ABD Hava SELÇUK Rumeli'de Osmanli İskân Siyaseti (1299-1481) Prof.Dr.Mustafa KESKİN 2002 Doktora
Tarih ABD Özen TOK XVII. Yüzyilda Misir Eyaleti Prof.Dr. Ali AKTAN 2002 Doktora
Tarih ABD Ahmet UZUN " 1930'lu Yillarda Türk Kimligi ve İsmail Hami Danişmend'e Göre Türkler Prof.Dr.Mustafa KESKİN 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD Fatih ÇETİN Kurtuluş Savaşini Anlatan Eserler Bibliyografyasi Prof.Dr. Bayram BAYRAKTAR 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD Meral KARABACAK Sultan II. Murad ve Dönemi Prof.Dr. Mustafa KESKİN 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD Meltem AKKAN 60/2 Numarali Kayseri Şer'iye Sicili'nin Transkripyonu ve Degerlendirilmesi (11.1065/M.1655) Prof.Dr. Ali AKTAN 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD Hümeyra ZENGİNER Sulan II. Selim ve Dönemi Yrd.Doç.Dr. Mustafa EKİNCİKLİ 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD KAYA, İsmail 15/2 No'lu Kayseri Şer'iyye Sicil Defterlerinin Transkiripsiyonu ve Degerlendirilmesi. (H. 1019-1020/ M.1611-1612) Doç.Dr. Ali AKTAN 1995 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÇÖRDÜK, Selahattin 20/1 Numarali Kayseri Şer'iyye Sicili H.1027 M.1617 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 1996 Yüksek Lisans
Tarih ABD CANER(Gürlevik), Songül 138 nolu Kayseri Şeriye Sicili(H.1161-1162, M. 1748-1749)'nin Transkripsiyon ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Ali AKTAN 1997 Yüksek Lisans
Tarih ABD Ahmet ÇAPAR 61/1 Numarali Kayseri Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi (H.1061/M.1651) Prof.Dr. Ali AKTAN 2002 Yüksek Lisans
Tarih ABD Sefure DEVECİ 55/2 Numarali Kayseri Şer'yye Sicilinin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi (H.1055-1056/M.1645-1646) Prof.Dr. Ali AKTAN 2002 Yüksek Lisans
Tarih ABD Nurettin HATUNOGLU Mangit Hamedani Döneminde Buhara Hanligi (1785-1920) Prof.Dr. Ali AKTAN 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÖZTÜRK, Ayhan Milli Mücadelede Gaziantep Prof.Dr. Mustafa KAFALI 1989 Doktora
Tarih ABD GÖRÜRYILMAZ, Mustafa Mustafa Kemal Döneminde Hariciye Vekaletinin Gelişmesi, 1919-1938 Prof.Dr. Mustafa KAFALI 1990 Doktora
Tarih ABD YALÇIN, Semih Edip İçişleri Bakanliginin Cumhuriyet Dönemi Teşkilatlanmasi (1920-1946) Prof.Dr. Mustafa KAFALI 1990 Doktora
Tarih ABD DAGLI, Mustafa Anadolu'da Kurulan Yabanci Okullar ve Tesirleri Yrd.Doç.Dr. Kemal GÖDE 1990 Doktora
Tarih ABD EKİNCİKLİ, Mustafa Türk Ortadokslari (Başlangiçtan Milli Mücadele Sonuna kadar) Prof.Dr.Mustafa KAFALI 1990 Doktora
Tarih ABD CAN, Zeki Kuruluşundan Günümüze Bor Tarihi Yrd.Doç.Dr. Kemal GÖDE 1991 Yüksek Lisans
Tarih ABD AKŞİT, Ahmet Yahya Kemal'in Tarihçiligi Yrd.Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1991 Yüksek Lisans
Tarih ABD AYDOGMUŞ, Tahir Türkiye Cumhuriyeti'nde Bâşvekalet Müessesesi(1923-1946) Prof.Dr. Aydin TANERİ 1991 Doktora
Tarih ABD KARAKAŞ, Muhammed Uşpar Aşkot'un "Fenn-i Mimari-i Harp" ve "İcmâl-i Ahval-i Avrupa" Adli Risalele- rinde XVII Yüzyilda Avrupa Savaş Mimarisi ve Avrupa'nin Sosyo-Politik Görümü. Yrd.Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1991 Yüksek Lisans
Tarih ABD KARAMAN, Durmuş Yalvaç Tarihi Yrd.Doç.Dr. Kemal GÖDE 1991 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÖZSOY, Hasan Dünden Bugüne Talas Yrd.Doç.Dr. Kemal GÖDE 1991 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÖZKAYA, Ahmet Teoman Kirim Savaşi Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1991 Yüksek Lisans
Tarih ABD DENKTAŞ, Nurcan Dünden Bugüne Karaman Tarihi Yrd.Doç.Dr.Kemal GÖDE 1992 Yüksek Lisans
Tarih ABD KÖROGLU, Osman 1923-1950 Yillari Arasi Kayseri'nin Ekonomik ve Sosyal Yapisi Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1992 Yüksek Lisans
Tarih ABD İLHAN, Mustafa Köprülü-Zâde Mehmet Fuad ve Türkiye Tarihi Yrd.Doç. Kemal GÖDE 1992 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÇAYIRDAG, Mehmet Sinop Definesi (Emeviler'den Osmanlilar'a Kadar Sikkeler) Yrd.Doç.Dr. Kemal GÖDE 1993 Yüksek Lisans
Tarih ABD CANATAN, Yaşar 1930-1958 Döneminde Türk-Irak Münasebetleri ve Bagdat Pakti Doç.Dr. Ali AKTAN 1993 Doktora
Tarih ABD SÜME, Mehmet 42 Numarali Develi Şeriye Sicili (H. 1312-1313)(M. 1894-1895) Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 1993 Yüksek Lisans
Tarih ABD ŞAHİN, Hasan Ali "Asur Ticaret Kolonileri Çaginda Kültepe (Kaniş)'de İktisadi ve Sosyal Hayat"(M.Ö. ±1970-1750) Doç.Dr. Hüseyin SEVER 1993 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÜRGEN, Nuri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Programlarinda İktisat Politikasi ve Uygulanişi (1920-1950) Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1993 Doktora
Tarih ABD KARAGÖZ, Mehmet 18. Asrin Başlarinda Kayseri (1700-1730) Doç.Dr. Abdulkadir YUVALI 1993 Doktora
Tarih ABD SARIKOYUNCU, Zeki Cumhuriyet Döneminde Türk Emniyet Teşkilati Yrd.Doç.Dr. Kemal GÖDE 1993 Yüksek Lisans
Tarih ABD KAYIRAN, Veysi I. Meşrutiyetten Cumhuriyete Türkiye'de Meclis Başkanligi Müessesesi Prof.Dr. Mustafa KAFALI 1993 Doktora
Tarih ABD GÖDE, Halil Altay Zeyneloglu Cihangir'in Muhtasar Azerbaycan Tarihi Adli Eserinin Çeviri ve İncelemesi Doç.Dr.Ali AKTAN 1993 Yüksek Lisans
Tarih ABD ARSLAN, Mukaddes Türk Toy Gelenegi Tarihi Yrd.Doç.Dr. Kemal GÖDE 1993 Yüksek Lisans
Tarih ABD KÖŞKER, Sami "Türk Kültürü Açisindan Yahyali" Yrd.Doç.Dr. Kemal GÖDE 1994 Yüksek Lisans
Tarih ABD SÜLEK, Ahmet Emra Sazak'in Eskişehir Milletvekili Olarak Faaliyeti Prof.Dr. Aydin TANERİ 1994 Yüksek Lisans
Tarih ABD GÖKHAN, İlyas "Kayseri'nin 191 Numarali Şeriye Sicili(H.1236-1237/M.1820-1822) Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1994 Yüksek Lisans
Tarih ABD BATMAZ, Şakir "Türkiye Selçuklulari'nda İktisadî Yapi (1155–1243) Doç.Dr. Abdulkadir YUVALI 1994 Yüksek Lisans
Tarih ABD DURAN, Orhan 90 Numarali Kayseri Şer'iye Sicili H.1091 M.1680 Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1994 Yüksek Lisans
Tarih ABD ERTÜRK, Mustafa "Kayseri'n 13 Numarali Şer'iyye Sicili" Yrd.Doç.Dr. Ramazan TOSUN 1994 Yüksek Lisans
Tarih ABD BİLDİRİCİ, Yusuf Ziya Adana'da Ermenilerin Yaptigi Katliamlar ve Fransiz Ermeni İlişkileri Doç.Dr. Abdulkadir YUVALI 1995 Doktora
Tarih ABD CAN, Zeki Ziya Gökalp ve Batililaşma Yrd.Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 1998 Doktora
Tarih ABD İsmail ŞAHİN Demokrat Parti Hükümleri Dönemindeki Egitim-Kültür Politikalari (1950-1960) Prof.Dr. Mustafa KESKİN 1998 Doktora
Tarih ABD Mustafa KARACA Türk Basininda Kibris (1950-1955)
1998 Yüksek Lisans
Tarih ABD Mustafa KILIÇ 197/1 Nolu Kayseri Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa EKİNCİKLİ 2002 Yüksek Lisans
Tarih ABD Yahya BAGÇECİ Sultan Abdülaziz'in Misir Seyahati Prof.Dr. Ali AKTAN 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD DÖGÜŞ, Selahattin Kayseri Şeriyye Sicil Defterlerinden 25 Nolu Sicil Defterinin İlk Yüz Sayfasinin Günümüz Türkçesine Çevrilmesi ve Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 1994 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÇELİK, Hüseyin Atatürk'ün Nutuk ile Söylev ve Demeçler'de Adi Geçen şahislar Hakkindaki Düşünceleri Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1995 Yüksek Lisans
Tarih ABD DOGAN, Hamdi Milli Mücadele Dogu Cephesinde Bati Cephesine Yapilan Yardimlar ve İkmal Yollari Yrd.Doç.Dr. İlhan GEDİK(N.Ü.) 1995 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÖZTÜRK, İbrahim Nigde Sagcaginin İdari Demografik Yapisi (1869-1923) Yrd.Doç.Dr. Musa ŞAŞMAZ 1995 Yüksek Lisans
Tarih ABD BUDAK, Haci Ömer Fransa'nin Anadolu Üzerindeki Siyasi, Ekonomik, Kültürel ve Jeopolitik Çikarlari(1918-1924) Prof.Dr. Ahmet UGUR 1995 Doktora
Tarih ABD ÖZKAN, Salih 1938-1950 Arasi Türkiye'nin Egitim ve Kültür Politikasi Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1996 Doktora
Tarih ABD KARAMAN, Durmuş Milli Mücadele Döneminde Andlaşmalar ve Meclisteki Akisleri Doç.Dr. Kemal GÖDE(S.D.Ü.) 1997 Doktora
Tarih ABD SARISIR, Serdar Atatürk Dönemi Milli Hava Harp Sanayii İçinde Kayseri Tayyare Fabrikasinin Yeri Doç.Dr.Ramazan TOSUN 1998 Yüksek Lisans
Tarih ABD YURTLAK, Ridvan Kayseri 66/1 No'lu Şer'iyye Sicili Defterinin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Ali AKTAN 1998 Yüksek Lisans
Tarih ABD Cengiz ŞAVKILI I.Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde Antep ve Maraş Milletvekilleri (Biyografi ve Faaliyetleri) Doç.Dr. Ramazan TOSUN 2000 Yüksek Lisans
Tarih ABD Güngör TOPLU Atatürk'ün Tarih Ögretmeni -Mehmet Tevfk Bilge- Doç.Dr.Ramazan TOSUN(Selç.Ü) 2001 Yüksek Lisans
Tarih ABD Ayşe Pinar SATILMIŞ Birinci ve İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri Milletvekillerinin (Biyografyasi ve Faaliyetleri) Doç.Dr. Ramazan TOSUN(Selç.Ü.) 2002 Yüksek Lisans
Tarih ABD KURT, Hava Osmanli Devleti'nin Kuruluşunda Hizmeti Geçen Komutanlar ve İlim Adamlari(1280-1380) Doç.Dr.Mustafa KESKİN
1996 Yüksek Lisans
Tarih ABD ELMA, Mehmet 132 Numarali Kayseri Şeriiyye Sicili H.1153(M.1740–1741) Prof.Dr.Ali AKTAN 1996 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÇAKIR, İsmail Macar Mültecileri Meselesi M.1848 -1809 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 1995 Yüksek Lisans
Tarih ABD AYDIN, Erdal 1866-1867 M. (1283 H.) Tarih ve 397 Numarali Çemişgezek Şer'iyye Sicili Doç.Dr. Abdulkadir YUVALI 1995 Yüksek Lisans
Tarih ABD SÜSLÜ, Mustafa Kayseri Şeriiyye Sicil Defterinden 20/2 Numarali Defterin Günümüz Türkçesine Çevrilmesi ve Degerlendirilmesi. Doç.Dr.Ali AKTAN 1995 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÇAKIR, Ekrem Atatürk Dönemi Türk Diş Politikasi ve Elde Edilen Başarilar Doç.Dr. Mustafa KESKİN 1996 Yüksek Lisans
Tarih ABD KAPLAN (MAKREŞ), Arzu Erciyes Dagi ve Hisarcik'in Tarihi Üzerine Araştirmalar Prof.Dr. Abdulkadir YUVALI 1997 Yüksek Lisans
Tarih ABD Gülbadi ALAN Amerikan Okullarinin Ermenilere Bakişi (1820-1914) Prof..Dr. Abdulkadir YUVALI 1997 Yüksek Lisans
Tarih ABD YILMAZ, Mukaddes 55/1 Numarali Kayseri Şeriyye Sicili (H.1055-M.1645) Transkripsyon ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Ali AKTAN 1998 Yüksek Lisans
Tarih ABD OGUZ, Mustafa 59 Numarali Kayseri Şer'iye Sicili (H.1062/M.1652) Transkripsiyon ve Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 1998 Yüksek Lisans
Tarih ABD GÜNDÜZ, Ahmet XVIII. Yüzyilin Son Çeyreginde Kayseri (1770-1800) Prof.Dr. Abdulkadir YUVALI 1998 Doktora
Tarih ABD KAPLAN, Ali 104 Numarali Kayseri Şer'iye Sicili'nin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi(H.1109-110/M.1697-1698) Yrd.Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 1999 Yüksek Lisans
Tarih ABD Fariz FARZALİ 1905-1920 Yillari Arasinda Azerbaycan'da Siyasi Hayat Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 2000 Yüksek Lisans
Tarih ABD Necmettin GÜRLER 212 Numarali Kayseri Şer'iye Sicili'nin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.Mustafa EKİNCİKLİ 2001 Yüksek Lisans
Tarih ABD İsmail ALTUN 125 Numarali Kayseri Şer'iye Sicili'nin Transkripsiynu ve Degerlendirilmesi Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 2002 Yüksek Lisans
Tarih ABD Hikmet Zeki KAPCI Mustafa Kemal Atatürk'te İnkilâpçilik Anlayişinin Oluşumu ve İnkilâplar Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 2002 Yüksek Lisans
Tarih ABD Gülbadi ALAN Merzifon Amerikan Koleji ve Anadolu'daki Etkileri Doç.Dr. Ramazan TOSUN 2002 Doktora
Tarih ABD Serdar SAKİN Misak-i Milli'nin Hazirlanişi, Kapsami ve Tarihsel Degeri Prof.Dr. Bayram BAYRAKTAR 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD Ahmet KOLBAŞI 1892-1893 Merzifon, Yozgat ve Kayseri Ermeni Olaylari Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 2003 Doktora
Tarih ABD Gülçin İLHAN 1309 H. (1891 M.) Tarihli Adana Vilâyeti Sâlnâmesinin Yeni Harflere Çevrilmesi ve Degerlendirilmesi Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD Canan ŞAHİN (AKDAŞ) 35 Numarali Mukteza Defteri ve Osmanli Topraklarinda Faaliyet Gösteren Yabanci Kurumlar Doç.Dr.Ayhan ÖZTÜRK 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD İlknur AYDIN 1303 H. (1887 M.) Tarihli Konya Vilayeti Sâlnamesi'nin Yeni Harflere Çevrilmesi ve Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.Mustafa EKİNCİKLİ 2003 Yüksek Lisans
Tarih ABD GÜNDÜZ, Ahmet 27/1 Numarali Kayseri Şeriyye Sicili H.1035/1036 M.1625/1626 Doç.Dr. Abdulkadir YUVALI 1994 Yüksek Lisans
Tarih ABD KARADENİZ, Hasan Basri Atçeken Oymaklari (1500-1642) Doç.Dr. Ali AKTAN 1995 Doktora
Tarih ABD ŞEN, Gültekin 69 Numarali Kayseri Şer'iyye Sicili H.1069/ M.1658–1659 Doç.Dr.Abdulkadir YUVALI 1996 Yüksek Lisans
Tarih ABD TOK, Özen 130 Numarali Kayseri Şer'iye Sicil Defterinin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Ali AKTAN 1996 Yüksek Lisans
Tarih ABD KALIPÇIOGLU, M. Ali 65 Numarali Kayseri Şer'iyye Sicil Defterlerinin Günümüz Harflerine Çevrilmesi ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Abdulkadir YUVALI 1996 Yüksek Lisans
Tarih ABD KALIPÇIOGLU(KIDI),Zeynep 75 Numarali Kayseri Şer'iye Sicil Defterinin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Abdulkadir YUVALI 1996 Yüksek Lisans
Tarih ABD TÜRKMEN, Ayşe 96 Numarali Kayseri Şer'iyye Sicili'nin Transkripsyonu ve Degerlendirilmesi. (Hicri 1099-1100 Miladi 1687-1689) Prof.Dr.Mustafa KESKİN 1998 Yüksek Lisans
Tarih ABD AKŞİT, Rukiye 279 Numarali Kayseri Şer'iye Sicilinin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Abdulkadir YUVALI 1999 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÜNAL, Meryem 224 Numarali Kayseri Şer'iye Sicili Metin Transkripsiyonu ve Degerlendirmesi (H.1288-1290/M.1871-1873) Prof.Dr. Mustafa KESKİN 1999 Yüksek Lisans
Tarih ABD ÇELİK, Erdal 42/11 Numarali Kayseri Şer'iye Sicili Transkripsiyon ve Degerlendirilmesi (H. 1049-1054/M.1640-1644) Doç.Dr. Ramazan TOSUN 1999 Yüksek Lisans
Tarih ABD ATMACA, Dilek 225 Numarali Kayseri Şer'iye Sicili (H.1288-1290/ M.1871-1873) Metin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Prof.Dr.Mustafa KESKİN 1999 Yüksek Lisans
Tarih ABD İsmail ŞEKER Kuruluş Döneni Osmanli Medreseleri ve Medrese-Vakif Munasebeti Yrd.Doç.Dr. Mustafa EKİNCİKLİ 1999 Yüksek Lisans
Tarih ABD TAŞDEMİR, Osman 223. Numarali Kayseri Şer'iye Sicili (H.1288-1290/M.1872-187) Transkripsiyon ve Degerlendirmesi Prof.Dr. Ali AKTAN 1999 Yüksek Lisans
Tarih ABD YILMAZ, Adem 74/1 Numarali Kayseri Şer'iye Sicili Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi (H.1077/1667-H.1078/M.1667) Prof.Dr. Mustafa KESKİN 2000 Yüksek Lisans
Tarih ABD Abdurrahman YILDIRIM 91/3 Numarali Kayseri Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa EKİNCİKLİ 2002 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Ayten SELVİTOP H. 1288 (M. 1871 ) ve H.1306 (M.1888 ) Tarihli Sivas Vilayeti Salnameleri'nin Günümüz Harflerine Çevrilmesi ve Mukayeseli Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Hava SELÇUK 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Ülkü KAYA 60 Numarali Sivas Şer'iyye Sicili'nin (H.1312-1314, M.1895-1897) Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Hava SELÇUK 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Eman HAYAJNEH İbn Sünbül'ün Vâkatu Sultan Selim ve es-Sultan Kansu el-Gavrî Adli Eserinin Tahlili ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Ali AKTAN 2005 Doktora
Tarih Anabilim Dali Mustafa KAŞAGICI Osmanli Sultanlarinin Kullandiklari Unvan ve Lakaplarin Türk Devlet ve Toplum Anlayişi İle İlişkisi Prof.Dr. Mustafa KESKİN 2005 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Ugur İNAN H.1311/M.1893 Tarihli Kastamonu Vilayet Salnamesi'nin Transkripsiyon ve Degerlendirmesi Yrd.Doç.Dr. Şakir BATMAZ 2005 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Erhan YOSKA Türkiye Selçuklularinda XIII Yüzyilda Tibbi Gelişmeler Prof.Dr. Ali AKTAN 2005 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Emine SUBAŞI 52 Numarali Develi Şer'iyye Sicili (.1320-1/M.1902-3) Transkripsiyon ve Degerlendirme Prof.Dr. Ali AKTAN 2006 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Emine DURAN PANCAR 1909 Adana Ermeni Olaylari Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Mesut ÜNSAL Milli Mücadele Yillarinda Çapanoglu İsyani Prof.Dr. Mustafa KESKİN 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Ali ÇAKIRBAŞ Kibris Sorunu (1950-1960) Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Emine DALKILIÇ Kayseri Kadi Sicillerine Göre Zimmiler (M.1650-1665) Prof.Dr. Ali AKTAN 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Özlem Özgün ER Cumhuriyet'in İlanindan Harf İnkilabina Kizilirmak Gazetesi (1923-1928) Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Ersin MÜEZZİNOGLU Türk Basininda Balkan Savaşlari (1912-1913) Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Zehra Kamile BENLİ Devlet ve Siyaset Adami Olarak Ahmed Şefik Midhat Paşa (1822-1884) Prof.Dr. Mustafa KESKİN 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Neslihan ÖZEN Türk Basininda (Tanin, İkdam, Tercüman-i Hakikat, Vakit, Servet-i Fünun) Çanakkale Savaşlari (1914-1918) Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Nurissina GÖÇER Cumhuriyet Döneminin İktisadi ve Kalkinma Politikasina Bir Model: Kayseri Sümer Bez Fabrikasi Yrd.Doç.Dr. Şakir BATMAZ 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Arzu CERİT Canik Sancagi'nda Rumlar ve Pontus Meselesi (1912-1923) Prof.Dr. Mustafa KESKİN 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Haki AKSOY 1928-1960 Yillari Arasinda Kayseri Basini Prof.Dr. Mustafa KESKİN 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Cengiz KARTIN Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücedele Döneminde Dogu ve Güneydogu'daki Aşiretlere Yönelik Siyaseti Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 2005 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Yusuf TANATMIŞ Türk Basininda Ermeni Meselesi (1914-1919) Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 2005 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Salih ERCEYES Tarihi Açidan Atatürk Dönemi İktisat Politikalari (1923-1938) Dr. Ayhan Afşin ÜNAL 113 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Alper SEYFELİ Milli Mücadelede Kirşehir Yrd.Doç.Dr. Mustafa EKİNCİKLİ 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Asli APA Cumhuriyet'in TBMM'de İlk Kadin Milletvekilleri ve Faaliyetleri Prof.Dr. İlhan YERLİKAYA 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Özgür SOLAKOGLU Türk Mukavemet Teşkilati (T.M.T.) Yrd.Doç.Dr. Şakir BATMAZ 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Mehtap DAGCI Ahmet Rifat Çalika Bey'in Hayati ve Faaliyetleri (1888-1963) Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN 2004 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Ayşe YANARDAG 1914 Bitlis İsyani Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN 2005 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Şükrü ÖZTÜRK Cumhuriyetin Kuruluşundan Çok Partili Döneme Kadar Kayseri Belediyesi (1923-1946) Yrd.Doç.Dr. Hasan Ali ŞAHİN 2005 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Ahmet Nedim KİLCİ Ahmet Hilmi Kalaç (1888-1966) Prof.Dr. Mustafa KESKİN 2005 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Ercan GÜNGÖR H. 130/M.1912 Tarihli Erciyes Gazetesi'nin 22-29'uncu Sayilari (Transkripsiyon ve Degerlendirme) Yrd.Doç.Dr. Özen TOK 2006 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Bülent AKKAYA H.1330/M.1912 Tarihli Erciyes Gazetesinin 14-21'ince Sayilari (Transkripsiyon ve Degerlendirmesi) Prof.Dr. Ali AKTAN 2006 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Esra AYAN H.1330/M.1912 Tarihli Erciyes Gazetesi'nin 30-42'inci Sayilari (Transkripsiyon ve Degerlendirmesi) Yrd.Doç.Dr. Özen TOK 2006 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Cengiz ÖZMEN 91/2 Numarali Kayseri Şer'iye Sicilinin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi(H.1094-1095/M.1683-1684) Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 2002 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Seyfullah ARPACI Sultan II. Abdulhamid Bibliyografyasi Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 2003 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Ahmet Özgür ÇINAR Lozan'dan Sonra Türkiye Yahudileri (1923-1960) Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRk 2005 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali İdris YÜCEL Kendi Belgeleri Işiginda Amerikan Board'in Osmanli Ülkesindeki Teşkilatlanmasi Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN 2005 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Hatice YÜZGEÇER 2 Numarali Yozgat Şer'iye Sicili'nin Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi Doç.Dr. T.Niyazi KARACA 2005 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Hilal ŞAHİN 77/1 Numarali Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1078/M.1667) Transkripsiyon ve Degerlendirme Yrd.Doç.Dr. Özen TOK 2006 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali İbrahim ÖZCOŞAR 19. Yüzyil'da Mardin Süryanileri Doç.Dr. Ayhan ÖZTÜRK 2006 Doktora
Tarih Anabilim Dali Tülün TAŞ 19. Yüzyilda Anadoluda Katolik Misyonerlerin Egitim Alanindaki Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN 2006 Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dali Sibel AKTAŞ Sivas'in Hicri 1300 (Miladi1884) ve Hicri 1302 (Miladi 1886) Tarihli Sivas Vilayet Salnamelerinin Günümüz Harflerine Çevrilmesi ve Degerlendirilmesi Doç.Dr. Metin HÜLAGÜ 2005 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis EVGİN, A. Kadir Temel Usuli Fikih Kitaplarinin Sünnet Bölümlerinin Mukayese ve Degerlerdirilmesi. Doç.Dr. Selahattin POLAT 1992 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis UYAR, Ahmet Hadislere Kissaciligin Girmesi ve Menfî Te'sîrleri Doç.Dr. Talat SAKALLI 1993 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis PARILDI, Metin Hadislerde Sembolik Dil Doç.Dr. Ahmet DEMİRCİ 1993 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis KARAKAŞ, Mehmet Metâliu'd-Dekâik fi Tahri'l-Cevâmi'i ve'l-Fevârik" Adli Eserin Tahkik ve Tahlili" Doç.Dr. H.Yunus APAYDIN 1993 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis İNCELER, Şemsettin Musannifek'in Kitabu'l-Hudud ve'l Ahkâm Adli Eserinin Edisyon Kritigi" Doç.Dr. H.Yunus APAYDIN 1993 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis AKGÜN, İbrahim Kur'an'da Sihir Kavrami Doç.Dr. Ahmet COŞKUN 1993 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis YILMAZ, Aytekin Kur'an'da Hidayet ve Dalalet Kavrami Doç.Dr. Celal KIRCA 1993 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis AKPINAR, Musa Kirâatlarin Tevâtürü Meselesi Doç.Dr. Ahmet ÇOŞKUN 1993 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis ÇETİNKAYA, Mehmet Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi'ndeki Tefsir El Yazmalarinin Tanitilmasi Doç.Dr. M. Zeki DUMAN 1993 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis SOYSALDI H. Mehmet Muhammet Ferit Vecdi ve El-Mushafu'l-Müfesser Eserinin Tahlili Doç.Dr. Celal KIRCA 1990 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis GÖRENER, İbrahim Muhammed b.Ebû Bekir b.Ebdu'l-Kadir Er-Razî ve Mesailü'r-Razî An Ayi't-Tenzil Adli Eserinin Tahlili Doç.Dr. Celal KIRCA 1990 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis IŞIK, Mustafa Yahya Bin Main ve Hadis İlmindeki Yeri Doç.Dr. Ali TOKSARI 1991 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis BENLİ, Abdullah İbn Rüşd ve Bidâyetü'l-Müctehid Adli Eserinin Tahlili Doç.Dr. Ali BARDAKOGLU 1991 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis KELEŞ, Ahmet Abdurrezzak b. Hemmam'in Musannef'indeki Sinnete Muhâlif Görülen Sahâbe ve Tâbiûn Görüşleri Işiginda Sünnetin Teşrî'i Degeri. Doç.Dr. Selahattin POLAT 1991 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis ASLAN, Nasi Usulü's-Serahsî'nin Tahlili Doç.Dr. Ali BARDAKOGLU 1991 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis ÖZER, Salim İbn Kemal'in İslam Hukuku Alanindaki Arapça Yazma Risaleleri Doç.Dr.Ali BARDAKOGLU 1991 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis UZATMA, Selma Mecmua Tercihi'l-Beyyinât Dodç.Dr,Ali Bardakoglu 1991 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis BEKİ, Abdulaziz İslam Hukuku Prensipleri Isigina Organ Nakli Yrd.Doç.Dr.H.Yunus APAYDIN 1991 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis Mehmat Ali, ORHAN Telkîhu–Ukûl Fi'l–Faruk Beyne Ehli'n –Nukûl( Tahkik ve Tahlil) Doç.Dr.Ali BARDAKOGLU 1991 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis ŞEKER, Necmettin Hadisler Işiginda İnfak ve Tasadduk Doç.Dr. Ahmet DEMİRCİ 1991 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis ÖZDEŞ, Talip Kur'an-i Kerim'de Dine Davet Usulü Doç.Dr. Ahmet COŞKUN 1992 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis DURMUŞ, Zülfikar Şemsüddin Muhammed b. Hamza el-Fenârî'nin Hayati ve Aynü'l-A'yan Adli Eserinin Tahlili Doç.Dr.M. Kemal ATİK 1992 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis YILDIZ, Abdullah Ebu Bekr Muhammed Es-Serahsî'nin Hayati, Sünnet Anlayişi ve Mebsût'un İlk İki Cildindeki (Taharet ve Namaz Kitaplarindaki) Hadislerin Tahrîci Doç.Dr. Ali TOKSARI 1992 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis KAÇAR, Galip Kur'an-i Kerim'de Hz. Musa ve Firavun Doç.Dr. M. Zeki DUMAN 1992 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis DOKUZ, Cansever Kur'an-i Kerim'de Kadin Hak ve Sorumluluklari Doç.Dr. M. Zeki DUMAN 1993 Yüksek Lisans
Tefsir ve Hadis PAZARBAŞI, Erdogan Kur'an-i Kerim'in Tarihi Verilerine Göre Medeniyetlerin Menşei ve Seyri. Prof.Dr. Celal KIRCA 1994 Doktora
Tefsir ve Hadis ÇETİNTAŞ, Recep Tefsirde Esbab-i Nüzül Problemi Prof.Dr. M. Zeki DUMAN 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri DÖLEK, Adem İbnu't–Türkmâni'nin Beyhaki ile Hadis Sahâsindaki İlişkileri Doç.Dr.Ali TOKSARI 1992 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri HOŞAF, Fahri Hadis'te Tedric Prof.Dr. Selahattin POLAT 1993 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ÇELİK, Yüksel İbni Hibban ve Hadis İLmindeki Yeri Prof.Dr. Selahattin POLAT 1993 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri SOYUPEK, Hasan Ali b. el Medinin Hayati ve Hadis İlmindeki Yeri Prof.Dr. Ali TOKSARI 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ÇİFTÇİOGLU, M. Durmuş Serahsi'nin Mebsutu'nda Metin Tenkidi (1-15 cüzler arasi) Prof.Dr. Selahattin POLAT 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ABAT, Ruhi Rasulullah'in Sünnetinde Adalet Kavrami Prof.Dr. Ali TOKSARI 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri CEYLAN, Yilmaz Cassas'in Hadis Kültüründeki Yeri Doç.Dr. Ahmet DEMİRCİ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri KUTLUAY, İbrahim Kutsal ve Kutsallik Anlayişi ile Hadislerde Bazi Zaman ve Mekanlarin Efdaliyeti Prof.Dr. Selahattin POLAT 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri DÖLEK, Adem Garibü'l-Hadis Edebiyati ve Abdullatif el-Bagdadi'nin el-Mücerred Fi Garibi'l-Hadis İsimli eserinin Tahkîki ve Degerlendirmesi Doç.Dr. Ahmet DEMİRCİ 1996 Doktora
Temel İslam Bilimleri AKGÜL, Yusuf Muhammed b. Ahmet Es,Serahsi'nin El-Usul Adli Eserindeki Merfu' Hadislerin Tahrici ve Degerlendirilmesi Doç.Dr. Ahmet DEMİRCİ 1997 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri KELEŞ, Ahmet Sünnetin Kur'ana Arz Usulü Prof.Dr. Selahattin POLAT 1997 Doktora
Temel İslam Bilimleri Yusuf DOGAN Hadislerde Kamu Hukuku Kavramlarinin Semantik Tahlili Prof.Dr. Selahattin POLAT 1997 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri IŞIK, Mustafa İbnu HUZEYME, SAHİHİ VE İBNU HİBBAN'IN SAHİHİ İLE MUKAYESESİ Prof.Dr. Selahattin POLAT 1997 Doktora
Temel İslam Bilimleri EVGİN, A. Kadir Abdullah b. ez-Zübeyr el-HUMEYDİ ve MÜSNED'İ (Vefati: Hicrî 219) Prof.Dr. Ahmet DEMİRCİ 1998 Doktora
Temel İslam Bilimleri Nuh BARAKLI Sirat-i Müstakim ve Sebilü'r-Reşad Dergilerinde Hadis ve Hadis Yorumlari Doç.Dr. Ahmet DEMİRCİ 1998 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Abdullah YILDIZ Hadislerde Nifak Kavrami ve Hz. Peygamber'in Münafiklara Karşi Tutumu Prof.Dr. Ali TOKSARI 1998 Doktora
Temel İslam Bilimleri Mustafa CANLI Hicri İlk Dört Asirda Hadis Şerhciligii Prof.Dr. Ali TOKSARI 1998 Doktora
Temel İslam Bilimleri Necmettin ŞEKER İlk Dönem Sufilerinden hadis yorumu. Prof.Dr. Selahattin POLAT 1998 Doktora
Temel İslam Bilimleri Süleyman DOGANAY Sünnetin İ'tikadda Delil oluşu Prof.Dr. Ali TOKSARI 1999 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Burak YURTSEVER Hz. Peygamber'in Kur'an Dişindaki Hükümleri Prof.Dr. Selahattin POLAT 1999 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Ahmet UYAR Hicri İlk Üç Asirda Sünnet Anlayişi Prof.Dr. Selahattin POLAT 2000 Doktora
Temel İslam Bilimleri Galip ÜLGER Nikahla İlgili Ahkam Ayetlerini Tefsir Eden Kütüb'ü Tis'a'daki Merfu Hadislerin Tahrici Prof.Dr. Ahmet DEMİRCİ 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Yusuf Cengiz TAŞ Sünnette Fakirlik ve Zenginlik Meselesi Prof.Dr. Ahmet DEMİRCİ 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri İhsan YEGEN Deccal İle İlgili Hadisler ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Ali TOKSARI 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Hüseyin AKSOY Hz. Peygamber'in Kur'an Dişinda Hüküm Koymasi Prof.Dr. Selahattin POLAT 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Veli ABA Kadinlarin Hukuki ve Sosyal Statülerine İlişkin Hadisler (Kütüb-i Sitte'de) Prof.Dr. A hmet DEMİRCİ 2003 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Abdulcelil ALPKIRAY Sahabenin Yerleşim ve Vefat Yerleri Prof.Dr. Selahaddin POLAT 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Güray YAPAR Hadislerin yazili Malzeme Dönüşme Süreci (M.610-770) Yrd.Doç.Dr. Habil NAZLIGÜL 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Dursun SARI Merfu Nitelikli Riba Hadislerin Tahric ve Tenkidi Prof.Dr. Selahaddin POLAT 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Sultanbek ALİYEV İbadetlerin Vakitleri Konusundaki Hadisler ve Tahlili Yrd.Doç.Dr. Habil NAZLIGÜL 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bİlimleri Süleyman DOGANAY Hadis Rivayetinde Ravi Tasarruflari ve Dogurdugu Problemler Prof.Dr. Ali TOKSARI 2006 Doktora
Temel İslam Bilimleri GÜRKAN, A.Yildiz İslam Hukuku Makaleler Bibliyografyasi Doç.Dr.Ali BARDAKOGLU 1991 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ZEYREK(GİLDİRO.) Rabia Suruci'nin Edebü'l-Kadi Adli Eserinin Edisyon Kritigi Doç.Dr. H. Yunus APAYDIN 1993 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri GÜNEŞ, Ahmet İslam Hukukunda Boşama yetkisi, Bu Yetkinin Sinirlandirilmasi ve Devri Doç.Dr. Ali BARDAKOGLU 1994 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri MACİT, Yüksel Ahkâmu's Sultâniyyelerde Devlet Başkanligi Müessesesi Doç.Dr. Halit ÜNAL 1994 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri DUMAN, Ali Şer'iyye Sicillerine Göre XVIII yy.'da Kastamonu'da Günlük Hayat 1115 Tarihli Kastamonu Şer'iyye Sicilinin Katalogu Prof.Dr. Zahit AKSU 1994 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri YILDIZLI, İsmail Pir Muhammed Efendi'nin "Muinu'l Müfti" Ala Cevabi'l Müstefti adli Eserinden Seçme Fetvalari Transkripsiyonu ve Tahkiki Prof.Dr. Zahit AKSU 1994 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ÖZDEMİR, Kelami İslamHukukunda ve Türk Hukukunda Zaman Aşimi Doç.Dr. Halit ÜNAL 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri KARATAŞ, Mehmet Muhtasarlae Hidaye'nin Konu ve Metod Bakimindan Mukayesesi Doç.Dr. Halit ÜNAL 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri GÜLER, M. Nuri İslam İdare Hukukunun Ortaya Çikişi(Hz. Peygamber ve Raşit Halifeler Dönemlerinde İdarenin Kuruluşu, İşleyişi ve Denetlenmesi) Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1995 Doktora
Temel İslam Bilimleri BEKİ, Abdulaziz İslam Hukuku ve Mevzu Hukukta Kiymetli Evrak Prof.Dr. Halit ÜNAL 1995 Doktora
Temel İslam Bilimleri ASLAN, Nasi Kayseri Şeriyye Sicillerindeki Hicri 1084, 1087 Tarihli 81 ve 84 numarali Defterler ve İslam Hukuku Açisindan Tahlili Prof.Dr. Zahit AKSU 1995 Doktora
Temel İslam Bilimleri YARDIM, Bayram Serahsi'ye Göre Hadler ve Uygulamalari Prof.Dr. Zahid AKSU 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri SARIKAYA, Muammer İslam Muhakeme Hukukunda İspat Kavrami ve İspat Vasitalari Doç.Dr. Halit ÜNAL 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri KINAR, Kadir Hz. Aişe'nin İçtihad Metodu ve Kaynaklari Prof.Dr. Halit ÜNAL 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri İLTAŞ, Davut Sosyal Şartlar baglaminda Kur'an-i Kerim'deki Hukuki Hükümler Doç.Dr. H. Yunus APAYDIN 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ORHAN, Mehmet Ali Natifi'nin el-EcnasVe'l-Furûk adli eserinin Tahkik ve Tahlil Prof.Dr. Halit ÜNAL 1996 Doktora
Temel İslam Bilimleri TUNCER, M. Hanifi İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukunda Miras Taksimi Prof.Dr. Halit ÜNAL 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri AKMANŞEN, Ömer İslam Hukuku Prensipleri Işiginda Borsa Doç.Dr. H. Yunus APAYDIN 1997 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri GÜRKAN, Menderes İslam Hukuk Metedolojisinin Oluşumu ve Şafiinin Yeri Prof.Dr. H. Yunus APAYDIN 1997 Doktora
Temel İslam Bilimleri BENLİ, Abdullah İslam Hukukunda Manevi Tazminat Prof.Dr. H. Yunus APAYDIN 1997 Doktora
Temel İslam Bilimleri ÖZER, Salim Debusi ve el-Esrar fi'l-Usül ve'l-Füru' adli eserinin Tahkik ve Tahlili Prof.Dr. H. Yunus APAYDIN 1997 Doktora
Temel İslam Bilimleri ERDEM, Mehmet Kur'an'a Usuli Yaklaşimlar. Hanefi ve Zahiri Ekollerinin Kur'an'dan Hüküm Çikarma Metodlarinin Mukayesesi Prof.Dr.Halit ÜNAL 1997 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mesut KOŞAR H.1155-1156 (M.1742-1743) Tarihli İstanbul Bab-i Meşihat Şer'iyye Sicilleri Bölümünden Bâb Mahkemesi 182 Nolu Şer'iyye Sicili Prof.Dr. Zahit AKSU 1998 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Muammer Emin SERKAN İstanbul/Üsküdar Mahkemesi 415 Numarali Şer'iye Sicili Transkripsiyonu ve Tahlili Prof.Dr. Halit ÜNAL 2000 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Yusuf CİGER Emeviler Döneminde Şurta (Emniyet) Teşkilatinin Yapisi Prof.Dr. Halit ÜNAL 2000 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Yüksel MACİT Mu'tezilenin Fikih Usûlü Anlayişi Prof.Dr. Halit ÜNAL 2000 Doktora
Temel İslam Bilimleri Harun KILIÇ Klasik Hanefi Fikih Doktrininde Ölüm Cezasi Yrd.Doç.Dr. Ş. Selim HAS 2000 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Ali GÖKYURT İslam Hukukunda Mahremiyet Anlayişi ve Günümüzde Sosyal İlişkiler Açisindan Kadin Yrd.Doç.Dr. Ş.Selim HAS 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mustafa ŞAHİN İslam Hukukunda Zâlim ve Fâsik İdarecilere İtaat Düşüncesinin Dayanaklari Prof.Dr. Halit ÜNAL 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Fatih ORHAN Hurufu'l-Meanî ve Fikhî İhtilaflara Etkisi Prof.Dr. H.Yunus APAYDIN 2003 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Aydin TAŞ Muhammed b. el-Hasan eş-Şeybani'nin Hukuk Anlayişi Prof.Dr. H. Yunus APAYDIN 2003 Doktora
Temel İslam Bilimleri Nedim BAHÇEKAPILI Kilise Hukukunun Yapisi ve Avrupada Laiklik Sürecinin Başlamasindaki Tesirleri Prof.Dr. Halit ÜNAL 2003 Doktora
Temel İslam Bilimleri Fadime SARİBAŞ Klasik Hanefi Fikih Usulünde Lafiz-Anlam İlişkisi Bakimindan Zahir ve Nass Prof.Dr.H. Yunus APAYDIN 2004 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Osman ÖKSÜZ Klasik Hanefi Fikih Usulünde Nesih Anlayişi Yrd.Doç.Dr. Menderes GÜRKAN 2004 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Hüseyin YÜNER Klasik Fikih Doktrininde Kadinlarin Ceza Konularindaki Şahitligi Prof.Dr. H. Yunus APAYDIN 2005 Yüksek Lisans (Tezli)
Temel İslam Bilimleri Melik IŞIK Klasik Fikih Usulü Açisindan Ceza Hukukunda Kiyasin Geçerliligi Prof.Dr. H.Yunus APAYDIN 2005 Yüksek Lisans (Tezli)
Temel İslam Bilimleri Tahir SÖNMEZ İslam Hukuku Metodolojisinde Nass Üzerine Ziyade Prof.Dr.H.Yunus APAYDIN 2006 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri KAYA, Selim Selçuklular Dönemi Fikir Hareketleri Yrd.Doç.Dr.Abdurrahim GÜZEL 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri KÖK, Tevfik Reddul-Hilaf ve Faslu'l-İhtilaf İsimli Eser ve Tahlili Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri AKOGLU, Muharrem Câhiliyye Dönemi Arap Kültürünün Mezheblerin Doguşuna Etkisi Yrd.Doç.Dr.Abdurrahim GÜZEL 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ORAL, Osman Şeyhu'l-İslam Haydari-Zâde İbrahim Efendi'nin "Mezâhib ve Turuk-i İslamiye Tarihi" Adli Eserinin Sadeleştirilmesi ve Tahlili Yrd.Doç.Dr.Abdurrahim GÜZEL 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri KÖKSAL, Handan Abdullah b. Faris El Magribi el-Endülisî'nin "Seyfu's Sünne ve Diyau'z-Zulme" İsimli Eserin Tahkik, Tercüme ve Tahlili. Yrd.Doç.Dr.Abdurrahim GÜZEL 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ASAROGLU, Abdurrahman Manisali Ebul-Münteha ve Fikhü'l-Ekber Şerhi (Tahkik, Tahlil, Tercüme) Yrd.Doç.Dr.Abdurrahim GÜZEL 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri AKTAŞ, Muammer İzmirli İsmail Hakki'nin "Muhassali'l Kelam Ve'l Hikme" adli eserindeki İslam Mezhebleri ve Bunlarin Kaynaklara Göre Degerlendirilmesi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Bilal GÜLER Emeviler Dönemi Sosyal Hayatinda Mezheplerin Doguşuna ve Gelişmesine Etkileri Doç.Dr. Abdurrahim GÜZEL 1998 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Adem BOZ Bektaşî Tekkelerinin Kapatilmasi ve Kapatilmasinin Dogurdugu Sonuçlar Doç.Dr. Abdurrahim GÜZEL 1999 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Atilla ÖZMERCAN Mütezile Mezhebinde Usulu Hamse'nin Kur'an'a Göre Degerlendirilmesi Doç.Dr.Abdurrahim GÜZEL 1999 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Muhammet AVCI Kültür ve Yaşayişlari Yönünden Bafra ile Hacibektaş Alevileri Doç.Dr. Abdurrahim GÜZEL 1999 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Siddik YILMAZ Mu'tezilenin El-ADL, Ve'l-VA'D ve'l-VAİD Prensiblerine Göre İnsan Fiillerinin Degerlendirilmesi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 2000 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mahmut GÜZEL Kur'an ve İncillere Göre Hz. İsa'nin Ref'i Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 2000 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Muharrem AKOGLU Mihne Hadisesi ve Mutezilenin Tarihi Seyrine Etkisi Prof.Dr.Hasan ONAT(Ank.Ü.) 2001 Doktora
Temel İslam Bilimleri Mehmet MUÇHAN İzmir'li İsmail Hakki'nin "El-Cevabü's-Sadid fi Beyani Dinit-Tevhid Adli Eserinin Abdulaziz Çaviş'in 'Anglikan Kilisesine Cevap ve Milasli İsmail Hakkinin Hakikan-i İslam Adli Eseriyle Karşilaştirmali Tahlili Prof.Dr. Cihat TUNÇ 2001 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mehmet MUÇHAN İzmir'li İsmail Hakki'nin "El-Cevabüs-Sadid fi Beyani Dini'Tevhid“ Adli Eserinin Abdulaziz Çaviş'in “Anglikan Kilisesine Cevap“ ve Milasli İsmail “Hakkinin Hakikan-i İslam“ Adli Eseriyle Karşilaştirmali Tahlili Prof.Dr. Cihat TUNÇ 2001 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Zeynel ADANALI Bahailigin Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Bahailigin Görüşleri Prof.Dr.Cihat TUNÇ 2001 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Firdevs KILINÇ Hatay Nusayrilerinde Haydarilik Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Ahmet YILDIRIM Kirşehir ve Yöresinde Baailik ve Bektaşiligin Mezhepler Tarihi Açisindan Degerlendirilmesi Prof.Dr. MuhittiN BAGÇECİ 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Ayhan ERMİŞ Allah'in Varligini İsbat ve Zati Sifatlar Doç.Dr. Muhittin BAGÇECİ 1993 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ASLAN, Hulusi Farâbi ve Gazzâli'ye Göre Sudûr ve Yaratma Nazariyelerinin Karşilaştirilmasi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1994 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri AKGÜÇ, Ahmet Kemâleddin İbnü'l Hümam'a Göre Yüce Allah'in Fiilleri ve Gazzâli'nin Bu Husustaki Görüşleriyle Karşilaştirilmasi. Doç.Dr. Muhittin BAGÇECİ 1994 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri BEKİ, Abdulhakim Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin "Kitabu'l-Luma" Adli Eserinin Tercüme ve Degerlenderilmesi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1994 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri YEŞİLYURT, Temel Gazzâli ve Farâbiye Göre "Mucibu'n Bi'zzat" Kavrami Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim GÜZEL 1994 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Bestami ÖZYÜRÜR İmami Gazali ve İbn Sina'ya Göre Alemin Kidemi Meselesi Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim GÜZEL 1994 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ÖZVARİNLİ, Ahmet Kur'an ve Hadislere Göre Ümit ve Korku Dengesi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1994 Yüksek Lisans
Temel islam Bilimleri DEMİREL, Dursun İmâmül-Harameyn el-Cüveyni'ye Göre Nûbüvvet Verisalet Meselesi ve Bu Konuda Yapilan İtirazlarin Degerlendirilmesi Doç.Dr. Muhittin BAGÇECİ 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ANAL, Abdulhamit Kur'an-i Kerim Ayetlerine Göre Küfür Meselesi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri FATSA, Harun Savabul-Kelam fi Akaidi'l-İslam İsimli Eserin Sadeleştirilip Bazi Bölümlerinin Degerlendirilmesi. Prof.Dr. Cİhat TUNÇ 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri TAŞYAPAN, Mahmut Ebu'l-Hasan El-Eş'ari'nin "El İbâne An Usûli'd Diyâne" Adli Eserinin Tercümesi ve "Efal-i İbâd" Konusunun Degerlendirilmesi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri OKUR, Celil Müteahhirin Mütekellimlerine Göre Kullarin İhtiyari (İstege Bagli) Fiilleri Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ÖKÇESİZ, Murat Kur'an'a Göre Allah'in İlim Sifati ve Allah'in Cûz'iyyâti Bilmesi Meselesi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri GÜLSOY, Şaban Taşköprülü Zade Ahmet Efendi'nin Hayati, Eserleri ve "Mevzuat Ul Ulum" İsimli Eserindeki Kelam Bahsinin Günümüz Diline Çevrilerek Taftazani'nin "Şerhul Akaid"i İle Karşilaştirilmasi Prof.Dr. Muhittin BAHÇECİ 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ÇAVUŞLU, Kerem Yusuf Ziya'nin Şehristani Adli Makalelerinin Sadeleştirilmesi ve Degerlendirilmesi Prof.Dr.Muhittin BAGÇECİ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri KÖKDEN, Mustafa İslam Düşünce Sisteminde Dogma-Akil İlişkisi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ASLAN, Ömer Kaside-i Nuniyye'nin" "Tuhfetü'l-Fevaid Ala Cevahiri'l-Akaid" isimli Şerhi'nin Sadeleştirilme ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri TÜRCAN, Galip Kur'an-i Kerim'in Çizmiş Oldugu Nübüvvet Anlayişi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri YAGIZ, Abdullah Kur'an-i Kerim'de Allah'in Varligi ve Vahdaniyeti'ne Dair İstidlâl Çeşitleri Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri SÜZEN, Ahmet Akidet-ü Ebu Mansur el-Maturîdî İsimli Eserin Edisyon Kritigi ve Görüşlerinin Degerlendirilmesi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri TOPÇU, Yalçin Elmalili Muhammed Hamdi Yazir'a Göre İsbat-i Vacib Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Servet BAYAZIT Ayet ve Hadislerin Işiginda Kader Anlayişi ve Günümüze Göre Degerlendirilmesi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 1997 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ŞENER, Halil İbrahim Ebu'l-Muin Nesefi'nin Kader ve Kaza Anlayişi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1998 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Resul COŞKUN Allah'in İlim ve İrade Sifatlari ve Bunun Tezahürleri (Maddecilige Reddiye) Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1999 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri İbrahim KAPLAN Muhammed İkbal'in Kelâmî Görüşlerinin Degerlendirilmesi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1999 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Emrullah FATİŞ Kur'an'da Hz. İsa ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1999 Doktora
Temel İslam Bilimleri Hulusi ARSLAN Mu'tezile'ye Göre İyilik ve Kötülük Problemi (Husn ve Kubh) Prof.Dr. Cihat TUNÇ 2000 Doktora
Temel İslam Bilimleri Mehmet Akif ALTUNIŞIK Allah'in Varligina Delil Getirmede Kur'an'in Yöntemi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 2001 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Halil TAŞPINAR Muhammed Abdulh'un Tevhid, Nübüvvet ve Ef'al-i İbad Meselelerine Bakişi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 2001 Doktora
Temel İslam Bilimleri Enver KAYA Gazzali ve Filozoflara Göre Haşrin Ne Şekilde Vuku Bulacagi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mustafa AYKAÇ Emeviler Dönemi Siyasi Olaylarinin Kelami Problemlere Etkisi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Harun IŞIK Fahreddin Razi'ye Göre Allah'in Varligi ve Subiti Sifatlari Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 2003 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mustafa BİLGİNSOY Aliyyül Kâri'nin Kelâmi Görüşleri Prof.Dr. Cihat TUNÇ 2003 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Fevzi ÇAKMAK Müntezile Ekolünün Oluşumunda Eski İran Dinlerinin Etkisi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 2004 Yüksek Lisans (Tezli)
Temel İslam Bilimleri Nebahat KAYA Süleyman Bin Şeyh Halil Unkûdi'nin "Behcetü'l-Ârifîn Ravzatü's Salikîn" Adil Eserinin Çevirisi ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Betül BÜYÜKKEÇECİ Kadizâde İlmî Efendi'nin "İtmâmü'l-Merâm Mi'n Nazmi'l-Kelam Adli Eserinin Tahlili, Çevirisi ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mahmut ÖZDEMİR Eş'ari'nin Risale İla Ehli's-Sagir Bi Babi'l-Ebval Adli Eserinin Tercüme ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Yusuf SAVURAN İzmirli İsmail Hakki'nin "Mulahhas İlm-i Tevhid" Adli Eserinin Sadeleştirilmesi ve Kelami Açidan Degerlendirilmesi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Murat SARIATEŞ Teftazani'ye Göre Allah'in Sübuti Sifatlari ve Bunlarin Degerlendirilmesi Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Recep YÜNER
Mutezile ve Ehl-i Sünnet Ekollerine Göre Allah'in Adaleti Meselesi (Dogal Felaketler ve Izdiraplar Baglaminda) Prof.Dr.Muhittin BAGÇECİ 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Murat SERDAR İbn-i Hazm'in Kelami Görüşleri Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 2005 Doktora
Temel İslam Bilimleri İŞLiYEN, Burhan Şeyh Muhammed Masum El-Ömeri'nin "Es-Seb'ul-Esrar Fi Medarici'l-Ahyar" adli Eserinin Tercümesi, Tahrici ve Degerlendirilmesi. Prof.Dr. Muhittin BAGÇECİ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ÇOR, Eyüp Tasavvufta Makamlar ve Velayet Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri GÖZTEPE, Yüksel "Şemsettin Sivasî'nin Menâzilü'l-Arîfîn'in Sadeleştirilmesi ve Degerlendirilmesi" Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri AYVAZ, Kani Sufi Antropolojisi Açisindan Tanri-İnsan İlişkisi Prof.Dr. Cihat TUNÇ 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri YILDIZ, Cafer Taşköprülüzâde'nin "Mevzuâtu'l-ulum" adli eserinin Tasavuufla ilgili Bölümlerinin Sadeleştirilmesi ve (Kuşeyri'nin Risâlesi Hucviri'nin Keşf'i Gazâli'nin İhyâ'si ile karşilaştirilmasi. Prof.Dr.Muhittin BAGÇECİ 1998 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Cafer YILDIZ Taşköprü Zade'nin Mevzua-tül Ulum Adli Eserinin Tasavvuf İle İlgili Bölümlerinin Sadeleştirilmesi ve Karşilaştirilmasi
1998 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri M.Mustafa ÇAKMAKLIOGLU Hüsameddin Bitlisi'nin "Kitabü'n-Nusus İsimli Eserinin Tahkik ve Tahlili Prof.Dr. Mustafa KARA(Ulu.Ün.) 1998 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ÖZBEK, Mehmet Kur'an-i Kerim'de Kolaylik Prensibi Doç.Dr. Ahmet COŞKUN 1994 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Yusuf YILDIRIM Şemseddin Sivasin ve Nakdu'l Hatir Adli Eserinin Tahlili Prof.Dr. Celal KIRCA 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri AKYÜZ, Sedat Kur'an'da Tarih Yorumu Prof.Dr. M.Zeki DUMAN 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri H. Ali ÇAKICI Kur'an-i Kerim'de Şirk Kavrami ve Günümüz Açisindan Degerlendirilmesi Prof.Dr. M.Zeki DUMAN 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri BAYAT, Ekrem Şuhabud'un es-Sivâsi'nin Uyunu't-Tefasir Adli Eserinin Tahlili ve Tefsirdeki Metodu Prof.Dr. M. Zeki DUMAN 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri SERT,H.Emin Tefsir Tarihinde Fihki Eserler ve İmami Şafi'ye Nisbet Edilen Ahkamul– Kur'an Prof.Dr.Celal KIRCA 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ÖZDOGAN, M.Akif Semantik Açidan Kur'an' da İslam Kavrami Prof.Dr.Ahmet COŞKUN 1995 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri YILDIZ, Mehmet Kura'ni Kerim'de " Zikir " Kavrami Prof.Dr.Ahmet COŞKUN 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri GÜVEN, Şahin Tefsir Çalişmalarinda Konulu Tefsir Metodu Prof.Dr. M. Zeki DUMAN 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri DELİSER, Bilal Kur'an'i Kerim'de "Zaman" Kavrami Prof.Dr. Ahmet COŞKUN 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri YAVUZ, Ömer Faruk Kur'an'a Göre Kiyamet ve Sosyal Hayatimiza Etkileri Prof.Dr. Celal KIRCA 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ÖCCÜ, Mikdat Beşeri Münasebetler Açisindan Veli Velayet Kavrami Prof.Dr. M. Zeki DUMAN 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri BOZTAŞ, Mehmet Tefsirlerde Muhkem ve Müteşabih Kavrami Prof.Dr. Celal KIRCA 1996 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri ÖZDEŞ, Talip İmam Maturidi'nin Te'vilatu Ehli's-Sünne Adli Eseri'nin Tefsir ve Metodolojisi Açisindan Tahlil ve Tanitimi Pof..Dr. Ahmet COŞKUN 1997 Doktora
Temel İslam Bilimleri Ramazan BAYHAN Ni'metullah b. Mahmud Nahcivânî ve el-Fevatihu'l -İlâhiyye, Ve'l-Mefatihu'l-Gaybiyye Adli Eserinin Tahlili Prof.Dr. M. Kemal ATİK 1997 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri NARİN, Mehmet Kur'an'a Göre İnsan Hayatinda Denge Prof.Dr. Celal KIRCA 1997 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Yavuz FIRAT
Kur'an-i Kerim'e Göre Vahiy Sürecinde oluşan İslam Toplumu Prof.Dr. M. Zeki DUMAN 1997 Doktora
Temel İslam Bilimleri Musa ALP Zemahşeri'nin Keşşaf'inda Mutezili Görüşlere Filolojik Yaklaşimlar Prof.Dr.Celal KIRCA 1998 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Halim ÖZNURHAN Kur'an da Kitab Prof.Dr.M.Kemal ATİK 1998 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Zülfikar DURMUŞ Kur'an-i Kerim'de Ulus ve Uluslararasi İlişkiler Prof.Dr.M.Kemal ATİK 1999 Doktora
Temel İslam Bilimleri Abdulkerim SEBER Alûsî'nin Ruhu'l-Meâni Tefsirinde Tasavvuf Doç.Dr. Erdogan PAZARBAŞI 2000 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mehmet DEMİRCİ Kur'an-i Kerim'de Sabir Kavrami Prof.Dr.Ahmet COŞKUN 2001 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mustafa KARAGÖZ Selefi Yorumlari Baglaminda Şenkîtî ve Advâu'l-Beyan Adli Tefsiri Doç.Dr. Erdogan PAZARBAŞI 2001 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Abdullah KILIÇ Sünni ve Şiî Tefsirlerde "Ehlibeyt" kavrami Prof.Dr. M. Zeki DUMAN 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Rüştü KÖSE Nur Suresi 2. ve 3. Ayetler ve İlgili Rivayetlerin Tahlil ve Degerlendirilmesi Prof.Dr. M. Zeki DUMAN 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Hüseyin ÖZDEMİR Kur'an Kissalarinda Gerçeklik Problemi Doç.Dr. Erdogan PAZARBAŞI 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri M. Murat KARAKAYA Kur'an'in Anlaşilmasinda Dil Problemi Prof.Dr. Celal KIRCA 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mehmet Emin ESEN Muhammed Esed ve Kur'an Mesaji Prof.Dr. Ahmet COŞKUN 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mustafa SAGLAM Kur'an-i Kerim'de Mülk ve Mülkiyet Prof.Dr. Ahmet COŞKUN 2002 Yüksek Lisans
Temel İslam Bİlimleri Ömer ASLAN Kur'an ve Hoşgörü Doç.Dr. Erdogan PAZARBAŞI 2002 Doktora
Temel İslam Bilimleri Hüseyin KARANFİL Kur'an'da Ayet Kavrami Prof.Dr. Ahmet COŞKUN 2003 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Ömer ÖZBEK İsmail Hakki Bursevi'nin Ruhu'l-Beyân Adli Tefsiri ve 'Usul-i Aşere' Prof.Dr. M. Zeki DUMAN 2003 Yüksek Lisans (Tezli)
Temel İslam Bilimleri Şahin GÜVEN Kur'an'in Anlaşilmasinda Çokanlamlilik Sorunu Prof.Dr. M. Zeki DUMAN 2004 Doktora
Temel İslam Bilimleri Akif TOPUZ Kur'an'da Fetih Kavrami Prof.Dr. Ahmet COŞKUN 2004 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mehmet İZCİ Kur'an'i Kerim'de Tezkir Kavrami Prof.Dr. Ahmet COŞKUN 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Hüseyin YILDIRIM Necmeddin Tûfî'nin "El İksir Fi İlmi't-Tefsir" Adli Eserinin Kur'an İlimleri Açisindan Degerlendirilmesi Prof.Dr. M. Zeki DUMAN 2005 Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Mevlüt ŞAHİN

Süleyman Ateş'in Tefsirinde Kur'an'in Çagdaş Yorumlari Prof.Dr. Celal KIRCA 2006 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati GÜLER, Kadir Aşik Paşa Garibnâme 9., 10. Bablar Transkribe Metin Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1989 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ASLAN, Mustafa Şehrî Divani Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1990 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati BAYKALDI, Remzi Aşikpaşa Garibnâme 1,2,3,4, 5. Bablar Transkribe ve Metin Yrd.Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1990 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ŞARLI, Mahmut Aşikpaşa Garibnâme 6., 7., 8. Bablar Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1990 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÖZTÜRK, Nuran Muhibbî (Kanuhi) Divanî'nda Dini ve Tasavvufi Motifler Yrd.Doç.Dr. Mustafa ARGUNŞAH 1991 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ASLAN, Namik Tahir Kutsi Makal'in Hayati Eserleri,Eserlerinde Halk Edebiyati Modelleri Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1991 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ALICI, Lütfi Azmi Zâde Mustafa Haleti Divani I Yrd.Doç.Dr.Ümit TOKATLI 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati DOGANYİGİT, İbrahim Taşlicali Yahya Bey Gülşen-i Envar Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati AKSOY, F.Yaşar Divan-i Samî Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ALTUNKAYNAK, Nimet Devletoglu Yusuf Vikâye Tercümesi Yrd.Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati AKŞİT, Ali Azmizade Mustafa Haleti Divavi II Yrd.Doç.Dr. Metin KARAÖRS 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati KURBAN, Ahmet Yahya Nazim Divani IV (İnceleme-Metin) Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati GÜMÜŞ, Nevin Yahya Nazim Divani I Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati YILDIZ, Hayrettin Harputlu Hayri Hayati-Hâtira–yi Ahd–i Şebâb Diger Şiirleri–Mensur Eserleri Doç.Dr.Cihan OKUYUCU 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ERDEM, Mevlüt "1928'e kadar çikan Eski Harfli Türkçe Mecmualarindaki Eski Türk Edebiyati İle İlgili Metinlerin Tesbiti ve Tasnifi Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ZÜMRÜTLER, Hüsamettin Hatipoglu Ferahnâme (Transkribe ve Metin) Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati KARTAL, Ahmet Kitab-i Mahbubiyye (Muhbûb-i Muhbub) Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ŞAHİN, Haci Ali "Hersekli Arif Hikmet Divani(İnceleme-Metin)" Y.Doç.Dr.Mustafa ARGUNŞAH 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ŞARLI, Mahmut Cinânî' ve Riyazü'l-Cinân'i (İnceleme-Metin) Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1994 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati BAYKALDI, Remzi Azeri İbrahim Çelebi ve Nakş-i Hayal Mesnevisi, İnceleme-Metin Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1994 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati TURAN, Selami Nâbî Tuhfetü'l-Harameyn. Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1995 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÇINAR, Bekir Taşlicali Yahya "Gencine-i Râz" (İnceleme-Metin) Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1995 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati KARACA, O. Selim Haşimi Divani (Hayati, Sanati, Eserleri ve Divanin Karşilaştirmali Metni) Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1995 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati FİDAN, Mustafa İbrahim Tennuri Gülzar-i Manevi Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1995 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati GÜLER, Kadir İbrahim Bey Divani Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1995 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati ASLAN, Mustafa Haşmet Divanit Hayati, Edebi Kişiligi, Eserleri ve Divanin Tenkitli Metni Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1995 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati TOK, Vedat Ali Garibi Divani (İnceleme-Metin) Doç.Dr.Cihan OKUYUCU 1995 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÖLMEZ, Ahmet Bedceti Hüseyin Efendi Divan Hayati, Eserleri ve Divanin Tenkidli Metni Doç.Dr. Cihan OKUYUCU 1996 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati KIRZIOGLU, Budak Posoflu Müdümî' nin Divan Tarzindaki Şiirleri Doç.Dr.Mustafa ARGUNŞAH 1996 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati M. Fatih KÖKSAL Yeni Pazarli Vali'nin Hüsn ü Dil Mesnevisi Yrd.Doç.Dr. Kudret ALTUN 1996 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ŞAHİN, Bilal Fehim Süleyman'in Sefinetü'ş-Şu ' Arasi Yrd.Doç.Dr.Kudret ALTUN 1996 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati HAYBER, Kasim Tezkire-i Suarayi Amid Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1996 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÇAVUŞOGLU, Ali Kültür Tarihimizde Kiyafetnameler, Kaynaklari, Konulari, Hükümlerin Degerlendirilmesi ve Örnek Metinler Prof.Dr. Cihan OKUYUCU 1996 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati BATUR, Atilla Yazici Salih ve Şemsiyye'si (İnceleme-Transkribe Metin) Prof.Dr. Cihan OKUYUCU 1996 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati KAYHAN, Şaziye Yahya Nazim Divani V(İnceleme-Metin) Prof.Dr. Cihan OKUYUCU 1996 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÖZTÜRK, Nuran Türk Edebiyatinda Siyer Türü ve Siyer-i Veysi Prof.Dr. Cihan OKUYUCU 1997 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Mustafa ELİAÇIK Şemsüddin-i Sivâsî'nin Menâkib-i İmâm-i Azam Mesnevisi Transkribe Metin-İnceleme Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1997 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati AKSOY, Fatma Yaşar Ayintabli Aynî Hayâti, Dîvâni ve Eserleri Prof.Dr. Cihan OKUYUCU 1997 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Nevin GÜMÜŞ(METE) İsmâ'il Hakki Bursevi'nin "Kitabü'l-Envâr-i ve Şerh Metodu Hayati- İnceleme-Tenkitli Metin Prof.Dr. Cihan OKUYUCU 1998 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Mehmet Emin İNAN 16. Asir Şairlerinden Za'ifi ve Bag-i Behişt Mesnevisi (1154 Beyti) Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1998 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Duygu ERKAL Vuslatî Dîvani (Transkripsiyonlu Metin, Edisyon Kritik ve İnceleme) Prof.Dr. Ümit TOKATLI 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Zeynep Serap KÖMÜRCÜ Kadi Burhaneddin Divâninda Sevgili Portresi Yrd.Doç.Dr. Kudret ALTUN 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ahmet ÖZBEK Câzim Divân-i (Edisyon Kritik-İnceleme) Doç.Dr. Nevzat ÖZKAN 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ali ÇAVUŞOGLU Yusuf Hakîkî'nin Mahabbet-Nâme Adli Eserinin Tenkitli Metni ve İncelenmesi Prof.Dr.Mehmet ARSLAN (Cumh.Ü.) 2002 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Kadir ÖZDAMARLAR Develi ve Yöresinin Folklor-Halk Edebiyati ve Etnografyasi Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1997 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati GÜNŞEN, Ahmet Eski Türkçe (Kök Türkçe)nin Cümle Yapisi ve Tahlili Yrd.Doç.Dr. Metin KARAÖRS 1990 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÖZKAN, Nevzat Yarkend Agzi Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1990 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati PİLANCI, Hülya Eskişehir Yöresi ve Agizlari Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1991 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati KILIÇ, Ayşen Avşar Agizlari Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1991 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati DOGAN ,İbrahim Bünyan Yöresi ve Agizlari Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1991 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati KORKMAZLAR , Alaaddin Talas ve Yöresi Agizlari Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1991 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati TOKATLI, Suzan Suzi Gemerek ve Yöresi Agizlari Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1991 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati NAKİBOGLU, Sadi Hinçal Adiyaman ve Yöresi Agizlari Yrd.Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1991 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati SARIKAYA, Mahmut İli Vilayeti Kulca–Tarançi Agzi Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati KORAŞ, Hikmet Karaman ve Yöresi Agizlari Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati YEŞİLÖZ, Zafer Nevşehir İli Ürgüp ve Avanos Yöresi Agizlari Yrd.Doç.Dr. Mustafa ARGUNŞAH 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÖZSOY, Bekir Sami Posoflu Aşik Sabit Müdami Hayati, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1993 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati ELGÜN, Abdullah Akkişla ve Yöresi Agizlari Dil-Folklor-Etnik Unsurlar Yrd.Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati GÖKDAG, Bilgehan Atsiz Oguz Grubu Türk Şivelerinde Sifat ve Fiiller Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1993 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati PAÇACIOGLU, Burhan Battal-Nâme(İnceleme-Metin-İndeks) Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1993 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati AKIŞ, İbrahim "Kul Gali ve Yusuf Züleyha Kissasi" Yrd.Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ATAY, Ayten Develi ve Yöresi Agizlari Yrd.Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati İLERİ, Canan "Eskişehir Türkmen Agizlari" Yrd.Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati EKİNCİ, Mustafa Yeşilhisar ve Yöresi Agizlari Yrd.Doç.Dr. Metin KARAÖRS 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÜSTÜNER, Ahat Anadolu Agizlarinda Sifat Fiiller Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1993 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati ÖZKAN, Nevzat Gagauz Türkçesi Grameri Prof.Dr. Tuncre GÜLENSOY 1993 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati İbrahim AKIŞ "Kul Gali'nin Tatar Türkçesiyle Yusuf Züleyha Kissasi" Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ayten ATAY "Kayseri-Develi Yöresi Agizlari" Yrd.Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati KIRLI, Ali Ula ve Yöresi Agizlari Yrd.Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati TEKİN, Feridun Kaman ve Yöresi Agizlari (Metin-İnceleme-Sözlük) Yrd.Doç.Dr. Metin KARAÖRS 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÖZKAN, İ. Ethem "Ardanuç İlçesi ve Yöresi Agzi" Yrd.Doç.Dr. Metin KARAÖRS 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati TOKATLI, Suzan Suzi Başkurt Türkçesinin Grameri Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1994 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati GÜNŞEN, Ahmet Kirşehir ve Yöresi Agizlari Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1994 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati NAKİBOGLU, Sadi Hinçal Anadolu Agizlarinda İsim ve Fiil Dişi Kullanilan Kelimeler Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1994 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati DEMİREZEN, Ünal Yozgat İli Kadişehri ve Yöresi Türkmen Agizlari (İnceleme-Metin-Sözlük) Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1995 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati SARIYILDIZ, Nurettin Bogazliyan ve Yöresi Agizlari Yrd.Doç.DrNevzat ÖZKAN 1996 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Hülya, PİLANCI Anadoluda'ki Türkçe Yer Adlari Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1996 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati KILIÇ, Ayşen Anadolu Agizlarinda Fiil Kökleri Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1996 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati BÜYÜKAKKAŞ, Ahmet Nigde ve Yöresi Agizlari (İnceleme-Metinler-Sözlük) Yrd.Doç.Dr. Nevzat ÖZKAN 1996 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati YEŞİLÖZ, Zafer Türkiye Türkçesinde Fiil Çekim Ekleri, Görevleri ve Kiplere Baglantisi Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1998 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Sevgi YILDIRIM (KARAMAN) Çiçek Dagi ve Yöresi Agizlari (İnceleme-Metinler-Sözlük) Yrd.Doç.Dr. Nevzat ÖZKAN 1998 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ahmet KAYASANDIK Türkmen Türkçesinde Cümle Yapisi Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1998 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Hikmet KORAŞ Uygur ve Özbek Türkçesinde İsim Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1998 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Mahmut SARIKAYA Güney Azerbaycan Türkçesi (Fonetik, Morfolojik, sentaks) Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1998 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Hikmet YILMAZ Kuzey(Kipçak) Gurubu Türk Şivelerinde Zarf–Fiiller Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1998 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Ayten ATAY Nogay Türkçesi Grameri Doç.Dr. Metin KARAÖRS 1998 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Elza SAMEDOVA Türkiye Türkçesi ile Azeri Türkçesinin Karşilaştirmali Morfolojisi Prof.Dr.Ümit TOKATLI 1999 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Gülmira OSPANOVA Kazak ve Kirgiz Türkçelerinde Fiil Doç.Dr. Metin KARAÖRS 1999 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ali GÖÇER Aladag (Karevli, Karakoyunlu, Horzum, Müsürler, Honamli, Karakeçili, Sarikeçili, Keşefli...) Yörüklerinin Dil, Folklor ve Halk Edebiyati Ögr.Gör.Dr. Namik ASLAN 1999 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Oktay DURUKAN Yabancilara Türkçe Ögretimi Doç.Dr. Metin KARAÖRS 1999 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ferruh AGCA Karamanli Türkçesi Morfolojisi(Şekil Bilgisi) Doç.Dr. Nevzat ÖZKAN 1999 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Güner OYMAK Eşrefoglu Abdullah, Tarikât-nâme (İnceleme-karşilaştirmali metin) Doç.Dr. Nevzat ÖZKAN 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Çigdem ERGÜL Gesi Yöresi Agiz Araştirmalari Folkloru, Halk Edebiyati Etnografyasi Doç.Dr. Metin KARAÖRS 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Behiye HÜSREVOGLU Türkçede İkilemeler Prof.Dr. Ümit TOKATLI 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Faruk GÖKÇE Karay Türkçesi'nin Fonotigi Doç.Dr. Nevzat ÖZKAN 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Fadime POLAT Şavşat ve Yöresi Agizlari Doç.Dr. Metin KARAÖRS 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Zehra USLUCAN TEKDEMİR Hekim Bereket, Tuhfe-i Mübarizi Metin İnceleme Prof.Dr. Ümit TOKATLI 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Elif SERİN ÜNVERDİ Oguz Grubu Türk Şivelerinde Cümle Yapisi ve Karşilaştirmasi Doç.Dr. Metin KARAÖRS 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Oksana SOROKİNA Çuvaşça ile Türkiye Türkçesi'nin Karşilaştirilmasi (Fonetik-Morfoloji-Sentaks Yrd.Doç.Dr. Suzan Suzi TOKATLI 2001 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Elena KUDRYARTSEVA Çuvaşca ile Türkiye Türkçesi'ndeki Ortak Kelime ve Yapilar Yrd.Doç.Dr. Suzan Suzi TOKATLI 2002 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Fatma DELİCEOGLU Gesi, Agirnas, Mimarsinan ve Yöresi Agizlari (İnceleme-Metinler-Sözlük) Prof.Dr. Ümit TOKATLI 2002 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Gümüş ÖZDEN Türkiye Türçesinde Kelime Gruplari Üzerine Bir Araştirma Prof.Dr. Mustafa ARGUNŞAH 2002 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Aynur TURGUT Ali Şir Nevâi'nin Eserlerinde Kelime Gruplari ve Türkiye Türkçesi ile Karşilaştirilmasi Prof.Dr. Metin KARAÖRS 2002 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Betül KAYMAKÇI Kayseri İl Merkezindeki Yer Adlari Üzerine Bir Dil İncelemesi Prof.Dr. Ümit TOKATLI 2002 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Galip GÜNER Türk Dilinde Ünsüz Degişmeleri Prof.Dr. Mustafa ARGUNŞAH 2003 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ömer KOÇ Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Deyimler Prof.Dr. Nevzat ÖZKAN 2003 Yüksek Lisans (Tezli)
Türk Dili ve Edebiyati Metin GÜLER TDK Yayini İmla Kilavuzlarinin Kurallar Bölümüyle İlgili Bir Çalişma Prof.Dr. Ümit TOKATLI 2003 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Tevfik PEKACAR Suluova Agzi Prof.Dr. Mustafa ARGUNŞAH 2003 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Fatih ACER Yozgat Yerköy ve Yöresi Agizlari Prof.Dr Nevzat ÖZKAN 2003 Yüksek Lisans (Tezli)
Türk Dili ve Edebiyati Vildan EJDER (YILDIZ) Gramer Kitaplarina Göre Türkiye Türkçesinde Cümle Çeşitleri ve Mukayeseleri Yrd.Doç.Dr. Suzan S.TOKATLI 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ayşe YILDIRIM Nigde İli İçmeli Kasabasi Agzi Prof.Dr. Ümit TOKATLI 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Behiye SAYGI Nehcü'l-Ferâdis'te Fiiller Prof.Dr. Mustafa ARGUNŞAH 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ayşe ABAZ Çorum İskilip ve Yöresi Agizlari Yrd.Doç.Dr. Suzan S.TOKATLI 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Deniz ALTINDİŞ Kayseri İli Gömürgen Kasabasi Agzi Prof.Dr. Ümit TOKATLI 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Zeynep KOCA Türkiye Türkçesinde Fiil Çatilarinin İşlevsel Özellikleri Prof.Dr. Nevzat ÖZKAN 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Keziban GUVCİ Kayseri-İncesu İlçesi Subaşi Köyü Agzi Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Zafer ACAR Sezai Karakoç Şiirleri'nin Anlambilim Açisindan İncelenmesi Prof.Dr. Ümit TOKATLI 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Lütfiye GÜVENÇ Harezm Türkçesinde İsim Prof.Dr.Mustafa ARGUNŞAH 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Muharrem ÖÇALAN Sakarya İli Agizlari Prof.Dr. Nevzat ÖZKAN 2004 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Nigar ALİ Bulgaristan-Kircali Bölgesi Türk Agizlari Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 2005 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Hacer TOKYÜREK Eski Türkçe'de (VIII yy ve XII yy) Yardimci Fiiller Prof.Dr. Nevzat ÖZKAN 2005 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Özlem İLASLAN Adana İli Yüregir ve Yöresi Göçmen Agzi (İnceleme-Metinler-Sözlük) Yrd.Doç.Dr. S. Suzan TOKATLI 2005 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati İ.Ethem ÖZKAN TDK Kitapligi Yazma Eserler Bölümünde Yz A 19 Numara İle Kayitli Olan Türkçe İncil Tercümesi (Transkripsiyon-İnceleme-Dizin) Prof.Dr. Ümit TOKATLI 2006 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Hülya NAZİF Türkçede Sagir Kef (Nazal n) Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 2006 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Hilal KILIÇ Manas Destani'ndaki Türkiye Türkçesine Benzer Kelimeler Yrd.Doç.Dr. Suzan Suzi TOKATLI 2006 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Nergül KÜÇÜKARIKAN Muhammed Hulusi'nin Divançesi (Metin-İnceleme-Sözlük) Yrd.Doç.Dr. S. Suzan TOKATLI 2006 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati İlknur AYGÜN Cengizname Üzerinde Biçim ve Cümle Bilgisi Çalişmasi Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 2006 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Harun ŞAHİN Cemil Meriç'in Eserlerinde Özel İsimler ve Özel Anlam Yüklenmiş Kelimeler Prof.Dr. Nevzat ÖZKAN 2006 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÇAGLIİŞLEK, Aynur Yahya Nazîm Divani II Yrd.Doç.Dr. Ümit TOKATLI 1991 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ayşe DEMİR Samipaşazâde Sezai'nin Hikâyeciligi Doç.Dr. Hülya ARGUNŞAH 2003 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Şamil YEŞİLYURT 1923-1945 Dönemi Türk Romaninda Sosyal Gerçekçilik Yrd.Doç.Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK 2003 Yüksek Lisans (Tezli)
Türk Dili ve Edebiyati Turgut KOÇOGLU Şefik-Name, Şerhi ve Edhem Ü Hüma Mecmuasi İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Tipkibasim Doç.Dr. Atabey KILIÇ 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Şahika KARACA Güzide Sabri Aygün Hayati, Sanati ve Türk Edebiyatindaki Yeri Üzerine Bir İnceleme-Araştirma Prof.Dr. Hülya ARGUNŞAH 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Fadime ÖZDEMİR Abdü'l-Baki b. Mehmed Er Rodosi Mecmu'a-i Eş'ar ve Feva'id (TDK A.390) İnceleme-Metin-Tipkibasim Doç.Dr. Atabey KILIÇ 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Asuman ÖZ Ahmet Mithat Efendi'nin Hikayeciligi -Letaif-i Rivayat Prof.Dr. Hülya ARGUNŞAH 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Recep TEK Türk Halk Şairleri: Azmi, Şazi, Pervane, (İnceleme-Metin) Prof.Dr. İsmail GÖRKEM 2004 Yüksek Lisans (Tezli)
Türk Dili ve Edebiyati Safure ARAMAZ (ÖZSOY) Mecmu'a_i Eş'Ar ve Feva'id (TDK. YZ.A 102) (İnceleme-Metin-Tipkibasim) Yrd.Doç.Dr. Kudret ALTUN 2005 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Betül AYDOGDU Fahri Bilge'nin Kayseri Yöresi Türk Halk Bilimi Çalişmalari Prof.Dr. İsmail GÖRKEM 2005 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Oguzhan ŞAHİN Mecmu'a-i Münşe'at TDK Kütüphanesi Yazma A.363/1 (İnceleme-Metin-Tipkibasim) Doç.Dr. Atabey KILIÇ 2005 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Özgür ERTUGRUL 1955-1959 Dönemi Türk Romaninda Toplumcu Gerçekçilik Yrd.Doç.Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK 2005 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Erol AKSOY Ahmet Hamdi TANPINAR'in Eserlerinde Halk Bilimi Unsurlari Prof.Dr. Hülya ARGUNŞAH 2005 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ozan TÜLÜCE Çukurovali Aşik Mustafa Köse'den Derlenen Türkülü Hikayeler (İnceleme-Metin) Prof.Dr. İsmail GÖRKEM 2005 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Erhan ÇAPRAZ Fahri Bilge Deftelerindeki Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri (İnceleme-Metin) Prof.Dr. İsmail GÖRKEM 2005 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati DENİZ, Rasim Kayseri Masallari(Metin Toplama ve Tahlil) Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati TACEMEN, Ahmet Bulgaristan Türklerinin Mevsim Törenleri(Bulgaristan Türk Folkloru ve Etnografyasi Üzerine Araştirmalar) Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÖZDAMARLAR, Kadir Kayseri ve Çevresi Türküleri (Metin ve Tahlil) Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÖCAL, Ahmet Bogazliyan'da Mâni Gelenegi ve Bogazliyan İle Yöresi Mânileri Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati DURBİLMEZ, Bayram Kars'li Aşik Murat Çobanoglu Hayati, Sanati ve Eserleri Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati AKBAŞ, S. Burhanettin Bünyan ve Yöresi Halk Edebiyati, Folklor ve Etnografyasi Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati DULKADİR, Hilmi Toros Sarikeçililerinde Göçer Hayat ve Bu Hayatin Etrafindan Teşekkül Eden Folklor, Halk Edebiyati ve Etnografya Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ALTINKAYNAK, Erdogan Halk Hikayeleri (Metin-Tahlil) Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati SÖNMEZ, Bayram Nigde Efsaneleri (Tahlil ve Metinler) Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ADİKTİ, Vasfi Yozgat Manileri Üzerine Muhakeyeseli Bir Araştirma Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati BOYRAZ, Şeref Surname-i Hümayunda Folklorik Unsurlar. Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÇOLAK, FARUK Şah İsmail Hikayesi Üzerine Mukayeseli Bir Araştirma Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1994 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati ASLAN, Namik Yozgat Masallarida Motif ve Tip Araştirmasi Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1994 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati TACEMEN, Ahmet 20 yy'in Başlarinda Bulgaristan Türklerinin Dogum İnanişlari Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1994 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati EROGLU, Türker Dogu ve Güneydogu Anadolu Bölgesi Halk Oyunlari ve Bu Bölgelerdeki Halaylarin Folklorik İncelenmesi Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1994 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati ŞAHİN, Necati Yozgat Agitlari Üzerine Mukayeseli Bir Araştirma Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1995 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati SEYFELİ, Mahmut Kirşehir Halk Edebiyati Folklor ve Etnografyasi Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1995 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati KARABULUT, Murat Aşiklik Geleneginde Söz ve Ezgi Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1995 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ÖZÇELİK, Bedri Kirikkale Karakeçililerinin Folkloru, Halk Edebiyati ve Etnografyasi Üzerine İnceleme Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 1995 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati EROL, Mehmet Taşeli Platosu Efsaneleri Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1996 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati TEPELİ, Güngör Özvatan'in Halk Edebiyati, Folkloru ve Etnografyasi Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY 1996 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Onur ÜNLÜTÜRK Ahmet Şükrü Esen Defterindeki Karacaoglan Şiirleri Prof.Dr. İsmail GÖRKEM 2003 Yüksek Lisans (Tezli)
Türk Dili ve Edebiyati Mehmet KARAASLAN Hacibektaş Folkloru Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 2003 Yüksek Lisans (Tezli)
Türk Dili ve Edebiyati Şamuhammet EMEDOV Türkmen Fikra Tipleri Üzerine Bir Araştirma Prof.Dr. İsmail GÖRKEM 2004 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati SELVİ, Ahmet Yeni Mecmuan Tahlili Yrd.Doç.Dr. Hülya ARGUNŞAH 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati EMİROGLU, Öztürk Tanzimattan 1928'e Kadar Yayimlanan Çocuk Gazete ve Dergileri Üzerine Bir İnceleme Yrd.Doç.Dr. Hülya ARGUNŞAH 1992 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati SEL, Osman Mehmet Kaplan'in Egitim Ögretimle İlgili Görüşleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa ARGUNŞAH 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati PEHLİVAN, Gülnaz 1860-1928 Yillari Arasinda Yayinlanan Çocuk Kitaplari Yrd.Doç.Dr. Hülya ARGUNŞAH 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati TANE, Vahit Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Dil ve Üslub Yrd.Doç.Dr. Hülya ARGUNŞAH 1993 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati ŞENGÜL, H. Abdullah Ömer Seyfettin'in Eserlerinde Milli Kültür Degerleri" Prof.Dr. İsmail PARLATIR 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati YILDIZ, Ali "Ahmet Hamdi Tanpinar'in Hikaye ve Romanlarinda Dogu-Bati Meselesi" Prof.Dr. İsmail PARLATIR 1994 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati AYDIN, Süleyman Tanzimat Dönemi Romaninda Kadin Prof.Dr. İsmail PARLATIR(A.Ü.) 1995 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati MERAL, Nur Peyami Safa'nin Romanlarinda Mistisizm. Yrd.Doç.Dr. Hülya ARGUNŞAH 1997 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Bahar ALTINTAŞ Halil Edip Bey (Hayati, Edebi Şahsiyeti, Eserleri ) Yrd.Doç.Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Nazeli OLGUÇ İkinci Meşrutiyet Dönemi Hikayelerinde Aile Prof.Dr.Ramazan KAPLAN 2000 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Ümran AGCA Tepedelenlizade Hüseyin Kamil (Hayati, Edebi Kişiligi, Eserleri) Yrd.Doç.Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK 2001 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Asilhan ŞAHİN Servet-i Fünun Devri Türk Romaninda Emile Zola Tesiri Yrd.Doç.Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK 2001 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Osman YILDIZ Ali Riza(Seyfi) SEYFİOGLU Hayati Eserleri Prof.Dr. Nazim H. POLAT(Nigde Ü.) 2002 Doktora
Türk Dili ve Edebiyati Afet CEYİYEVA Azerbaycan'da Yayinlanan Molla Nasreddin Mecmuasi (1906-1907/1.-49. sayilar) Yrd.Doç.Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK 2003 Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyati Tanzer AFAT Ahmet Hamdi Tanpinar'in Hikayelerine Yapisalci Bir Yaklaşim Prof.Dr. Hülya ARGUNŞAH 2005 Yüksek Lisans

Son Güncellenme Tarihi: 16.06.2006