T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2012-2013 eğitim-öğretim yılında açılacak programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak  kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI

Anabilim Dalı

Bilimsel Hazırlık

Yüksek  Lisans

Doktora

AVRASYA ARAŞTIRMALARI 1,2,13,14,18,28,30

 Bilimsel Hazırlık programları için kontenjan dağılımı:

Orta Asya Araştırmaları 10, Karadeniz Kafkasya Araştırmaları 5

Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Orta Asya Araştırmaları için

Yurt dışından denkliği kabul edilip Rusça bilenler 3, Rus Dili ve Edebiyatı bölümü Mezunları 2

Karadeniz Kafkasya Araştırmaları için

Yurt dışından denkliği kabul edilip Rusça bilenler 3, Rus Dili ve Edebiyatı bölümü Mezunları 2

15(*)

10(*)

-

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 1,6,12,13,19,22,28

Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

İslam Felsefesi 5,  Din Felsefesi 5, Mantık 3, Dinler Tarihi  8(**),
Din Sosyolojisi 7, Din Psikolojisi 3, Din Eğitimi 9(*)

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

İslam Felsefesi 3, Din Felsefesi 3, Mantık 2, Dinler Tarihi 4  (**),

Din Sosyolojisi 3, Din Psikolojisi 1, Din Eğitimi 3 (*)

10

40

19

GAZETECİLİK 1,12,13,18,28

-

10(*)

-

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS II. ÖĞRETİM 1,13,20,23,28

-

70 (*)

-

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 1,13, 26,28

-

7(*)

 

İKTİSAT 2,3,10,13,22,28

20

20

12(*)

İLETİŞİM BİLİMLERİ 1,13,27,28

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Gazetecilik 2,Radyo TV Sinema 2, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2

 

 

6(*)

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 1,12,13,28,32

-

12(**)

-

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 1,8,12,13,19,22,28

(İslam Tarihi  Programına öğrenci alınacaktır.)

5

6

3

İŞLETME 2, 4,10,13,22,28

Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Üretim Yönetimi ve Pazarlama  8 , Muhasebe Finansman  8, Yönetim ve Organizasyon 5

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Üretim Yönetimi ve Pazarlama   4 (Üretim Yönetimi 2, Pazarlama 2), Muhasebe Finansman  4 (Muhasebe 2, Finansman 2), Yönetim Organizasyon  2

 

15

21

10

İŞLETME  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS II.ÖĞRETİM 2,13,20,23,28

-

25

-

KAMU HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS II.ÖĞRETİM 2,13,21,23,28

-

25

-

KAMU HUKUKU 2,13,16,28

-

8(*)

-

KORE DİLİ VE EDEBİYATI 1,12,13,28,33

-

7(***)

-

ÖZEL HUKUK 2,7,13,16,22,28

-

10(*)

8(*)

ÖZEL HUKUK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS II.ÖĞRETİM 2,13,21,23,28

-

25

-

RADYO TELEVİZYON VE  SİNEMA1,11,13,28

 

8(*)

 

SANAT TARİHİ 1,12,13,15,28

5(*)

10(*)

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 2,13,24,28

-

5(*)

-

SOSYOLOJİ (Selçuk Üni ile ortak program) 2,13,28,31

-

12(**)

-

TARİH 1,9,12,13,22,28

Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Eskiçağ(Tarih ,Arkeoloji ve Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü mezunları başvurabilir) 3, Genel Türk Tarihi 5,Ortaçağ 4, Yeniçağ 5,Yakınçağ 6,

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 5

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Eskicağ 1,Yakınçağ 3, Genel Türk Tarihi 4+1(Çin tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak),Yeniçağ 5

5

28

14

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 1,5,12,13,19,22,28

Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Tefsir 14, Hadis 14, İslam Hukuku 10 (**), Kelam 8,
Tasavvuf Tarihi 4(*), İslam Mezhepleri Tarihi 3,  Arap Dili ve Belagatı 12

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Tefsir 6, Hadis 6, İslam Hukuku 4(**), Kelam 2,Tasavvuf Tarihi 2(*), İslam Mezhepleri Tarihi 2

20

65

22

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1,12,13,17,22,28

Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Yeni Türk Dili  3, Eski Türk Dili 3, Eski Türk Edebiyatı 4,Yeni Türk Edebiyatı  1, Türk Halk Edebiyatı 7

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Türk Dili 2 Yeni Türk Edebiyatı 2, Eski Türk Edebiyatı 1

-

18

5

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2,13,25, 28,29

8(*)

8(*)

-

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları

Anabilim Dalı

Bilimsel Hazırlık

Yüksek  Lisans

Doktora

Gazetecilik 1,12,13,14,18,28

 

1(*)

 

İslam Tarihi ve Sanatları 1,13,14,19,22,28

-

1

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı 1,12,13,28,32

-

2(**)

-

İletişim Bilimleri 1,11,13,14,28

Gazetecilik 1

-

 

1(*)

Kore Dili ve Edebiyatı 1,12,13,33

-

7(***)

 

Sanat Tarihi 1,13,14,15,28

2(*)

2(*)

 

Tarih 1,9,13,14,22,28

-

2

1

Temel İslam Bilimleri 1,5,13,14,22,28

Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı:

Tefsir 1, Hadis 1, İslam Hukuku 1 (**), Kelam1, Tasavvuf Tarihi 1*), İslam Mezhepleri Tarihi 1,  Arap Dili ve Belagatı 1

Doktora programları için kontenjan dağılımı:

Tefsir 1, Hadis 1, İslam Hukuku 1(**), Kelam 1,Tasavvuf Tarihi 1(*), İslam Mezhepleri Tarihi 1

-

7

6

Türk Dili ve Edebiyatı 1,13,14,17,22,28

Programa YL.Yeni Türk Dili 1, Doktora Yeni Türk Dili 1

-

1

1

Uluslararası İlişkiler  2,13,14,25, 28,29

3(*)

3(*)

-

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

(*) Bu programda mülakat sınavı yapılacaktır.

(**) Bu programda yazılı ve mülakat sınavı yapılacaktır.

(***)Korece Dil belgesi olmayanlar için Korece dil sınavı ile mülakat sınavı yapılacaktır.

(1) Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sözel puanı değerlendirilecektir.

(2) Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı değerlendirilecektir.

(3) İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına İ.İ.B.F. ve benzeri fakülte mezunları; Bilimsel hazırlık programına diğer fakülte mezunları başvuracaklardır.

(4) İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına İ.İ.B.F. ve benzeri fakülte mezunları; Bilimsel hazırlık programına diğer fakülte mezunları başvuracaklardır.

(5) Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına  yalnız İlahiyat Fakültesi mezunları başvurabilir, Bilimsel hazırlık programına İLİTAM ve  diğer fakülte mezunu olanlar başvuracaklardır.Bu programa başvuran adaylardan bilimsel hazırlık programını  tamamlayan  öğrenciler Arapça dilinden KPDS veya ÜDS den 40 puan almadan yüksek lisans programına başlayamazlar.Yüksek lisans derslerinden başarılı olan öğrenciler ise  Arapça dilinden KPDS veya ÜDS den 45 puan almadan yüksek lisans tez projesi sunamazlar.

(6) Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı programına, İlahiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi  Din ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı  mezunları başvurabilirler.Bu Fakülteler dışındaki Fakülte mezunları bilimsel hazırlık programına başvuracaklardır.

(7) Doktora Programına başvuracak adayların Hukuk Fakültesi Mezunu ve hukuk alanında yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.

(8) İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına İlahiyat Fakültesi mezunları ve Eğitim Fakültesi Din ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları başvurabilir, Bilimsel hazırlık programına diğer fakülte mezunu olanlar başvuracaklardır.

(9) Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programlarına Tarih Bölümü ve Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Programı mezunları başvuracaklardır. Bilimsel hazırlık programına diğer bölüm mezunları başvuracaklardır.

(10) İktisat ve İşletme Anabilim Dalları bilimsel hazırlık ve Yüksek Lisans Programlarına kayıt olan öğrencilerden KPDS veya ÜDS’den en az 50, TOEFL’den  eski sisteme göre 500 puan,TOEFL’den yeni sisteme göre 173 puan aldıklarını belgelemeyenler 2012-2013 öğretim yılında bilimsel hazırlık ile yüksek lisans Programı çerçevesinde açılacak olan Mesleki İngilizce I ve Mesleki İngilizce II derslerini almak ve yönetmeliğin öngördüğü yasal süre içinde başarmak zorundadırlar.

(11)Bu programa İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sinema Televizyon Bölümleri ile Edebiyat/Fen Edebiyat Fakültelerinin Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri mezunları başvurabilir.

(12) Bu Programın açılması için en az 3 öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekir.

(13) Enstitümüz bilimsel hazırlık, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans II. öğretim ile doktora Programlarının asıl ve yedek aday listeleri 11 Temmuz 2012 tarihinde ilan edilecektir. Asıl listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları 12-13Temmuz  2012 tarihlerinde yapılacak, süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedecektir. 16Temmuz 2012 tarihinde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı ilan edilecektir. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine 17 Temmuz 2012 tarihlerinde yedek adayların dilekçeleri alınacak ve puanları dikkate alınarak, 18Temmuz 2012 tarihinde kesin kayıtları yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde dilekçe vermeyip kayıt yaptırmayan yedek adaylar da kayıt hakkını kaybederler. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. Belirtilen tarihlerlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

(14) Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve akraba topluluklardan gelerek Türkiye’deki üniversitelerde lisans öğrenimini tamamlayan devlet burslusu öğrencilerden Yüksek Lisans Programlarına başvuranlardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girme şartı aranacak; ancak T.C. uyruklu öğrencilerden istenen puan türünde en az ALES’ten 55 puan barajı istenmeyecektir. Bunların dışındaki yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü, Yönetim Kurulu’nun kararına göre yapılacaktır. Yabancı uyrukluların Doktora Programına başvurularda kendi ana dili dışındaki başka dillerden 55 puan dil belgesi istenecektir.

(15) Tezli yüksek lisans Programına Sanat Tarihi Bölümü mezunları başvurabilirler.Bilimsel hazırlık programına ise Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,Yabancı Diller Bölümü mezunları başvurabilirler.

(16) Yalnızca Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilirler. Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans porgramlarına başvuran ve bu programlar için yapılan mülakat sınavları neticesinde asıl adaylar arasında yer almayanlar Özel Hukuk ve Kamu Hukuku II. öğretim tezsiz yüksek lisans programları için ilan edilen kontenjanlar dolmadığı takdirde 18Temmuz 2012 tarihinde isteyen yedek adayların dilekçeleri alınacak 19Temmuz 2012 tarihinde sıralama ilan edilip puan sırası dikkate alınarak, 20Temmuz 2012 tarihinde kesin kayıtları yapılacaktır.

(17) Türk Dili bilim dalına başvuru yapacakların Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  mezunları başvurabilir.Türk Edebiyatı bilim dallarına başvuracak adayların ise Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunu olmaları gerekmektedir.

(18) Yüksek Lisans Programına Üniversitelerin “Sosyal Bilimler’’ alanında öğretim veren bölümlerinden mezun olanlar başvurabileceklerdir.

(19) Bu Anabilim Dalı doktora programlarına başvuran adaylar KPDS Arapça dil sınavından 55 puan almaları durumunda da ilgili bilim dalı doktora Programına başvurabilirler.Yabancı dil puanı Arapça olan öğrencilerinde yabancı dil katkısı değerlendirilecektir.(Arap Dili ve Belagatı hariç)

(20) Bu programa başvurmak için özel şart aranmamaktadır. 4 yıllık yükseköğretim Programlarının herhangi birinden mezun olan tüm adaylar başvurabilirler.

(21) Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim ve Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim programlarına Hukuk Fakültesi ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi bölüm mezunlarıyla Harp Okulları, Polis Akademisi ile Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunları başvuracaklardır.

(22) Doktora programlarına yüksek lisansını kendi alanında ya da ilgili anabilim dalında tamamlayanlar başvurabilirler. İşletme Anabilim dalı doktora programına başvuranların  alanında tezli yüksek lisans yapmış olması gerekir.İslam Hukuku doktora programına yalnız İslam Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayanlar,Tarih Anabilim dalı doktora programın da Genel Türk tarihindeki +1 kontenjana, Çin Tarihi alanında yüksek lisans programı mezunları  başvurabilir.

(23) Tezsiz yüksek lisans II. öğretim Programında alınacak öğrenim ücreti saat olarak 100  TL olup, 3 kredi/saatlik bir ders için ücret 100 TL.*3=300 TL dir.

(24) Bu Programa Fakültelerin   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Hukuk Fakültesi bölümlerden mezun öğrenciler başvurabilirler.

(25) Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı bilimsel hazırlık ve Yüksek Lisans Programlarına KPDS veya ÜDS’den en az 60 puan yada TOEFL, IELTS gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan aldıklarını belgeleyenler başvurabilirler.

(26) Bu programa yalnızca İletişim Fakültesi mezunları başvurabilir.

(27) Bu programda Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema,Halkla İlişkiler ve Tanıtıma alınacak 1’er öğrenci için yüksek lisansını İletişim Bilimleri, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtıma alınacak 1’er öğrenci için ise yüksek lisansını Sosyal Bilimler Alanında yapmış olmak.

(28) Yedek adayların kesin kayıtları  18Temmuz 2012  tarihinde yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar 18Temmuz 2012 tarihinde ilan edilecektir. Başvurduğu Anabilim dalında boş kontenjan açığı kaldığı takdirde aynı anabilim dalına başvurup, başarı notu  en az 50 puanı olanlar 19Temmuz 2012 tarihinde dilekçelerinde diğer bilim dallarına da kayıt yaptırmak istedikleri  takdirde açık kontenjana  puan  sırasına  göre  yeniden  yerleştirme  yapılacaktır.  Bu  adaylardan kayıt yaptırmaya hak kazananlar  19Temmuz 2012   tarihinde ilan  edilip    20Temmuz 2012  tarihinde kesin kayıtları yapılacaktır.

(29) Bu programa Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Siyaset Bilimi,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun öğrenciler bilimsel hazırlık programı’ na  diğer bölümlerden mezun öğrenciler başvurabilirler.

(30) Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İ.İ.B. Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi mezunları başvurabilecektir. Bu programa başvuran adaylardan Rusça  bilmeyenler bir yıllık Rusça eğitimi alıp başarılı olduktan sonra Yüksek Lisans Programına başlatılacaklardır. Rusça bilenler  Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İ.İ.B. Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin enstitüde açık olan anabilim dallarından ders alacaklar, Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları öğrenim görmek istediği alanda bilimsel hazırlık programına devam edeceklerdir. Bu anabilim dalına müracaat edecek adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) mezun oldukları okulun puan türünden değerlendirilecektir.

(31)Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Tarih, Dil ve Edebiyat Bölümleri; İİBF Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve İşletme Bölümleri; İlahiyat Fakültesi; Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilirler.

(32)İngiliz Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programına İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercimlik Tercümanlık, Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümleri lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Yabancı dil olarak İngilizce dışında bir yaşayan Batı dilinden varsa KPDS veya ÜDS  belgesi kabul edilir.

(33)Korece KPDS  den  60 puan veya Korece Yeterlik Sınavı (TOPIK)’ ten en az orta seviye 3. kuru almış olmak. Ya da  Anabilim Dalınca yapılacak  Korece sınavından dan 80 puan almak. Kore Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programına Korece Dili dışında varsa batı dilinden yabancı dil belgesi kabul edilir. 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA  

BAŞVURU ve GİRİŞ ŞARTLARI

 

1-Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, bilimsel hazırlık programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’lük sistemde 2 (CC) eşdeğeri olması gerekir.   

 

2-Doktora Programına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 veya 4’lük sistemde 2.00 (CC) olması gerekir. 

 

3- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının anabilim dallarının istemiş olduğu puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.

 

4-Doktora Programına başvuracak adayların ÜDS’den veya KPDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen batı dillerinden yapılan sınavlardan bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

5-Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans II. öğretim ile bilimsel hazırlık programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;

a) Mülakat Sınavı Yapılanların; Başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i dikkate alınarak sıralama yapılacak, yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat/yazılı sınavına alınacaktır. Diğer adaylar mülakat/yazılı sınavına alınmayacaktır. Sınava alınan adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i, mülakat/yazılı sınavı notunun % 20’si (Yazılı sınav yapılan anabilim dallarında yazılı sınavının %50’si, mülakat sınavının %50’si şeklinde hesaplanacaktır.) dikkate alınarak sıralaması yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı notunun en az 45’ tir.

b) Mülakat Sınavı Yapılmayanların; ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı notunun en az 45’tir.

6-Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL, v.b) bulunmayan adaylar, yabancı dil puan katkısından yararlanamazlar.

 

7-Doktora Programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;

a) Mülakat Sınavı Yapılanların; Başvuran adayların tamamı mülakat sınavına alınacaktır. ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun % 15’i, mülakat notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 55 olması gerekir. Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun % 15’i, mülakat notunun %20’si (Yazılı sınav yapılan anabilim dallarında yazılı sınavının %50’si, mülakat sınavının %50’si şeklinde hesaplanacaktır.) dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 55 olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı notunun en az  50’dir.

a) Mülakat Sınavı Yapılmayanların; ALES puanının %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil notunun % 20’si dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 55 olması gerekir. Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil notunun % 20’si dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 55 olması gerekir.Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı notunun en az 50’ dir.

8-ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak yüksek lisans öğrenimini yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Enstitümüz lisansüstü programlara başvuranlardan, bu durumu belgeledikleri takdirde yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.

9-Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak erkek adayların (askerlikten tehirli) askerlik görevi açısından bir sakıncasının olmaması gerekir.

10-Mülakat sınavına katılmak zorunlu değildir. Ancak mülakat sınavına katılmayan adayların mülakat notu sıfır olarak değerlendirilecektir.

11- Lisans veya yüksek lisans Programlarını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin durumları ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (http://sbe.erciyes.edu.tr adresinden alınacaktır),

2- Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin  aslı ve 1 adet fotokopisi,

3- ALES sonuç belgesi (Bilgisayar çıktısı)

4- Lisans not durum belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi (4’lü sisteme tabi birimlerden mezun olanlar ile transkriplerinde hem 4’lük hem de 100 lük notu bulunan öğrencilerin not çevirisi Yükseköğretim Kurulu’nun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre yapılacaktır.)

5-Doktora Programına başvuranların Yabancı Dil Belgesinin aslı veya  bilgisayar çıktısı. Bilimsel hazırlık, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve II.öğretim programlarına başvuranların varsa yabancı dil belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,

6-Doktora programlarına başvuracak adayların lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,

7-Doktora programlarına başvuracak adayların lisans, yüksek lisans not durum belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi, (4’lü sisteme tabi birimlerden mezun olanlar ile transkriplerinde hem 4’lük hem de 100 lük notu bulunan öğrencilerin not çevirisi Yükseköğretim Kurulu’nun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre yapılacaktır.)

8- Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (TC. kimlik numaralı olması gerekmektedir.)

9- 1 adet fotoğraf (adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek şekilde olacaktır.)

NOT.Başvuruda belgelerin asılları görülecek ancak belgelerin asılları kesinlikle alınmayacaktır.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru için aranan belgelerin asılları,(Nüfus cüzdanı hariç)

2- 2 adet fotoğraf (yürürlükteki mevzuata uygun, adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek şekilde olacaktır.)

3- Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)

4- Öğrenci katkı payı ikinci öğretim için öğrenim ücreti dekontu

5- Özgeçmiş

6- Yabancı uyruklu öğrencilerin pasaport ve oturum belgesi

Not: Kesin kayıt işlemleri belgelerin asılları ile yapılacaktır.

 

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Başvurular http://enstitu.erciyes.edu.tr/online/ adresinde veya http://sbe.erciyes.edu.tr elektronik ortamda yapılıp, işlemin tamamlanmasından sonra ekranda görünecek başvuru numarası, başvuru dilekçesi üzerine yazılarak diğer evraklarla birlikte eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.  Elektronik ortamda başvuru yapmayanların evrakları alınmayacak, Elektronik ortamda başvuru yapıp ta evraklarını son başvuru tarihine kadar Enstitüye teslim etmeyen adayların başvuruları da iptal edilecektir.

    Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında birlikte başvurulabilir.Bunun dışında aynı seviyedeki farklı Anabilim Dallarına aynı dönemde lisansüstü  programlara birden fazla başvuru yapılmaz.(Örnek: İşletme ABD tezli YL.programına başvuran aday aynı anda İktisat ABD Bilimsel Hazırlık programına da başvuramaz.Aynı anda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz YL.II.öğretim programına başvurabilir.Birden fazla başvuru yapan adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.)

 

 

Başvuru Tarihi;

Bilimsel Hazırlık, Tezli Yüksek Lisans II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları: 29 Haziran-04 Temmuz 2012 Çarşamba Saat:17.00’ye Kadar.

 

EVRAK TESLİM YERİ:

Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2. Kat, Üniversite Kampüsü, Talas Yolu, KAYSERİ

Tel: 0 352 43752 74

Belgegeçer: 0 352 4370782

  

Not: Mülakat sınavına girecek adayların listesi 06 Temmuz 2012 tarihinde ilan edilecek. Mülakat sınavları Sosyal Bilimler Enstitüsü sınıflarında yapılacaktır.

 

MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ

 

Bilimsel Hazırlık, Tezli Yüksek Lisans Programları, 09 Temmuz 2012 Pazartesi günü saat 09.00’da,

 

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile Doktora Programları             10 Temmuz 2012 Salı  günü saat 09.00’da Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binasında yapılacaktır.

 

YAZILI SINAV TARİHLERİ

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dil Sınavı: 09 Temmuz 2012 Pazartesi  günü saat 09.00’da,(Sınav İngiliz Edebiyatı, İngilizce Dilbilim, ve İngiliz Dili ve Eğitimi konularını kapsar.)

 

Korece Dil Sınavı: 09 Temmuz 2012 Pazartesi  günü saat 09.00’da,